H6) past continuous en past simple

English (unit 6 - past simple vs. past continuous) 
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

English (unit 6 - past simple vs. past continuous) 

Slide 1 - Tekstslide

Past Simple
What
Past simple
Gebruik:
Dat iets in het verleden is gebeurd en is afgelopen. Het gaat dan om dingen die kort duurden.
Vorm?
Werkwoord + ED of tweede rijtje (onregelmatige ww)
Signaal woorden
Yesterday, last week, last month, two days ago, four days ago, months ago, a second ago, etc.
voorbeelden:
He walked her home last night.
I talked to him on the phone yesterday.
We had our first practice yesterday.

Slide 2 - Tekstslide

It rained yesterday
(past simple)
We sang yesterday.
(past simple)

Slide 3 - Tekstslide

Past continuous
What
Past continuous
Gebruik:
Dat iets in het verleden een tijd duurde / aan de gang was.
Vorm?
1. Kies uit was of were
2. zet + ing achter het werkwoord
Signaal woorden
when of while
voorbeelden:
I was listening to music. 
We were looking for our dog.
He wasn’t paying attention.

Slide 4 - Tekstslide

It was raining for a while.
(past continuous)
We were singing for a while
(past continuous)

Slide 5 - Tekstslide

Past Simple VS Past Continuous 
  • Vaak gebruik je de past continuous en de past simple samen in één zin. 
  • De past simple geeft dan aan wat er gebeurde terwijl er iets anders gaande was past continuous.

Voorbeeld zin:
I was reading a book when you phoned me.

Slide 6 - Tekstslide

Past Simple = ww + ed
- verleden tijd
- plaatsgevonden en afgelopen
- Signaalwoorden: last week, in 2012

Voorbeelden:
+ They cleaned the house last week
- They didn't clean the house last week
? Did they clean the house last week?

Let op! Onr. ww = 2e rijtje
+ He wrote a letter to her yesterday
- He didn't write a letter to her yesterday
? Did he write a letter to her yesterday?Past Continuous = was/were + ww + ing
- verleden tijd
- was in het verleden een tijdje aan de gang
- Signaalwoorden: When, while

Voorbeelden:
+ They were cleaning the house when I came home
- They weren't cleaning the house right now
? Were they cleaning the house right now?


Slide 7 - Tekstslide

Past continuous vs. past simple
Je gebruikt de past continuous & de past simple om aan te geven dat er iets gebeurde (korte actie = past simple) terwijl er al iets aan de gang was (lange actie = past continuous).

 I was reading (lang) a book when the phone rang. (kort)
I was washing (lang) my car when the accident happened. (kort)

Slide 8 - Tekstslide

Past Simple & Past Continuous
I _______________ (wait) for the bus when it _______________ (start) to rain. 


Slide 9 - Tekstslide

Past Simple & Past Continuous
I WAS WAITING (wait)for the bus when it STARTED (start) to rain. 
    lange actie                                                        korte actie

Slide 10 - Tekstslide

Past Simple & Past Continuous
 I _________________________ (read) the newspaper, when all of a sudden my cat ___________________ (jump) onto my lap. 

Slide 11 - Tekstslide

Past Simple & Past Continuous
 I WAS READING (lang) the newspaper, when all of a sudden my cat JUMPED (kort) onto my lap. 

Slide 12 - Tekstslide

Past continuous vs. past simple
Quiz - show what you know.

Slide 13 - Tekstslide

While I ...( study) my sister suddenly... ( knock) on the door.
A
studied / was knocking
B
was studying / knocked

Slide 14 - Quizvraag

The thief ... (break in) when he ... (see) the police.
A
was breaking in/saw
B
broke in/was seeing

Slide 15 - Quizvraag

He .... (listen) to music when his mother ...(call) him

Slide 16 - Open vraag

I ....( break) my mirror while I ...( park) my car.

Slide 17 - Open vraag