Redevoering: analyse speech Rutte

Redevoering
Je zag tot nu al vier stelregels voor een goede speech. 
Even herhalen ... 
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsSecundair onderwijs

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Redevoering
Je zag tot nu al vier stelregels voor een goede speech. 
Even herhalen ... 

Slide 1 - Tekstslide

Een goede redevoering heeft een ... (vul aan). Jacinda Ardern blonk daarin uit.

Slide 2 - Open vraag

Een goede redenaar denkt na tegen wie hij spreekt; zijn tekst past bij ... (vul aan)

Slide 3 - Open vraag

Een goede redevoering is op het lijf geschreven van ... (vul aan)

Slide 4 - Open vraag

Een redevoering komt beter over wanneer je er enkele ... in verwerkt.

Slide 5 - Open vraag

Coronaspeech van Marc Rutte
De Nederlandse premier gaf op 16 maart - in het begin van de coronacrisis - een fel bejubelde speech. 

Slide 6 - Tekstslide

Het Parool over de speech
Premier Mark Rutte heeft alom lof geoogst voor zijn tv-toespraak van afgelopen maandag. Althans in eerste instantie, want in de loop van de week ontstond toch twijfel over de haalbaarheid van de gecontroleerde groepsimmuniteit, die in zijn scenario een centrale plaats leek in te nemen. Niettemin: op zichzelf was de rede goed ge­componeerd en helder. Rutte sprak de tekst met overtuigingskracht en zonder pijnlijke haperingen uit.


Slide 7 - Tekstslide

Het Parool over de speech
In zijn ‘Coronatoespraak’ deed minister-president Mark Rutte iets bijzonders. Hij deed in eerste instantie geen beroep op emoties, wat politici gewoon zijn te doen, maar hij deed een beroep op de wetenschap. De wetenschap voorspelt ons een zware toekomst, maar de wetenschap zal ons ten slotte ook gaan redden. Het toegesproken volk geloofde de minister-president en hield zich in geheel Nederland aan de opdracht zoveel mogelijk thuis te blijven, de handen te wassen en kwetsbare ouderen te mijden.


Slide 8 - Tekstslide

Coronaspeech van Marc Rutte 
Je bekijkt (delen van) de speech in de volgende slide.
Af en toe wordt de redevoering onderbroken voor een vraag over wat je net hebt gehoord. Zo kom je de laatste drie stelregels voor een goede redevoering te weten. 

Slide 9 - Tekstslide

17

Slide 10 - Video

02:59
'We zitten in een achtbaan die steeds sneller lijkt te rijden': welke techniek gebruikte Rutte?
A
Voorbeeld
B
Anafoor
C
Metafoor
D
Overdrijving

Slide 11 - Quizvraag

03:19
Welke beweringen kloppen over wat Rutte net heeft gezegd?
A
Door ze eerst te noemen, toont hij zijn medeleven.
B
Hij benadrukt de structuur: het begin van de toespraak.
C
Rutte gebruikt moeilijke woordenschat.
D
Door ze eerst te noemen, toont hij zijn prioriteit.

Slide 12 - Quizvraag

03:45
Hoe heet de stijlfiguur waarbij je iemand rechtstreeks aanspreekt?
A
Alliteratie
B
Antithese
C
Personificatie
D
Apostrofe

Slide 13 - Quizvraag

04:14
Welke handige retorische techniek paste Rutte net NIET toe?
A
Hij gebruikte een drieledige structuur.
B
Hij hanteert de retorische vraag.
C
Hij gaf concrete voorbeelden.
D
Hij gebruikt een anafoor.

Slide 14 - Quizvraag

04:43
Let op de driedelige opsomming die volgt ... 
Je speech structureren via het cijfer twee (bv. armen en rijken) of drie (bv. kinderen, volwassenen en senioren) werkt goed. 

Slide 15 - Tekstslide

05:08
Durf ook de nodige stiltes te laten vallen in je redevoering. 
Zulke pauzes bakenen de verschillende delen af. 

Slide 16 - Tekstslide

05:38
Welke stijlfiguur hoorde je net passeren?
A
Epifoor
B
Anafoor
C
Metafoor
D
Repetitio

Slide 17 - Quizvraag

05:55
Rutte gebruikte net het woord 'groepsimmuniteit'. Daar kreeg hij later kritiek op, want er rees twijfel over de haalbaarheid van de gecontroleerde groepsimmuniteit. Niettemin blijft zijn speech goed gecomponeerd en helder.

We luisteren verder! 

Slide 18 - Tekstslide

06:05
Aan welke stelregel (hier krijg je de laatste drie voor het eerst te lezen) besteedt Rutte extra aandacht?
A
In spreektaal i.p.v. schrijftaal
B
Concreet i.p.v. abstract
C
Een hoorbare structuur
D
Stijl en aantrekkingskracht

Slide 19 - Quizvraag

06:39
Aan welke stelregel gehoorzaamt Rutte nu?
A
In spreektaal i.p.v. schrijftaal
B
Concreet i.p.v. abstract
C
Hoorbare structuur
D
Stijl en aantrekkingskracht

Slide 20 - Quizvraag

06:54
'Dat is het scenario van onze keuze.' Welke stelregel voor een goede speech hanteert Rutte nu vooral?

Slide 21 - Open vraag

08:43
'Hoe' geeft Rutte zijn speech? Denk aan taal- en stemgebruik, houding, oogcontact ...

Slide 22 - Woordweb

10:29
Welke stelregel voor een goede speech viel hier vooral op?
A
In spreektaal i.p.v. schrijftaal
B
Concreet i.p.v. abstract
C
Hoorbare structuur
D
Stijl en aantrekkingskracht

Slide 23 - Quizvraag

10:45
Hoe heet dat nu weer, je publiek rechtstreeks aanspreken?

Slide 24 - Open vraag

11:33
'Blijf ..., blijf ..., blijf ...': welke stijlfiguur hanteerde Rutte hier vlotjes?

Slide 25 - Open vraag

12:55
Merkte je op dat de premier afsluit met een duidelijke boodschap? Herhaal je boodschap nog eens op het einde. 

'Let op elkaar.'
'Ik reken op u.'

Slide 26 - Tekstslide

12:58
Hoe lang duurde deze speech?

Slide 27 - Open vraag

Je leerde via deze speech drie nieuwe stelregels kennen:
5) In spreektaal i.p.v. schrijftaal
6) Concreet i.p.v. abstract
7) Hoorbare structuur
Daarnaast besteedden we ook aandacht aan ...
1) Duidelijke boodschap
4) Stijl en aantrekkingskracht

Slide 28 - Tekstslide

Spreektaal i.p.v. schrijftaal
Concreet i.p.v. abstract
Hoorbare structuur
Geen passieve zinnen
Een eigen ervaring
Geen afkortingen
Voorbeelden
Luisteraar op sleeptouw nemen
Signaalwoorden
Herhalen
Metaforen

Slide 29 - Sleepvraag

De achtergrond
Ook de achtergrond van Ruttes toespraak was niet toevallig gekozen. Wie aandachtig keek, zag het volgende ... 

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Link