K3 H1 Informatie selecteren en vragen

GIDS NEDERLANDS
INFORMATIE VOOR LESSEN NEDERLANDS
1 / 59
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 59 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

GIDS NEDERLANDS
INFORMATIE VOOR LESSEN NEDERLANDS

Slide 1 - Tekstslide

DOEL

INFORMATIE SELECTEREN EN VRAGEN
- aantekeningen maken

- hoofdzaken herkennen

- teksten beoordelen op bruikbaarheid

- informatie verzamelen door voeren vraaggesprek

- doorvragen om meer informatie te krijgen

Slide 2 - Tekstslide

Bekijk de twee afbeeldingen

Slide 3 - Tekstslide

Beschrijf zo precies mogelijk wat je op deze afbeelding ziet.

Slide 4 - Open vraag

Beschrijf zo precies mogelijk wat je op deze afbeelding ziet.

Slide 5 - Open vraag

Noteer drie verschillen tussen beide afbeeldingen.

Slide 6 - Open vraag

Deze afbeelding komt uit een filmpje van het IFAW. Dat is een organisatie die dieren beschermt.
Waarover zou dit filmpje gaan?

Slide 7 - Open vraag

Doe oortjes in

en bekijk het volgende filmpje!

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Wat wil de IFAW duidelijk maken met dit filmpje?

Slide 10 - Open vraag

Je hebt eerder een voorspelling gedaan waarover het filmpje zou gaan. Klopte jouw voorspelling?
Leg uit.

Slide 11 - Open vraag

Informatie selecteren

Als je informatie zoekt, kun je op internet kijken en boeken en kranten lezen. Je kunt ook luisteren en kijken naar radio- en tv-programma’s.


Als je luistert en kijkt om informatie te selecteren, moet je goed letten op: 

– het onderwerp van het programma;

– het programmadoel;

– de verschillende deelonderwerpen;

– de mening van personen die aan het woord komen.


Het onderwerp en de deelonderwerpen worden soms in het begin van het programma verteld. De deelonderwerpen worden daarna een voor een uitgelegd.

bij kijken en luisteren

Slide 12 - Tekstslide

Informatie selecteren


Zo selecteer je informatie:

–  Soms worden in de opdracht aandachtspunten genoemd waarop je extra moet letten tijdens het kijken. Lees die punten goed door voor je gaat kijken.

– Concentreer je niet alleen op wat gezegd wordt, maar ook op de beelden.

– L et op signalen van de sprekers, zoals: Ik zal een aantal voorbeelden noemen…, Een nadeel is wel…

–  Luister goed naar woorden die met nadruk worden uitgesproken. Deze zijn vaak belangrijk.

–  Maak aantekeningen. Schrijf alleen de hoofdzaken op.

bij kijken en luisteren

Slide 13 - Tekstslide

Kijk- en luisteropdracht

Je gaat kijken naar een filmpje. Luister precies en maak ondertussen aantekeningen in je schrift. Doe dat zo:

- Schrijf het onderwerp en de deelonderwerpen op

- Noteer de hoofdzaken in steekwoordenVervolgens beantwoord je de vragen in de volgende dia's met behulp van de aantekeningen die je gemaakt hebt.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Wat is het onderwerp van het filmpje?
A
Schoon drinkwater in Groningen
B
Watertappunten in Groningen
C
Vergunningen aanvragen voor watertappunten

Slide 16 - Quizvraag

Hoeveel watertappunten zijn er in Groningen?
A
Dat is niet gezegd
B
2
C
3
D
4

Slide 17 - Quizvraag

Noem twee voordelen van tappunten, die in het filmpje genoemd zijn.

Slide 18 - Open vraag

Hoe werkt de watertap?

Slide 19 - Open vraag

Hoeveel kost een watertap?

Slide 20 - Open vraag

Wat heeft de organisatie 'Join the pipe' als doelstelling?

Slide 21 - Open vraag

Welke gedachte heeft de organisatie 'Join the pipe' bij het plaatsen van ieder verkocht watertappunt?

