2HV Grammaire Chapitre 5

Le passé composé
De passé composé bestaat uit een hulpwerkwoord en een voltooid deelwoord.
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Le passé composé
De passé composé bestaat uit een hulpwerkwoord en een voltooid deelwoord.

Slide 1 - Tekstslide

Welke twee werkwoorden kun je gebruiken voor het hulpwerkwoord van de passé composé?
A
avoir en aller
B
avoir en être
C
aller en être

Slide 2 - Quizvraag

Het voltooid deelwoord van regelmatige werkwoorden maak je als volgt:
werkwoorden die eindigen op -er      -     stam + é
werkwoorden die eindigen op -ir     -     stam + i

Slide 3 - Tekstslide

Als het hulpwerkwoord een vorm is van avoir, verandert de uitgang van het voltooid deelwoord niet.

Als het hulpwerkwoord een vorm is van être, kan de uitgang van het voltooid deelwoord veranderen.

Slide 4 - Tekstslide

Als het hulpwerkwoord een vorm van être is, kijk je naar het onderwerp om te weten wat de uitgang van het voltooid deelwoord is.
A
Vrai
B
Faux

Slide 5 - Quizvraag

Inderdaad, je moet naar het onderwerp kijken.
Is het onderwerp
mannelijk enkelvoud - het volt. dw. verandert niet
vrouwelijk enkelvoud - er komt een -e achter het volt.dw
mannelijk meervoud - er komt een -s achter het volt. dw
vrouwelijk meervoud - er komt -es achter het volt dw


Slide 6 - Tekstslide

Nu jullie!
Vrai ou faux?
Il est allé
A
vrai..
B
faux

Slide 7 - Quizvraag

Nous sommes tombé.
A
vrai
B
faux

Slide 8 - Quizvraag

Ils ont rencontrés.
A
vrai
B
faux

Slide 9 - Quizvraag

Elle est rentrée.
A
vrai
B
faux

Slide 10 - Quizvraag

Elles ont regardé.
A
vrai
B
faux

Slide 11 - Quizvraag

Nu zelf!
Zet het werkwoord tussen haakjes in de passé composé.
Elle (écouter)

Slide 12 - Open vraag

Susan dit: "Moi, je (aller)."
Schrijf alleen: je ...

Slide 13 - Open vraag

Jean et ses amis (partir)

Slide 14 - Open vraag

Ils (aimer) faire du sport.

Slide 15 - Open vraag

QUESTIONS??

Slide 16 - Tekstslide

Regelmatige werkw. op -re
De derde groep regelmatige werkwoorden eindigt op -re.
Voor de stam haal je de laatste 2 letter -re van de infinitief af.
De uitgangen zijn dan:
je répond   s          nous répond ons
tu répond   s           vous répond ez
il/elle/on répond          ils/elles répond ent
Het volt. dw = stam + u

Slide 17 - Tekstslide

Zet het werkwoord tussen haakjes in de vorm die erachter staat.
Tu (perdre - présent)

Slide 18 - Open vraag

Nous (attendre - présent)

Slide 19 - Open vraag

Je ( vendre - p.c.)

Slide 20 - Open vraag

Vous (rendre - p.c.)

Slide 21 - Open vraag

Elle (répondre - présent)

Slide 22 - Open vraag

De voorzetsels voor landen en steden
De voorzetsels "in" en "naar" vertaal je als volgt:
voor een stad                    à      à Oldenzaal
voor een vrouwelijk land               en     en France
voor een mannelijk land               au     au Maroc
voor een land meervoud               aux     aux Pays- Bas

Slide 23 - Tekstslide

Eindigt een landnaam op een  "e"      - vrouwelijk
Eindigt een landnaam op een "s"    - meervoud
Eindigt een landnaam op een andere letter  - mannelijk


Vul in de volgende zinnen het goede voorzetsel in:

Slide 24 - Tekstslide

Mes amis habitent ....... Amsterdam.

Slide 25 - Open vraag

Sa mère est née ..... Japon.

Slide 26 - Open vraag

Mon frère et moi, nous sommes allés .... États-Unis.

Slide 27 - Open vraag

Il est parti en vacances ..... Espagne.

Slide 28 - Open vraag

QUESTIONS??

Slide 29 - Tekstslide