Van immigratieland naar multiculturele samenleving

Immigratieland Amerika
Welkom in de Nieuwe Wereld?
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 2

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Immigratieland Amerika
Welkom in de Nieuwe Wereld?

Slide 1 - Tekstslide

  Kennen 
 • Bevolkingsgroepen in de VS
 • Herkomst van de immigranten

 • Immigratie toen tot nu
 • Vertrekredenen
 • Vestigingsredenen
 • Multiculturele samenleving
 • Spreiding bevolkingsgroepen VS

Slide 2 - Tekstslide

Ontdekking Amerika
 • 1492: Columbus ontdekt Amerika (zie afbeelding)
 • Sinds die tijd zijn er miljoenen mensen naar Amerika gekomen
 • Ze wilden een nieuwe start maken in deze 'Nieuwe Wereld'
 • Allemaal geloven ze in 'The American Dream' 


Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Immigratie redenen:
 • Immigrant = iemand die een land binnenkomt om er te gaan wonen

 • Vertrekreden = reden waarom iemand weggaat uit een plaats, bv. werkloosheid, armoede, oorlog

 • Vestigingsreden = reden waarom iemand gaat wonen in een bepaalde plaats, bv. werk, vrede, vrijheid

Slide 5 - Tekstslide

Immigratie van toen tot nu
Tot 1776 was Amerika een kolonie van Groot-Brittannië. De meeste immigranten kwamen toen uit dit land. Ze kwamen vooral om geld te verdienen door te handelen.
1820-1920 -> 30 miljoen Europeanen verhuizen naar Amerika.
Vertrekreden: werkloosheid, armoede, oorlog 
Vestigingsreden: werk, vrede, vrijheid van godsdienst
Na 1945 -> Veel mensen in Europa die de Tweede Wereldoorlog hadden meegemaakt, vertrekken voor een nieuwe start naar Amerika. 
Vanaf 1960 -> Immigranten komen uit Azië en uit Latijns-Amerika. 
Latijns-Amerika: Spaanssprekende landen in Zuid-Amerika. Deze immigranten worden ook wel 'Hispanics'  of 'Latino's' genoemd.
Zij komen als arbeidsmigranten naar de VS.
Foto: New York begin 1900
Aziaten die naar Amerika komen zijn kennismigranten: ze komen studeren of werken. 

Slide 6 - Tekstslide

De Indianen: waar zijn ze gebleven?
 • Oorspronkelijke bewoners van Amerika
 • Heten nu: Native Americans, 5 miljoen mensen

 • Veel bloedige oorlogen tegen de Indianen werden door de Europeanen gewonnen, er waren maar weinig overlevenden. Zij wonen nu in reservaten.
 • Reservaten zijn speciale woongebieden, de Native Americans die dat willen wonen hier. Het zijn meestal onherbergzame gebieden waar weinig groeit en veel werkloosheid is.
 • De meeste Native Americans hebben zich aangepast aan de Amerikaanse cultuur en wonen in de stad.


Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Bevolkingsspreiding Verenigde Staten

Slide 9 - Tekstslide

Herkomstlanden van immigranten
Roze kleur: Hispanics/Latino's, komen via Mexico Amerika binnen.
Donkerrode kleur: Afro-Amerikanen
Alle kleuren blauw en groen:  Europese migranten bv. Engelsen, Ieren, Italianen, Duitsers.

Slide 10 - Tekstslide

Multicultureel land
 • De immigranten uit Europa vormden samen de Amerikaanse cultuur: Engels als officiële taal, vrijheid en de Amerikaanse Droom
 • Nieuwe immigranten namen die cultuur over
 • De immigranten van tegenwoordig (Hispanics en Aziaten) houden veel meer hun eigen cultuur -> ze zijn met heel veel.
 • Resultaat = multiculturele samenleving -> land met veel verschillende culturen.


Slide 11 - Tekstslide

De grootste groep huidige immigranten zijn de Hispanics. Zij komen via Mexico de grens over om te werken: arbeidsmigranten.
Ze doen vaak seizoenswerk of zijn als huishoudster ingehuurd. Veel immigranten uit Latijns-Amerika zijn illegaal.

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

The American Dream?
 • De Amerikaanse Droom: iedereen is gelijk en als je hard werkt kan iedereen rijk worden
 • Veel immigranten willen hun American Dream waarmaken
 • Maar is die droom nog wel haalbaar voor iedereen?
 • Juist in Amerika zijn er grote verschillen tussen arm en rijk...
                      
                    Kijk naar het volgende fragment en oordeel zelf...

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Link

Exit? 


 • Check eerst of je alles begrijpt!

 • Zit alles in je 

 • Tot de volgende keer...!?

Slide 16 - Tekstslide