Hoofdstuk 2 - Afsluiting

Welkom bij Nask
Hoofdstuk 2
Afsluiting


1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Welkom bij Nask
Hoofdstuk 2
Afsluiting


Slide 1 - Tekstslide

Hoofdstuk 2.1
Stoffen en materialen

Slide 2 - Tekstslide

timer
1:00
Noem een soort stof

Slide 3 - Woordweb

Wel een stofeigenschap
Geen stofeigenschap
Kleur
Smaak
Vorm
Hoeveelheid
Fase
Brandbaarheid
Giftigheid

Slide 4 - Sleepvraag

Wat betekent dit
gevarensymbool?
A
Licht ontvlambaar
B
Bijtend
C
Irriterend
D
Giftig

Slide 5 - Quizvraag

Giftig
Irriterend
Licht ontvlambaar
Explosief
Bijtend
Oxiderend

Slide 6 - Tekstslide

Hoe noem je een kunststof die zacht wordt als je het verwarmt?
A
Thermoharder
B
Thermoplast

Slide 7 - Quizvraag

Hoe noem je een mengsel van meerdere metalen?

Slide 8 - Open vraag

Hoofdstuk 2.2
Mengsels

Slide 9 - Tekstslide

Uitleg Mengsels
Een zuivere stof bestaat uit 1 soort deeltjes.
Een mengsel bestaat uit 2 of meer soorten deeltjes.Een helder mengsel noem je een oplossing.
Een troebel mengsel noem je een emulsie.

Slide 10 - Tekstslide

Melk is een ....
A
Zuivere stof
B
Oplossing
C
Emulsie

Slide 11 - Quizvraag

Een oplossing is altijd
A
helder
B
gekleurd
C
troebel
D
kleurloos

Slide 12 - Quizvraag

Water en olie mengen niet goed.
Om het wel te mengen heb je nog iets nodig. Dit noem je een ...
A
grondstof
B
kleurstof
C
emulgator
D
indicator

Slide 13 - Quizvraag

Een zure oplossing heeft een zuurgraad (pH) van .....
A
van 0 tot 7
B
van 7 tot 14

Slide 14 - Quizvraag

Water heeft een pH van ...
A
0
B
3
C
7
D
10

Slide 15 - Quizvraag

Zure oplossing
Basische oplossing
Cola
Zeep
Sinaasappel
Maagsap
Azijn
Sodawater
Glasreiniger
Ammonia

Slide 16 - Sleepvraag

Slide 17 - Tekstslide

Hoofdstuk 2.3
Deeltjes

Slide 18 - Tekstslide

Suiker is een zuivere stof.
Het bestaat alleen uit suikerdeeltjes.
Deze deeltjes noemen we ....
A
Atomen
B
Moleculen

Slide 19 - Quizvraag

Hoeveel atomen zie je hier?

Slide 20 - Open vraag

Moleculen bestaan uit atomen.
Welke antwoord is GEEN voorbeeld van een atoom.
A
Aluminium
B
Goud
C
Zuurstof
D
Water

Slide 21 - Quizvraag

Uitleg Deeltjes
Een zuivere stof bestaat uit één soort deeltje.
Dit deeltje noem je een molecuul.


Een molecuul bestaat uit atomen.
Er zijn ruim 100 verschillende soorten atomen.
Daarmee kun je miljoenen soorten moleculen maken.

Slide 22 - Tekstslide

Hoofdstuk 2.4
Afval

Slide 23 - Tekstslide

Welke soorten afval ken je?

Slide 24 - Woordweb

Wat betekent GFT?
A
Glas Fruit en Tuin
B
Groente Fruit en Tomaten
C
Groente Flessen en Textiel
D
Groente Fruit en Tuin

Slide 25 - Quizvraag

Een lege batterij hoort bij
A
GFT
B
KCA
C
Elektrische apparaten
D
Plastic

Slide 26 - Quizvraag

Van afval nieuwe producten maken noem je ....
A
Recyclen
B
Hergebruiken

Slide 27 - Quizvraag

Soorten afval
  • GFT
  • Plastic
  • Oud papier
  • Glas
  • Kleding, meubels, apparaten
  • KCA
  • Rest afval
Afvalverwerking
Compost
Recyclen
Recyclen
Recyclen
Hergebruiken

Verbranden + Storten
Storten

Slide 28 - Tekstslide

Hoe kun je zelf zorgen
voor minder afval?

Slide 29 - Open vraag

Wat vond je van deze les?

Slide 30 - Open vraag

Succes met leren!
Volgende week:
Proefwerk Hoofdstuk 2

Slide 31 - Tekstslide