Eindopdracht 'Een NT2-leerling? Zo gaat dat bij ons op school!'

Van een internationale schakelklas naar het reguliere onderwijs
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo b, k, gLeerjaar 1-3

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Van een internationale schakelklas naar het reguliere onderwijs

Slide 1 - Tekstslide

Centrale vraag:
Wat heeft een NT2-leerling nodig om zijn taalvaardigheid verder te kunnen ontwikkelen binnen het regulier onderwijs?

Slide 2 - Tekstslide

De NT2-leerling

Slide 3 - Tekstslide

De NT2-leerling op YnSicht
 • Aantal neemt steeds meer toe.
 • In onderbouw momenteel rond de twintig (van ISK's, taalschool of met een taalachterstand afkomstig van het PO).
 • In de bovenbouw zitten deze leerlingen ook, momenteel iets meer dan tien. 
 • De ene leerling is de ander natuurlijk niet, maar de behoefte aan ondersteuning is er zeker!

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Visie op NT2-ondersteuning

 • Moet worden vastgelegd.
 • Moet mijns inziens Piter Jelles breed worden gedragen en samen worden opgesteld (naargelang het aantal leerlingen natuurlijk maar in hoofdlijnen dezelfde aanpak).
 • Basis voor Talencentrum bij Piter Jelles kan hiermee worden gelegd. 
 • Zo deel je de expertise en daar hebben de leerlingen én de collega's wat aan.

Slide 6 - Tekstslide

Warme overdracht/intake YnSicht
 • Korte lijntjes met de ISK van Piter Jelles.
 • NT2-coördinatoren aanstellen. De NT2-coördinator heeft regelmatig overleg met ISK-coördinatoren en andere NT2-coördinatoren, o.a. over doorstroomadviezen van leerlingen.
   
 • Alle relevante informatie over de leerling moet worden verzameld in een doorstroomdossier.
 • NT2-coördinator moet worden betrokken bij warme overdracht/intake van NT2-leerlingen. 
 • Er is een portfolio met producten die taalontwikkeling van NT2-leerling zichtbaar maakt.

 • Tijdens intakegesprek worden verwachtingen, doelen en motivatie besproken.
 • De ISK-leerling loopt een aantal lessen mee, in de periode vóór de doorstroom.


Slide 7 - Tekstslide

Extra taalondersteuning
 • Minimaal twee NT2-maatwerkuren (taalondersteuning) per week.
 • Doorstroomdossier geeft inzicht in de vaardigheden waar NT2-leerling nog aan moet werken. Aan de hand daarvan kunnen SMART-doelen op worden gesteld m.b.t. ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid. 
 • Er wordt regelmatig een coachgesprek met de leerling gevoerd.
 • Naast NT2-maatwerkuur is er een inloopspreekuur. 
 • Vanochtend gesprek met directeur: mag het beleid/plan opstellen en directeur geeft ook aan aan dat er structureel wat moet komen, eventueel met inzet van anderen ook (KlasseStudent bijvoorbeeld).


Slide 8 - Tekstslide

Binnen de lessen Nederlands
 • Is er natuurlijk aandacht voor de taalontwikkeling van anderstalige leerlingen. Er wordt gedifferentieerd in instructie, opdrachten en feedback, zodat gewerkt wordt in de zone van naaste ontwikkeling.
 • NT2-leerlingen hebben een woordenschrift dat bij alle vakken wordt gebruikt.
 • Laat leerlingen ook gebruik maken van woordenboeken.Slide 9 - Tekstslide

Als alles goed is
Weten onze collega's van de  vak- en praktijklessen:
 • Op welke elke manier zij aandacht aan woordenschat kunnen besteden.
 • Dat zij gebruik kunnen maken van
  pre-teaching (in eigen vak of bij extra ondersteuning).
 • Op welke manier ze rekening kunnen houden met een NT2-leerling bij het afnemen van een toets (onderwerp, extra tijd, hulpmiddelen).Slide 10 - Tekstslide

De NT2-leerling
Draagt het Nederlands doorgaans een warm hart toe.
Maar laten we vooral ook zijn moedertaal niet vergeten, want dat is een groot stuk van zijn identiteit. 
Inzet moedertaal bij het leren van een tweede taal kan bovendien het schoolsucces bevorderen!

Slide 11 - Tekstslide

Het NT2-beleid van
Piter Jelles
Hier moeten we mijns inziens samen over in gesprek gaan, zodat de NT2-leerling op elke school even goede ondersteuning krijgt.

Slide 12 - Tekstslide