interactief lesgeven 2

Digitale Geletterdheid
Semester 2 les 2
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Digitale Geletterdheid
Semester 2 les 2

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vandaag
Prowise opdracht
TPack
Digitale Taxonomie van Bloom
Opdracht

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Prowise opdracht
Wie wil er wat laten zien?

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ik ben bekend met het T-Pack model
JA
NEE

Slide 4 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Daan Roosegaarde Van Gogh fietspad in Nuenen.
Overdag laden de deeltjes op, 's nachts geven ze licht.

Slide 6 - Tekstslide

Daan Roosegaarde project Grow
door het gebruik van blauw/rode laserstralen minder gebruik van pesticiden

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

TPACK model
Mishra en Koehler 2006

Technological, Pedagogical and content knowledge

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

TPACK model
Mishra en Koehler 2006
Technological, Pedagogical and content knowledge

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vakinhoud
Alle inhouden van alle vakken
Taal
Rekenen
Geschiedenis
Bewegingsonderwijs
Schrijven
enz.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Didactiek
Hoe kinderen leren

Instructievormen
Samenwerkingsvormen
Interactievormen
Opdrachtsvormen
Spelvormen


Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Didactiek

Beide stem je zo goed mogelijk op elkaar af
Vakinhoud

Zodat kinderen zo goed mogelijk leren

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ICT
Effectieve toepassingen bij verschillende werkvormen en inhouden bij je les

presenteren, samenwerken, zelfstandig werken, oefenen, creëren enz.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Context
Infrastructuur
Leeftijdsgroep
Jouw visie
Visie van de school
Voorkennis
Deskundigheid


Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke websites gebruik je buiten de aangeboden software van uitgevers?

Slide 15 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat doen/kunnen kinderen met deze websites?

Slide 16 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Ik ben bekend met de Taxonomie van Bloom
0100

Slide 17 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Blooms Taxonomy
Benjamin Bloom 1956


Herzien in 2001: werkwoorden

Churches 2009:
Blooms digital Taxonomy

Slide 18 - Tekstslide

Verkeerd gebruik van taxonomie
hogere orde en lagere orde denken niet

Beter inzetten van ict bij leren en lesgeven

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Let op!
Wat zoek je?
Criteria?
Dan pas zoeken

Niet:
Ik heb een site
Wat ga ik er eens mee doen?

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

http://training.learnon.nl/tpackgame/

Slide 28 - Tekstslide

10 minuten pauze

tpack spel kort bekijken en uitleggen

link in de chat zetten
Een bestaande les bekijken
Meander, groep 6
Thema 5, les 1
Allemaal mensen

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Taxonomie van Bloom
- Bekijk de handleiding, het lesboek en de opdrachten
- Welke fasen uit de taxonomie herken je?
- Werk samen in een kanaal (max 4 personen)
- Noteer de bevindingen van jullie groepje

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat valt op?

Slide 31 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Meander: allemaal mensen
- Bekijk nog eens goed de lesdoelen

- Wat zouden jullie aanpassen bij deze les?

Slide 33 - Tekstslide

Kort gezamenlijk bespreken
Meander: allemaal mensen
- Overleg met een groepje over de aanpassingen

Doel nieuwe les:
- Hogere denkorde taxonomie van Bloom
- Tpack inzetten

Slide 34 - Tekstslide

uit elkaar in kanalen/leerteams
max 4 personen
10 minuten
Welke websites/apps zou je kunnen gebruiken bij deze les?

Slide 35 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat hebben we gedaan?
- Tpack model besproken
- Taxonomie van Bloom besproken
- Een les kritisch bekeken 
- Nagedacht over aanpassingen
- Een start gemaakt met herontwerpen

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht voor portfolio
- Een standaard methodeles verrijken met eigen interactieve activiteiten en verwerken in Prowise.
- Een link naar de Prowiseles of screenshots neem je op in je portfolio. 
- Ook neem je een verantwoording op welke aanpassingen je hebt gedaan en waarom (Denk aan cognitieve multimedia theorie, Tpack en taxonomie van Bloom)

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 38 - Video

Deze slide heeft geen instructies