Slide 22 - Open vraag

Er zijn weinig watertappunten.
Noem twee oorzaken die in het filmpje genoemd zijn.

Slide 23 - Open vraag

Luisteropdracht

Je gaat luisteren naar een fragment van het radioprogramma 'De gids.fm'. Luister precies en maak ondertussen aantekeningen in je schrift. Doe dat zo:

- Schrijf het onderwerp en de deelonderwerpen op

- Noteer de hoofdzaken in steekwoordenVervolgens beantwoord je de vragen in de volgende dia's met behulp van de aantekeningen die je gemaakt hebt.

Slide 24 - Tekstslide

Luister naar het fragment en maak aantekeningen.

Beantwoord daarna de vragen in de volgende dia's.

Slide 25 - Tekstslide

Wat is het onderwerp van het fragment?

Slide 26 - Open vraag

Wat zijn de deelonderwerpen?

Slide 27 - Open vraag

Wat is het doel van het radioprogramma?

Slide 28 - Open vraag

Op hoeveel procent van de scholen is het mis met de luchtkwaliteit?

Slide 29 - Open vraag

Noem minimaal vier gevolgen van slechte luchtkwaliteit .

Slide 30 - Open vraag

Wat is de belangrijkste oorzaak van slechte luchtkwaliteit?

Slide 31 - Open vraag

Welke twee problemen zie je vaak bij nieuwe schoolgebouwen?

Slide 32 - Open vraag

Stel je voor: je maakt een werkstuk over 'Wat is goed onderwijs?' Heb je dan iets aan dit programma? Leg je antwoord uit.

Slide 33 - Open vraag

Kijk- en luisteropdracht

Je gaat zo kijken naar een fragment uit 'De Wilde Keuken'.

Kijk- en luister precies en maak ondertussen aantekeningen in je schrift.

Vervolgens beantwoord je de vragen met behulp van de aantekeningen die je gemaakt hebt.

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Video

Wat heb je allemaal nodig om tomaten te kunnen telen?
A
dunne poep en kunstmest
B
dunne poep en water
C
kunstmest en water

Slide 36 - Quizvraag

Hoe lang kan een tomatenplant wel worden?
A
ongeveer 9 meter
B
ongeveer 11 meter
C
ongeveer 14 meter

Slide 37 - Quizvraag

Tomaten uit kassen smaken lang niet zo lekker als tomaten die buiten groeien. Dat is:
A
juist
B
onjuist

Slide 38 - Quizvraag

Hoeveel tomatenrassen zijn er op de wereld?
A
duizend
B
duizenden
C
zesenzestig

Slide 39 - Quizvraag

Het meest gegeten tuinbouwproduct ter wereld is de tomaat. Dat is:
A
juist
B
onjuist

Slide 40 - Quizvraag

Waarom worden in Nederland steeds nieuwe tomatenrassen ontwikkeld?
A
De teler kiest met de winkelketen een goed te telen en verkopen ras
B
De telers willen een tomatenras dat beter bij hun manier van telen past
C
Volgens de teler wil de consument tomaten die steeds lekkerder smaken

Slide 41 - Quizvraag

Waarom wordt de lekkerste tomaat nog steeds niet verkocht?
A
De kleur is verkeerd en de vorm is niet goed
B
De vorm is niet goed en er is nog geen woord voor
C
Er is nog geen woord voor en de kleur is verkeerd

Slide 42 - Quizvraag

Om welke reden aten mensen in de 16e eeuw geen tomaten?
A
Je moest veel geld voor tomaten betalen
B
Tomaten waren als voedsel onbekend
C
Tomaten zouden giftig zijn

Slide 43 - Quizvraag

Hoe ontstond tomatenpuree?
A
Een meneer in Portugal heeft de tomatenpuree bedacht
B
Geëmigreerde Italianen hadden heimwee naar de saus van mama
C
Tijdens een transport vielen een aantal kisten tomaten op de grond

Slide 44 - Quizvraag

Wat gebeurt er met de smaak als je onrijpe tomaten in de puree stopt?
A
De smaak wordt bitter
B
De smaak wordt zoeter
C
De smaak wordt zuurder

Slide 45 - Quizvraag

Informatie vragen

Bij een informatief gesprek gaat het erom dat je de informatie krijgt die je nodig hebt. Wees daarom kritisch en vraag door als de informatie onduidelijk of onvolledig is.

Bijvoorbeeld:

– Hoeveel maanden heb ik garantie?

– Op welke onderdelen heb ik garantie?

–  Geldt de garantie ook als mijn mobiel in het buitenland gestolen wordt? Controleer altijd of je de ander begrepen hebt. Dat kun je het beste doen door de informatie samen te vatten. Bijvoorbeeld:

– Dus als ik het goed begrijp, kan ik het beste …


bij spreken en gesprekken

Slide 46 - Tekstslide

Informatie vragen


Zo vraag je informatie:

– Bedenk welke informatie je nodig hebt.

–  Stel een vervolgvraag als je een onduidelijk of onvolledig antwoord krijgt. Vraag om een herhaling, een voorbeeld of meer uitleg.

– Blijf vriendelijk en beleefd, ook als je geen duidelijk antwoord krijgt.

– Vat aan het eind van het gesprek de belangrijkste informatie samen.bij spreken en gesprekken

Slide 47 - Tekstslide

Je hebt een vraag gesteld, maar krijgt een onduidelijk antwoord. Bedenk bij de zin een vervolgvraag om extra informatie te krijgen.

Er zijn allerlei mooie mobiele telefoons te koop voor minder dan vierhonderd euro.

Slide 48 - Open vraag

Je hebt een vraag gesteld, maar krijgt een onduidelijk antwoord. Bedenk bij de zin een vervolgvraag om extra informatie te krijgen.

Voor sommige mensen is deze telefoon geschikter, omdat hij een groot scherm heeft.

Slide 49 - Open vraag

Je hebt een vraag gesteld, maar krijgt een onduidelijk antwoord. Bedenk bij de zin een vervolgvraag om extra informatie te krijgen.

Het is belangrijk om te kijken naar de verschillende functies van een telefoon.

Slide 50 - Open vraag

Je hebt een vraag gesteld, maar krijgt een onduidelijk antwoord. Bedenk bij de zin een vervolgvraag om extra informatie te krijgen.

Soms is het verstandig om een extra geheugenkaart te kopen.

Slide 51 - Open vraag

Je hebt een vraag gesteld, maar krijgt een onduidelijk antwoord. Bedenk bij de zin een vervolgvraag om extra informatie te krijgen.

Ik raad je een iPhone, een Samsung of een Huawei aan.

Slide 52 - Open vraag

Kijk- en luisteropdracht

Kijk en luister naar het gesprek tussen Jolijn en een bankmedewerkster.

Jolijn vergeet aan het eind de belangrijkste informatie samen te vatten.

Dat ga jij doen.


1. Noteer tijdens het kijken en luisteren de belangrijkste informatie in steekwoorden;

2. Bedenk en noteer met deze steekwoorden zinnen die Jolijn als samenvatting kan geven.

Slide 53 - Tekstslide

Slide 54 - Video

Jolijn heeft uitleg gekregen over hoe ze moet bankieren op haar mobiele telefoon. Ze vergeet de informatie samen te vatten.
Vat deze uitleg in een aantal zinnen voor Jolijn samen.

Slide 55 - Open vraag

GELEERD

INFORMATIE SELECTEREN EN VRAGEN
- aantekeningen maken

- hoofdzaken herkennen

- teksten beoordelen op bruikbaarheid

- informatie verzamelen door voeren vraaggesprek

- doorvragen om meer informatie te krijgen

Slide 56 - Tekstslide

Wat wist je al?

Slide 57 - Open vraag

Is er iets wat je nog niet zo goed snapt?
Zo ja, schrijf dit op.

Slide 58 - Open vraag

GIDS NEDERLANDS
INFORMATIE VOOR LESSEN NEDERLANDS

Slide 59 - Tekstslide