5.3 Brandstoffen en milieu

3VWO NOVA 
5.3 Brandstof en milieu
1 / 52
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 52 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

3VWO NOVA 
5.3 Brandstof en milieu

Slide 1 - Tekstslide

leerdoelen:
Aan het eind van de les:
  • weet je welke stoffen in de atmosfeer komen door de verbranding van (fossiele) brandstoffen
  • weet je welke milieuproblemen deze veroorzaken
  • kun je voor- en nadelen noemen van alternatieve energiebronnen en  hoe deze een rol spelen in de discussie over de klimaat- en energiecrisis

Slide 2 - Tekstslide

Welke twee grote oorzaken van klimaatverandering zijn er?
A
Watergebruik
B
Kappen van bomen
C
Uitstoot van kooldioxide en methaan
D
Gebruik van kernenergie

Slide 3 - Quizvraag

Herhaling
Bij verbranding ontstaan de oxiden van de atomen die in de (brand)stof zaten

  • Volledige verbranding
  • Onvolledige verbrandingSlide 4 - Tekstslide

Herhaling

Slide 5 - Tekstslide

Geef de kloppende reactievergelijking van de onvolledige verbranding van methaan, waar naast koolstofmonooxide ook koolstof ontstaat.

Slide 6 - Open vraag

Wat zijn de belangrijkste vormen van energie?
1. Steenkool
trage koolstof-
kringloop

Slide 7 - Tekstslide

Wat zijn de belangrijkste vormen van energie?
2. Aardolie

trage koolstofkringloop

Slide 8 - Tekstslide

Wat zijn de belangrijkste vormen van energie?
3. Aardgas
trage koolstofkringloop

Slide 9 - Tekstslide

Wat is de betekenis van fossiele energiebronnen?
Zonder fossiele brandstoffen was het
hoge ontwikkelingspeil van Nederland 
(en veel andere landen) niet mogelijk geweest.

Slide 10 - Tekstslide

Er bestaan twee soorten koolstofkringlopen. Welke?
A
Natuurlijke en onnatuurlijke koolstofkringloop
B
Trage en snelle koolstofkringloop
C
Menselijke en dierlijke koolstofkringloop
D
Homogene en heterogene koolstofkringloop

Slide 11 - Quizvraag

Fotosynthese
Glucose
Koolstofdioxide
Zuurstof
Water
Zonlicht

Slide 12 - Sleepvraag

probleem fossiele brandstoffen?

Slide 13 - Woordweb

CO2         

                H2O              SO2

                                NOx

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen ontstaan de volgende oxiden:

Slide 14 - Tekstslide

Neem deze tabel over in je schrift om tijdens de uitleg aantekeningen te maken:
oxide
milieu probleem
oplossing(en)
NOx
1.
2.
SO2

CO2

alternatieven voor fossiele brandstoffen gebruiken

Slide 15 - Tekstslide

            

                                  SO2

                                NOx

In de hete motor reageren O2 en N2 uit de lucht met elkaar tot NO en NO2 (NOx). Als de brandstof S bevat, dan ontstaat er bij verbranding ook SO2.
Welke gevolgen hebben NOx en SO2 voor het milieu?

Slide 16 - Tekstslide

zwavelzuur
salpeterzuur

ZURE REGEN


Slide 17 - Tekstslide

Zure regen: wat is zuur?
Hoe zuur een oplossing is, geef je aan met de pH waarde.
Het tegenovergestelde van zuur noem je basisch

Slide 18 - Tekstslide

Wat is GEEN gevolg van zure regen?
A
afbrokkelen van gebouwen
B
klimaatverandering
C
vissterfte in oppervlaktewater
D
bomen gaan dood

Slide 19 - Quizvraag

            SO2

                                NOx

Hoe kun je uitstoot van NOx en SO2 tegengaan?
In de hete motor reageren O2 en N2 uit de lucht met elkaar tot NO en NO2 (NOx). Als de brandstof S bevat, dan ontstaat er bij verbranding ook SO2.

Slide 20 - Tekstslide

Om de uitstoot van SO2 te verminderen, halen de olieconcerns het element S uit de brandstof

Slide 21 - Tekstslide

De katalysator in de uitlaat zet het schadelijke NOx en CO om in stikstof (N2) en koolstofdioxide (CO2)

Slide 22 - Tekstslide

Door minder hard te rijden, komt er ook minder NOx in de lucht. Daarom mag je rondom grote steden maar 80 of 100 km/h op de snelweg

Slide 23 - Tekstslide

Wat zijn de gevolgen van het gebruik van fossiele energie voor de atmosfeer?
2. Versterkt broeikaseffect

Slide 24 - Tekstslide

Broeikaseffect
In de atmosfeer bevinden zich broeikasgassen.
De 2 belangrijkste zijn water(H2O) en koolstofdioxide (CO2)

Broeikasgassen kunnen infrarode straling (warmte) absorberen. (vasthouden)

Slide 25 - Tekstslide

Broeikaseffect
Als er teveel broeikasgassen vrijkomen op aarde ontstaat er een versterkt broeikaseffect.

