Design Thinking in Zorgtechnologie en Sporttechnologie

Design Thinking in Zorgtechnologie en Sporttechnologie
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Design Thinking in Zorgtechnologie en Sporttechnologie

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je design thinking toepassen in een casus rond afvallen en motivatie.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over design thinking in zorgtechnologie en sporttechnologie?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is Design Thinking?
Design thinking is een proces voor het oplossen van complexe problemen. Het draait om empathie, creativiteit en iteratief ontwerpen.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom is Design Thinking Belangrijk?
Design thinking helpt bij het creëren van innovatieve oplossingen die aansluiten bij de behoeften van gebruikers. Het bevordert ook samenwerking en creativiteit.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Casus Jan - Achtergrond
Jan is een priller vijftiger die 10 kilogram wil vermageren. Hij heeft een druk programma en zoekt manieren om zich te motiveren.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 1: Empathie
Stel vragen aan Jan om zijn behoeften en uitdagingen beter te begrijpen. Gebruik tools zoals interviews en observaties.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 2: Definitie
Definieer het probleem van Jan duidelijk. Bijvoorbeeld: 'Hoe kan Jan zichzelf motiveren om 10 kilogram te vermageren met zijn drukke schema?'

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 3: Ideeën Genereren
Brainstorm verschillende ideeën om Jan te helpen zichzelf te motiveren. Gebruik tools zoals mindmaps en post-its.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 4: Prototyping
Maak een prototype van een idee dat Jan kan helpen. Dit kan bijvoorbeeld een app, een motivatiekaart of een trainingsplan zijn.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 5: Testen en Feedback
Test het prototype met Jan en vraag om zijn feedback. Pas het prototype aan op basis van zijn suggesties.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Modelvoorbeeld
Werk een modelvoorbeeld uit met de stappen en tools die we hebben besproken om Jan te helpen zichzelf te motiveren om af te vallen.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oefening - Stap 1: Empathie
Interview een klasgenoot en stel vragen om zijn/haar behoeften en uitdagingen met betrekking tot sport of gezondheid te begrijpen.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oefening - Stap 2: Definitie
Formuleer het probleem van je klasgenoot duidelijk en beknopt. Bijvoorbeeld: 'Hoe kan [naam] zichzelf motiveren om regelmatig te sporten?'

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oefening - Stap 3: Ideeën Genereren
Brainstorm verschillende ideeën om je klasgenoot te helpen zichzelf te motiveren. Schrijf ze op post-its en deel ze met de groep.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oefening - Stap 4: Prototyping
Maak een eenvoudig prototype van een idee dat je klasgenoot kan helpen. Gebruik papier, karton en andere materialen.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oefening - Stap 5: Testen en Feedback
Laat je klasgenoot het prototype uitproberen en vraag om zijn/haar feedback. Pas het prototype aan op basis van suggesties.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Reflectie
Beschrijf je ervaringen met het toepassen van design thinking in de casus van Jan en de oefeningen met je klasgenoten.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samenvatting
Design thinking is een innovatief proces dat helpt bij het oplossen van complexe problemen. Het is belangrijk in zorgtechnologie en sporttechnologie.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vragen?
Heb je nog vragen over design thinking in zorgtechnologie en sporttechnologie?

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bronnen
1. Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard Business Review, 86(6), 84-92.

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 22 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 23 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 24 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.