cross

6 september

Wat doen we vandaag?
 • Boeken en zo...
 • Terugblik toetsweek
 • Herhaling Gramm. Hfst. 6
 • Bespreken 6C, 1 t/m 4.
 • Zelfstandig werken 6C. 
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
GrieksvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Wat doen we vandaag?
 • Boeken en zo...
 • Terugblik toetsweek
 • Herhaling Gramm. Hfst. 6
 • Bespreken 6C, 1 t/m 4.
 • Zelfstandig werken 6C. 

Slide 1 - Tekstslide

Boeken en zo...
 • Jullie hebben:
 • - tekstboek Pallas 1 (nu bijhebben)
 • - werkboek Pallas 1: wordt verzonden, meenemen zodra je het hebt
 • - tekstboek Pallas 2 (later dit jaar)
 • - werkboek Pallas 2 (later dit jaar en houden!!!)
 • Een (aanteken)schrift...?

Slide 2 - Tekstslide

Toetsweek
 • Even naar de toets kijken...

Slide 3 - Tekstslide

Grammatica 6B
 • Werkwoorden:
 • Bij een onderwerp in het onzijdig meervoud, zie je vaak een persoonsvorm in het onzijdig enkelvoud.

Slide 4 - Tekstslide

Grammatica 6B
 • Predicatief gebruik van het bijvoeglijk naamwoord:
 • - soms zegt een bijvoeglijk naamwoord iets over het zelfstandig naamwoord én over de persoonsvorm (het predicaat)
 • - daarom: predicatief gebruik
 • - dan géén lidwoord voor het bijvoeglijk naamwoord

Slide 5 - Tekstslide

Grammatica 6C

Slide 6 - Tekstslide

Τέλος ἐν ἐσχάτῳ μυχῷ τοῦ λαβυρίνθου ψόφον δεινὸν ἀκούει.

Slide 7 - Open vraag

Νῦν καὶ τὸν Θησέα φόβος λαμβάνει·

Slide 8 - Open vraag

τὸν Μινώταυρον νοεῖ, ἀλλὰ ... καθεύδει τὸ θηρίον!

Slide 9 - Open vraag

Ὁ δὲ Θησεὺς σιγῇ βαίνει πρὸς τὸ θηρίον.

Slide 10 - Open vraag

Aan het werk. 
 • Vertaal 6C. 

Dit is ook huiswerk.
Daarnaast: leer de woordjes van 6A, B, C. 

Slide 11 - Tekstslide

Τότε δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀνοίγει τὸ θηρίον
καὶ αἴρει τὴν μεγάλην κεφαλήν ...,

Slide 12 - Open vraag

ὁ δὲ Θησεὺς αὐτίκα τὴν κεφαλὴν λαμβάνει
καὶ ταῖς πυγμαῖς παίει· ἄνοπλος γάρ ἐστιν.

Slide 13 - Open vraag

Οὕτω δὴ βίᾳ ἀποκτείνει τὸν Μινώταυρον.

Slide 14 - Open vraag

Ἔπειτα τῷ λίνῳ τῷ τῆς Ἀριάδνης εὑρίσκει τὴν θύραν.

Slide 15 - Open vraag

Ἐνταῦθα τὰ τέκνα μεγάλῃ χαρᾷ λέγει·

Slide 16 - Open vraag

‘Μάλα χαίρομεν καὶ θαυμάζομέν σε, ὦ Θησεῦ·

Slide 17 - Open vraag

σὺ γὰρ μάλα ἰσχυρὸς καὶ ἀνδρεῖος εἶ!

Slide 18 - Open vraag

Τῇ μεγάλῃ ἀνδρείᾳ σῴζεις ἡμᾶς καὶ τὰς Ἀθήνας!’

Slide 19 - Open vraag

Ἔπειτα τὰ τέκνα σπουδῇ τὴν Ἀριάδνην καλεῖ·

Slide 20 - Open vraag

ἡ γὰρ Ἀριάδνη ἔξω μένει. Τὰ δὲ τέκνα λέγει·

Slide 21 - Open vraag

‘Θησεὺς ὁ Ἀθηναῖος τὸν Μινώταυρον ταῖς ἰσχυραῖς πυγμαῖς ἀπέκτεινεν.

Slide 22 - Open vraag

Σὺ δέ, ὦ Ἀριάδνη, βοηθὸς ἡμῖν ἴσθι·

Slide 23 - Open vraag

ἡμεῖς γὰρ ἐκ τοῦ λαβυρίνθου ἐκβαίνειν ἐπιθυμοῦμεν.

Slide 24 - Open vraag

Ἄνοιγε οὖν τὴν θύραν, Ἀριάδνη.’

Slide 25 - Open vraag

Ἡ δ’ Ἀριάδνη τῇ τῶν Ἀθηναίων σωτηρίᾳ χαίρει
καὶ σπουδῇ ἀνοίγει τὴν θύραν.

Slide 26 - Open vraag

Αὐτίκα δ’ ὁ Θησεὺς καὶ ἡ Ἀριάδνη καὶ οἱ ἄλλοι φεύγουσι πρὸς τὴν θάλατταν.

Slide 27 - Open vraag

Ἐνταῦθα εἰς τὸ πλοῖον εἰσβαίνουσι καὶ ἀνέμῳ καλῷ ἀποπλέουσιν.

Slide 28 - Open vraag

Wat heb je vandaag geleerd?

Slide 29 - Open vraag

Wat is nog onduidelijk?
Waar wil je meer over weten?

Slide 30 - Open vraag