2M herhalen H4

Statistiek
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

Statistiek

Slide 1 - Tekstslide

Paragraaf 1 Toe- en afname in procenten
Aan het eind van deze paragraaf moet je weten...
- wat een procentuele toe- en afname is
- hoe je een procentuele toe- of afname berekent
- hoe je de tussenstappen op moet schrijven

Slide 2 - Tekstslide

Wat is de procentuele toename?
van 730 tot 850

Slide 3 - Open vraag

Een auto is in prijs verhoogd van 18000 euro naar 18600 euro.

Wat is de procentuele toename?
A
600 euro
B
3,1%
C
3,2%
D
3,3%

Slide 4 - Quizvraag

De NS verhoogt de prijzen. Een rit van €10,50 kost nu €10,85.
Wat is de toename in euro's?

Slide 5 - Open vraag

De NS verhoogt de prijzen. Een rit van €10,50 kost nu €10,85.
Wat is de procentuele toename?

Slide 6 - Open vraag

Een Samsung S10 kostte bij de introductie 899 euro.
Nu kost dit toestel 709 euro.

Wat is de procentuele afname?
A
26,7%
B
26,8%
C
21,1%
D
21,2%

Slide 7 - Quizvraag

Paragraaf 2 Beeldiagram en staafdiagram 
Aan het eind van deze paragraaf moet je weten... 
- wat een beelddiagram is
- hoe je een beelddiagram moet lezen
- wat een staafdiagram is
- hoe je een staafdiagram moet lezen
- hoe je een staafdiagram moet tekenen

Slide 8 - Tekstslide

Dit noem je een

A
staafdiagram
B
histogram
C
figurendiagram
D
beelddiagram

Slide 9 - Quizvraag

Hoeveel mensen wonen in Londen?
A
5 inwoners
B
6 miljoen inwoners
C
5 miljoen inwoners
D
6 inwoners

Slide 10 - Quizvraag

Waar moet je opletten als je een staafdiagram tekent?
A
Tekenen met potlood en geo
B
bijpassend tekentje bedenken
C
Aantal boven de staaf
D
Staven los van elkaar

Slide 11 - Quizvraag

Paragraaf 3 Lijndiagram en cirkeldiagram
Aan het eind van deze paragraaf moet je weten ... 
- hoe je een lijndiagram afleest
- hoe je een lijndiagram tekent
- wat een kreukellijn is
- wat een cirkeldiagram is 
- hoe je een cirkeldiagram afleest
 

Slide 12 - Tekstslide

Waar moet je op letten als je een lijndiagram tekent?
A
Dat je de goede kleur potlood gebruikt
B
Dat je kunt tellen
C
Begint niet in de oorsprong
D
Punten verbinden met de geodriehoek

Slide 13 - Quizvraag

Aan 200 mensen is gevraagd wat hun favoriete sport is. Met de antwoorden is een cirkeldiagram gemaakt. Bereken het aantal mensen die voetbal als favoriete sport hebben

Slide 14 - Open vraag

Welke diagram is een staafdiagram?
Schrijf op: diagram ...

Slide 15 - Open vraag

Paragraaf 4 Turftabel, histogram en steelbladdiagram
Aan het eind van deze paragraaf moet je weten ...
- wat een turftabel is
- hoe je een turftabel maakt
- wat een frequentietabel is 
- hoe je een frequentietabel is
- wat een histogram is
- hoe je een histogram maakt
- wat een steelbladdiagram is
- hoe je een steelbladdiagram afleest 

Slide 16 - Tekstslide

Wat voor een soort diagram is de afbeelding hiernaast?
A
staafdiagram
B
histogram
C
beelddiagram
D
steelbladdiagram

Slide 17 - Quizvraag

Langs de Nederlandse kust staan heel wat vuurtorens.
Welke hoogte komt het meeste voor?
De hoogte is in meters

Slide 18 - Open vraag

Wat is turven?
A
Getallen zetten
B
Rondjes zetten
C
Streepjes zetten
D
Sterretjes zetten

Slide 19 - Quizvraag

Wat geeft een frequentie aan?

Slide 20 - Open vraag

Wat is het verschil tussen een staafdiagram en een histogram?

Slide 21 - Open vraag

Wat is het laagst behaalde cijfer?

Slide 22 - Open vraag

Wat is de modus?

Slide 23 - Open vraag

van hoeveel leerlingen staan in het steel-bladdiagram de cijfers

Slide 24 - Open vraag

Paragraaf 5 Centrummaten
Aan het eind van deze paragraaf moet je weten ...
- wat de centrummaten zijn en wat deze inhouden
-  hoe je het (gewogen) gemiddelde berekent
- hoe je de mediaan vindt
- hoe je de modus vindt 
- hoe je de gemiddelde kan berekenen uit een tabel

Slide 25 - Tekstslide

Welke centrummaten gebruiken we?
A
Frequentiepolygoon en relatieve cumulatieve frequentiepolygoon
B
Grootste, kleinste en middelste waarnemingsgetal
C
Modus, Mediaan en Gemiddelde
D
Histogram, boxplot en frequentieverdeling

Slide 26 - Quizvraag

Wat is het verschil tussen gemiddelde en gewogen gemiddelde?

Slide 27 - Open vraag

Geef van de volgende getallen de mediaan en de modus:
1,2,2,2,3,4,4,5,6,7,7,8,9,9,9
A
Mediaan: 6 Modus: 2
B
Mediaan: 5 Modus: 9
C
Mediaan : 5 Modus: geen
D
Mediaan: 6 Modus: geen

Slide 28 - Quizvraag

cijfer met verschillende gewichten (telt meerdere keren mee), waarvan je het gemiddelde berekent
Alle cijfers bij elkaar opgeteld gedeeld door aantal cijfers
Middelste cijfer
Cijfer die het vaakst voorkomt
Gewogen Gemiddelde
Gemiddelde
Mediaan
Modus

Slide 29 - Sleepvraag

Hieronder zie je de wiskundecijfer van Finn.
5,6 6,5 7,3 5,6 8,4
Wat is zijn gemiddelde? Rond af op één decimaal

Slide 30 - Open vraag

Bepaal de mediaan van de rij getallen
7 4 8 5 6 7 7 4 5 7

Slide 31 - Open vraag

Bepaal de modus van de rij getallen
7 4 8 5 6 7 7 4 5 7

Slide 32 - Open vraag

Hoofdstuk 4 Statistiek
Dit is wat je allemaal moet weten van hoofdstuk 4.
Zorg dat je de opdrachten veel oefent en kritisch nakijkt.


Slide 33 - Tekstslide