zouten Hoofdstuk 4 .1 NOVA MAX

Module zouten
deel 2: verhoudingsformule

1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolVoortgezet speciaal onderwijshavoLeerroute HLeerjaar 4

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Module zouten
deel 2: verhoudingsformule

Slide 1 - Tekstslide

Opstellen formule van zouten:
Een zout is een combinatie van positieve (metaal) ionen en negatieve (niet-metaal) ionen.
Om de formule op te stellen moet je de juiste symbolen , de juiste lading en de juiste verhouding gebruiken.
bijv magnesiumchloride wordt MgCl2
op de volgende sheet staat het stappenplan

Slide 2 - Tekstslide

Opstellen zoutformule:

 1. noteer naam van het zout
 2. zet de ionen in symbolen
 3. zet de lading van de ionen eronder
 4. zet de verhouding eronder. de totale lading moet nul zijn
 5. schrijf de verhoudingsformule op, gebruik haakjes. Aantallen noteer je rechtsonder
 6. laat het cijfer 1 weg, kijk of de haakjes nodig zijn. schrijf de formule op
 7. schrijf de zoutformule op zonder lading


Voorbeeld 1:

 1. magnesiumchloride
 2.       Mg2+       Cl-     
 3.         2+             1-
 4.          1       :                                                                          
 5.   ( Mg2+ ) 1    ( Cl )2                                                         
 6.    Mg2+ ( Cl- )2
 7.   Mg Cl 2

Slide 3 - Tekstslide

Opstellen zoutformule:

 1. noteer naam van het zout
 2. zet de ionen in symbolen
 3. zet de lading van de ionen eronder
 4. zet de verhouding eronder. de totale lading moet nul zijn
 5. schrijf de verhoudingsformule op, gebruik haakjes. Aantallen noteer je rechtsonder
 6. laat het cijfer 1 weg, kijk of de haakjes nodig zijn. schrijf de formule op
 7. schrijf de zoutformule op zonder lading


Voorbeeld 2:

 1. aluminiumsulfaat
 2.       Al3+       SO42-     
 3.         3+             2-
 4.         2       :       3                                                                    
 5.   ( Al3+ )2    ( SO42-  )3                                                     
 6.    Al3+ 2        ( SO42- )3  
 7.    Al2 ( SO42- )3  

Slide 4 - Tekstslide

Opstellen zoutformule:

 1. noteer naam van het zout
 2. zet de ionen in symbolen
 3. zet de lading van de ionen eronder
 4. zet de verhouding eronder. de totale lading moet nul zijn
 5. schrijf de verhoudingsformule op, gebruik haakjes. Aantallen noteer je rechtsonder
 6. laat het cijfer 1 weg, kijk of de haakjes nodig zijn. schrijf de formule op
 7. schrijf de zoutformule op zonder lading


Voorbeeld 3:

 1. ijzer(III)fosfaat
 2.       Fe3+       PO43-     
 3.         3+             3-
 4.         1       :      1                                                                    
 5.   ( Fe3+ )1    ( PO43-  )                                                    
 6.    Fe3+          (PO43- 
 7.          Fe  PO4  

Slide 5 - Tekstslide

Wat is de juiste verhoudingsformule van natriumchloride ?
A
2 Na Cl
B
Na2 Cl
C
Na Cl2
D
Na Cl

Slide 6 - Quizvraag

Wat is de juiste verhoudingsformule van kaliumoxide ?
A
K2 O2
B
K2 O
C
K O2
D
K O

Slide 7 - Quizvraag

Wat is de juiste verhoudingsformule van nikkeljodide ?
A
Ni2I2
B
Ni2I
C
NiI2
D
NiI

Slide 8 - Quizvraag

Wat is de juiste verhoudingsformule van zinkhydroxide ?
A
Zn2 (OH)2
B
Zn2 OH
C
Zn (OH)2
D
Zn OH

Slide 9 - Quizvraag

Wat is de juiste verhoudingsformule van lood (IV) oxide ?
A
Pb2 O2
B
Pb2 O
C
Pb O2
D
Pb O

Slide 10 - Quizvraag

Wat is de juiste verhoudingsformule van ijzer (III) nitraat ?
A
Fe2 (NO3)2
B
Fe (NO3)3
C
Fe (NO3)2
D
Fe NO3

Slide 11 - Quizvraag

Wat is de juiste verhoudingsformule van calciumfosfaat ?
A
Ca3(PO4)2
B
Ca(PO4)3
C
Ca2(PO4)3
D
Ca3PO42

Slide 12 - Quizvraag