ecologie voedselketen web piramide org/anorg

voedselrelaties
na deze les kun je:
onderscheid maken tussen voedselketen, voedselweb en voedselpiramide
het verschil uitleggen tussen organische en anorganische stoffen
de begrippen producent, consument van de 1e, 2e, 3e orde etc, en reducent toepassen


1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

voedselrelaties
na deze les kun je:
onderscheid maken tussen voedselketen, voedselweb en voedselpiramide
het verschil uitleggen tussen organische en anorganische stoffen
de begrippen producent, consument van de 1e, 2e, 3e orde etc, en reducent toepassen


Slide 1 - Tekstslide

Voedselketen

Slide 2 - Tekstslide

voedselketen

Slide 3 - Tekstslide

VOEDSELKETEN

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

van voedselweb naar -keten
in een voedselketen is er telkens 1 relatie tussen 2 organismen aangegeven met een pijl
rups => koolmees
Dit is veel simpeler dan de werkelijkheid.
Veel organismen hebben meerdere voedselrelaties. Daarom gaan er vaak meerdere pijlen van en naar een organisme, en kom je al snel uit op een voedselweb.

Slide 6 - Tekstslide

Voedselweb

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

voedselpiramide
in het filmpje hoor je ook al de term voedselpiramide
daarin worden alle producenten in een basislaag getekend, alle consumenten 1e orde in de laag er bovenop enz. tot de bovenste laag roofdieren, de toppredatoren.

Slide 9 - Tekstslide

Voedselpiramide

Producenten en consumenten

  • Van onder naar boven bekijken
  • Naar boven toe gaat er energie verloren.

Slide 10 - Tekstslide

lagen in een voedselpiramide

Slide 11 - Tekstslide

Twee soorten voedselpiramides
Piramide van aantallen: hoeveel organismen zitten in elk niveau.
Heb je net gezien in de dia hiervoor.
Piramide van biomassa: wat is de biomassa van elk niveau.

Slide 12 - Tekstslide

Voedselpiramide
Voedselpiramide
Piramide van aantallen
Piramide van gewicht

Slide 13 - Tekstslide

waarom staan producenten als basislaag in de voedselpiramide?
producenten zijn organismen die van anorganische stoffen, hun eigen organische voedingsstoffen kunnen maken
de meestvoorkomende producenten zijn planten, die dit doen dmv fotosynthese

Slide 14 - Tekstslide

CO2 en H2O zijn anorganisch
bij fotosynthese worden deze stoffen gebruikt om het organische
C6H12O6 = glucose te maken
anorgisch
organisch
klein molecuul
groot molecuul
bevat weinig energie
bevat veel energie
max 1 C-atoom
2 of meer C-atomen

Slide 15 - Tekstslide

autotroof en heterotroof
  • Autotroof betekent zelfvoedend, kan uit anorganische moleculen organische moleculen maken.

  • Heterotroof betekent dat een ander nodig is om organische stof te krijgen, moet dus organische stoffen opnemen.

Slide 16 - Tekstslide

planten basis van alle ecosystemen
planten zijn autotroof omdat ze aan fotosynthese doen

zij produceren dus de organische stoffen die alle andere organismen in het ecosysteem voorzien van energie

daarom worden zij producenten genoemd en vormen de basis van de voedselpiramide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video