Theme 4 lesson 1

Welcome 3GT3

1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
English

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Welcome 3GT3

Slide 1 - Tekstslide

What is our goal for today?
 • Je weet hoe en wanneer je who, which and that moet gebruiken 

Slide 2 - Tekstslide

What are we going to do today?
 1. Start theme 4
 2. Grammar (explanation + practice)
 3. Planner 

Slide 3 - Tekstslide

The film, ... lasted for three hours, was boring.
A
who
B
which
C
who/that
D
which/that

Slide 4 - Quizvraag

They blamed me for everything ... went wrong.
A
who
B
which
C
who/that
D
which/that

Slide 5 - Quizvraag

You should complain to the people ... supplied it.
A
who
B
which
C
who/that
D
which/that

Slide 6 - Quizvraag

Relative clauses
In het Nederlands: betrekkelijke bijzinnen
Functie: geeft extra informatie

Defining relative clauses:  onmisbare informatie

Non-defining relative clauses:  onbelangrijke informatie

Beginnen vaak met een betrekkelijk voornaamwoord

Slide 7 - Tekstslide

Relative pronouns
 • Verwijzen terug naar een eerder genoemd woord
 • Verbinden twee zinsdelen aan elkaar

Martin played Tennis with Sophie, who was slightly injured.

relative pronoun
Noa sold her phone, which was old and damaged.
relative pronoun

Slide 8 - Tekstslide

Relative pronouns
Relative pronoun verwijst naar:
that
who
whose
which
where
persoon, dier, ding
persoon
bezit
dier, ding
plaats
Na een komma gebruik je nooit 'that'

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Defining relative clauses
Defining relative clauses:  onmisbare informatie
 • Staan in het midden/einde van de zin
 • Je gebruikt geen komma's!
He is the doctor who helped my grandmother.


This is the airport where I lost my bag.

Slide 11 - Tekstslide

Non-defining relative clauses
Non-defining relative clauses:  onbelangrijke informatie
 • Staan in het midden/einde van de zin
 • Begint en eindigt met een komma

The Times, which is published in London, is a daily newspaper.


The Times is a daily newspaper.

Slide 12 - Tekstslide

Relative pronouns
Je kunt een betrekkelijk voornaamwoord weglaten als:
 • het een 'defining relative clause' is
 • het gaat om who / which / that / where
 • er een voornaamwoord achter staatThe flowers which he gave me were beautiful.


Persoonlijk: ik, jij, hij, etc.
Bezittelijk: mijn, zijn, onze, etc.
Wederkerend: me, je, zich, etc.
The flowers he gave me were beautiful.

Slide 13 - Tekstslide

This is the boy........had an accident.
A
which / that
B
who / that
C
which / that / x
D
who / that / x

Slide 14 - Quizvraag

Mandy is the girl ..............I met on Friday.
A
which / that
B
who / that
C
which / that / X
D
who / that / X

Slide 15 - Quizvraag

welke 2 woorden horen bij dingen
A
who and that
B
who and which
C
which and whom
D
which and that

Slide 16 - Quizvraag

That is the dog which / who / whose saved his owner.
A
who
B
whose
C
which

Slide 17 - Quizvraag

Which RELATIVE CLAUSE suits this sentence:
The officer, ....... John told his story to, was nice
A
who, that
B
who, that, X
C
who,
D
which, that

Slide 18 - Quizvraag

That is the man.... I saw in the shop.
A
who
B
which
C
that
D
-

Slide 19 - Quizvraag

The girl, ............... photo I have, is my cousin.
A
that
B
which
C
who
D
whose

Slide 20 - Quizvraag

The fireman, ______ saved a little girl's life, received a medal
A
who
B
which
C
that
D
whose

Slide 21 - Quizvraag

To do:
Ex 12, 13 
Done? 
Slim stampen gr 10

Slide 22 - Tekstslide