Much Many 1 VWO

1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Hoe vertaal je 'veel' naar het Engels?

Slide 2 - Open vraag

Much of many?

Much en many betekenen allebei ‘veel’.

  • Bij dingen die je kunt tellen, gebruik je many.
  • Bij dingen die je niet kunt tellen, zoals vloeistoffen, geld etc. gebruik je much:
For example: I haven't got many shoes.
                            There is much money in his bag.

Slide 3 - Tekstslide

A lot of / lots of
In plaats van much / many wordt ook a lot of / lots of gebruikt. Maar dan wel in bevestigende zinnen, dus niet in vragen of ontkenningen:
  • There are lots of/ a lot of sweets in the bowl. 
  • A lot of/ lots of people came to the concert.
MAAR: 
There aren't many sweets left.

Slide 4 - Tekstslide

En ook:
Na woorden als so, too en how moet je, ook in bevestigende zinnen, much / many gebruiken:

I know how much work you have done.
There are only so many hours in a day.

Slide 5 - Tekstslide

Much or many?
coffee
A
much
B
many

Slide 6 - Quizvraag

Much or many?
children
A
much
B
many

Slide 7 - Quizvraag

Much or many?
food
A
much
B
many

Slide 8 - Quizvraag

Much or many?
potatoes
A
much
B
many

Slide 9 - Quizvraag

Hoe vertaal je "weinig' naar het Engels?

Slide 10 - Open vraag

Few of little?

Few en little betekenen allebei ‘weinig'.

  • Bij dingen die je kunt tellen, gebruik je few.
  • Bij dingen die je niet kunt tellen, zoals vloeistoffen, geld etc. gebruik je little:
For example: I bought a few gifts.
                            I spend very little of my earnings.

Slide 11 - Tekstslide

Let op!

Few en little betekenen 'weinig' of 'bijna niets'

A few betekent 'een paar'

A little betekent 'een beetje'

Slide 12 - Tekstslide


Slide 13 - Tekstslide

1. How ______ people are you expecting?
A
much
B
many
C
few
D
little

Slide 14 - Quizvraag

2. How ______ money do you want for this?
A
many
B
much
C
few
D
little

Slide 15 - Quizvraag

3. I don't see ______ point in continuing. We're all very tired.
A
little
B
many
C
much
D
few

Slide 16 - Quizvraag

4. We don't stock these. We don't get ______ demand for them.
A
many
B
few
C
little
D
much

Slide 17 - Quizvraag

5. There are only .............. people in the room
A
a few
B
a little
C
much
D
many

Slide 18 - Quizvraag

6. It only takes ............ minutes.
A
much
B
many
C
a few
D
a little

Slide 19 - Quizvraag

7. There was only ............ time to talk to my parents on the phone.
A
a few
B
much
C
a little
D
many

Slide 20 - Quizvraag

8. Could you give me ............. bottles of cider, please?
A
much
B
many
C
a lot of
D
a few

Slide 21 - Quizvraag

9. How...............money do you need?
A
a lot of
B
much
C
many
D
few

Slide 22 - Quizvraag

10. There are .............. dirty plates in the dish washer.
A
much
B
a lot of
C
lots of
D
little

Slide 23 - Quizvraag

When do you use much?

Slide 24 - Open vraag


When do you use few?

Slide 25 - Open vraag