Comparisons

Comparisons
Today's lesson:
  • Grammar ->  Vergelijkingen

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Comparisons
Today's lesson:
  • Grammar ->  Vergelijkingen

Slide 1 - Tekstslide

Grammar: Trappen van vergelijking
Om in het Engels dingen met elkaar te vergelijken, gebruik je:
-  de vergrotende trap  of
-  de overtreffende trap


Slide 2 - Tekstslide

Vergrotende trap:

woord +ER
(smart - smarter)

Vaak wordt het woord gevolgd door THAN

Frank is taller than Rob.Overtreffende trap:

woord +EST
(smart - smartest)

Vaak komt er voor het woord THE te staan

Rob is the tallest boy I know.

Slide 3 - Tekstslide

Woorden van 3 of meer lettergrepen
krijgen GEEN -er of -est,
maar MORE of MOST ervoor!

I am smaller than Frank, but he is more intelligent than I am.

Jason is the sweetest baby I know, Jasmin is 
the most beautiful baby though.


Slide 4 - Tekstslide

Vergrotende + overtreffende trap
klein - kleiner - kleinst(e)
small - smaller - smallest

groot - groter - grootst(e)
big - bigger - biggest

aardig - aardiger - aardigst(e)
nice - nicer - nicest

Slide 5 - Tekstslide

Let op!
Onregelmatige woorden:

goed - beter - best
good - better - best

slecht - slechter - slechtst(e)
bad - worse - worst

weinig - minder - minst
little - less - least

ver - verder - verst(e)
far - further - furthest
Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

My sister has a ___ room than I have.
A
big
B
bigger
C
biggest
D
more bigger

Slide 8 - Quizvraag

I drive ___ than my husband.
A
safe
B
safer
C
safest
D
most safe

Slide 9 - Quizvraag

That group is _____ than the other group.
A
more serious
B
most serious
C
seriouser
D
seriousest

Slide 10 - Quizvraag

The teacher likes to have the ___ talks.
A
dull
B
duller
C
dullest

Slide 11 - Quizvraag

It is _____ than ever to find good football players.
A
more difficult
B
difficulter
C
most difficult
D
difficultest

Slide 12 - Quizvraag

Michael Jackson was the
___ singer ever .
A
great
B
greater
C
greatest
D
most great

Slide 13 - Quizvraag

The weather today is even ___
than yesterday.
A
badder
B
baddest
C
worse
D
worst

Slide 14 - Quizvraag

My dad is the ___ dad ever!
A
good
B
goodest
C
better
D
best

Slide 15 - Quizvraag