Dit wordt voornamelijk door CO2 veroorzaakt. 

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video

Welk milieuprobleem ontstaat door de uitstoot van CO2 bij verbranding van aardolieproducten?
A
gat in de ozonlaag
B
versterkt broeikaseffect
C
broeikaseffect
D
zure regen

Slide 28 - Quizvraag

Welke 2 van de volgende uitspraken over het broeikaseffect is/zijn waar
A
Het broeikaseffect wordt veroorzaakt door chloorgas
B
Het broeikaseffect is nodig om leven te laten ontstaan op een planeet
C
Het versterkt broeikaseffect ontstaat door koolstofmonoxide
D
verbranden van fossiele brandstoffen zorgt voor versterkt broeikaseffect

Slide 29 - Quizvraag

Is het broeikaseffect altijd slecht?
A
ja, want hoe minder opwarming van de aarde hoe beter
B
nee, zonder natuurlijk broeikaseffect zou het hier te koud zijn
C
broeikasgassen zijn giftig en dat is slecht voor de gezondheid
D
geen idee kunnen we daar een keer les over krijgen?

Slide 30 - Quizvraag

Welke gevolgen heeft het gebruik van fossiele brandstoffen?
- klimaatverandering
- opraken van fossiele brandstoffen
-soms: vervuiling/verzuring

Oplossing: Duurzame energiebronnen

Slide 31 - Tekstslide

duurzame energiebron?

Slide 32 - Woordweb

Neem deze tabel over om tijdens de uitleg aantekeningen te maken:
alternatieve energiebron
duurzaam?
ja/nee
noteer één voordeel
noteer één nadeel
windenergie
zonne-energie
biomassa
kernenergie

Slide 33 - Tekstslide

Welke oplossingen zijn er om het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 te verminderen?
1. Windenergie (duurzaam)

Slide 34 - Tekstslide

Wat zijn de sterke en zwakke punten van duurzame vormen van energie?

Voordelen windenergie:
+ het waait bijna altijd in Nederland
+ het is bijna net zo duur als fossiele energie
+ duurzaam en schoon


Slide 35 - Tekstslide

Wat zijn de sterke en zwakke punten van duurzame vormen van energie?

Nadelen windenergie
- lawaai en horizonvervuiling 
- op zee = 3x zo duur
- betrouwbaarheid, het waait niet altijd 
- niet op te slaan

Slide 36 - Tekstslide

Welke oplossingen zijn er om het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 te verminderen?
2. Zonne-energie (duurzaam)

Slide 37 - Tekstslide

Wat zijn de sterke en zwakke punten van duurzame vormen van energie?

Voordelen zonne-energie:
+ duurzaam en schoon

Slide 38 - Tekstslide

Wat zijn de sterke en zwakke punten van duurzame vormen van energie?
Nadelen van zonne-energie:
- hoge kosten
- betrouwbaarheid, weinig uren zon
- opwekken van energie niet op hetzelfde moment als verbruik > problemen om netwerk stabiel te houden
- grote zonneparken op land of water tasten bodem/waterkwaliteit aan (zonder licht geen plantengroei)


Slide 39 - Tekstslide

Welke oplossingen zijn er om het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 te verminderen?
3. Biomassa (duurzaam?)

Slide 40 - Tekstslide

Wat zijn de sterke en zwakke punten van duurzame vormen van energie?

Voordelen biomassa:
+ goedkoop
+ duurzaam en schoon, of toch niet?
+ grondstof biobrandstof

Slide 41 - Tekstslide

Slide 42 - Video

Wat zijn de sterke en zwakke punten van duurzame vormen van energie?

Nadelen biomassa:
- neemt veel ruimte in
- ontbossing tropische regenwouden
- op de plek van voedselgewassen

Slide 43 - Tekstslide

Slide 44 - Tekstslide

Welke oplossingen zijn er om het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 te verminderen?
4. Kernenergie (niet duurzaam!)

Slide 45 - Tekstslide

Slide 46 - Video

Slide 47 - Tekstslide

Slide 48 - Video

Wat zijn de sterke en zwakke punten van duurzame vormen van energie?

Voordelen kernenergie:
+ geen uitstoot CO2

Slide 49 - Tekstslide

Wat zijn de sterke en zwakke punten van duurzame vormen van energie?

Nadelen kernenergie:
- radio-actief afval moet meer dan 100 jaar opgeslagen worden
- kans dat het mis gaat is niet groot, maar ALS het mis gaat, is het een grote ramp met langdurige gevolgen voor de volksgezondheid

Slide 50 - Tekstslide

Slide 51 - Tekstslide

eigen werk
Leren: aantekeningen
maken: opgaven (zie planner)

Slide 52 - Tekstslide