Techniekklas Taal - Taal uit de buurt

Cursus Taal - Taal in de buurt
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 1

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Cursus Taal - Taal in de buurt

Slide 1 - Tekstslide

Doelen van deze les
Je weet nog wat we de vorige les afgesproken hebben over de lessen Nederlands
Je weet wat er  bedoeld wordt met streektaal of dialect
Je weet wat er bedoeld wordt met Standaardnederlands
Je weet wat er bedoeld wordt met Rijkstaal
Al jouw vragen zijn gesteld en beantwoord

Slide 2 - Tekstslide

Heb je vragen?                         Stel ze!

Slide 3 - Tekstslide

Even opletten!
Verschillende boeken 

Slide 4 - Tekstslide

Basis
Het boek met een rood hoekje

blz. 88

Pieter, Jesus, Jesse
Kader
Het boek met een blauw hoekje

blz. 88

Ruben, Calvin, Jorrit, Jeen, Hein, Marijn, Maikel, Jente, Remco, Hette

Slide 5 - Tekstslide

Zelf aan de slag!
Lees tekst 1
Maak opdracht 1 +2 (blz. 88)
Maak opdracht 1 (blz. 88)
Schrijf de antwoorden in je schrift, schrijf het nummer van de opdracht én de pagina er bij
timer
5:00

Slide 6 - Tekstslide

Tekst 1 Taal uit de buurt blz. 88
Lees of luister mee!

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Streektaal
De taal van een bepaalde streek of plaats, die anders is dan de Standaard

Slide 9 - Tekstslide

Staandaardnederlands
Het Nederlands dat als correct taalgebruik wordt gezien.

Slide 10 - Tekstslide

Rijkstaal
Door de rijksoverheid erkende taal.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Hoe ging de les vandaag?

Slide 13 - Tekstslide

Doelen van deze les
Je weet nog wat we de vorige les afgesproken hebben over de lessen Nederlands
Je weet wat er  bedoeld wordt met streektaal of dialect
Je weet wat er bedoeld wordt met Standaardnederlands
Je weet wat er bedoeld wordt met Rijkstaal
Al jouw vragen zijn gesteld en beantwoord

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide