2324 Introductie 4 havo

Programma
Doel: Kennismaken mentorgroep

 


9:30
Kennismaken, praktische zaken
lokaal 46
10:20
Foto's maken 
lokaal 18
10:30
Foto mentorklas
Brugklas aula
11:00
Kennismaken deel 2
lokaal 46
12:00
Lunch
lokaal 46
12.30
Eerste cito toets maken
lokaal 46
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Programma
Doel: Kennismaken mentorgroep

 


9:30
Kennismaken, praktische zaken
lokaal 46
10:20
Foto's maken 
lokaal 18
10:30
Foto mentorklas
Brugklas aula
11:00
Kennismaken deel 2
lokaal 46
12:00
Lunch
lokaal 46
12.30
Eerste cito toets maken
lokaal 46

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

in 4 havo! 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vandaag
 1. Namenrondje
 2. Wat te verwachten...
 3. Mentoraat
 4. Praktische zaken (foto's + rondleiding diverse lokalen)

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1. Namenrondje

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2. Wat te verwachten...

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Praktisch
 • 60-minuten
 • 28 uur op school (+ min. 12 thuis)
 • PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting
 • Afkortingen (PO, F, S, HD, Pass/Fail, SE...)
 • Studiewijzers
 • 8:30-16:30u (uitzonderingen: workshops, excursies e.d.)
 • Stamklas (Ne, En, IM, CKV) en clusters
 • Werken met doelen
 • Starten met Cito-toetsen


Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zelfstandig-
heid

 • Communicatie: mail, Teams, SOM
 • Studiehuis (minimaal 28 uur op school): Samenwerkingslokaal, Flexlokaal, Mediatheek, Talenlab, Betalab, Werkvloer >> let op inschrijven!)
 • Digitaal inschrijven via SOM
 • Organisatie verschilt per vak (Teams, SOM)


Slide 7 - Tekstslide

Bij punt 2:
Leerlingen zijn 28 uur op school. 
Het aantal stempels dat zij moeten halen is dus afhankelijk van het aantal lesuren in hun rooster. 
Voorbeeldrooster
Hoeveel stempels moet deze lln minimaal halen per week?

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

22 + 6 = 28

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inschrijven voor keuzelessen (1/3)

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inschrijven voor keuzelessen (2/3)

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inschrijven voor keuzelessen (3/3)
Zo wordt ook de absentie geregistreerd. Saldo = 0 of +

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

3. Mentoraat

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat verwacht jij
van jouw mentor?

Slide 14 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Mentoraat
 • 1 uur in de week
 • Periode 1: klassikaal
 • Groepjes / individueel
 • Plannen / leerstijlen
 • Studiekeuze
 • Praktische hulp

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Even controleren:
 • Heb je toegang tot SOM?
 • Heb je toegang tot Office 365?
 • Koppel eventueel je schoolmail aan je privémail 
 • Heb je toegang tot Zermelo
  Let op: installeer webapp (app uit appstore wordt niet meer onderhouden)
 • Klopt je rooster (profiel)? 
 • Hoeveel studie-uren moet je maken? 
 • Rondleiding 

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vragenlijst 
Inleveren bij mij
Alles duidelijk?
Nog vragen? Problemen oplossen? Rondleiding?

Slide 17 - Tekstslide

Vragenlijst voor de mentor met informatie over thuissituatie, profiel e.d. (bestaat al)
Na het invullen kunnen leerlingen gaan, of kunnen blijven als zij behoefte hebben aan rondleiding/als dingen niet kloppen kunnen die meteen opgelost worden.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Brief aan de mentor

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf een brief aan de mentor:

Je krijgt een blad uitgedeeld waarin staat hoe je de brief aan de mentor moet schrijven.
Ik verwacht minimaal 1 A-4 geschreven tekst.
Heel veel succes!

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kwartet maken over jezelf

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Cito maken
12.00 uur lunch
12.30 uur cito terug om cito toets te maken

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies