Grammar check chapter 3

Grammar check klas 1
Chapter 3
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Grammar check klas 1
Chapter 3

Slide 1 - Tekstslide

What to do? 
- Newsround

- PW Plannen
- Recap Grammar Ch. 3

- Questions? 

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Fill in the following sentences by using a demonstrative pronoun.

1. Look at (…) newspaper here.


Slide 6 - Open vraag

Fill in the following sentences by using a demonstrative pronoun.


2. (…) are my grandparents, and (…) people over there are my friend's grandparents.


Slide 7 - Open vraag

Fill in the following sentences by using a demonstrative pronoun.

3. (…) bottle over there is empty.


Slide 8 - Open vraag

Fill in the following sentences by using a demonstrative pronoun.


4. (…) is my phone and (…) are your parents’ phones on the shelf over there.Slide 9 - Open vraag

Fill in the following sentences using a demonstrative pronoun.

5. (…) book here is mine.

Slide 10 - Open vraag

Je gebruikt 'this'/'these' wanneer iets...

Slide 11 - Open vraag

Je gebruikt 'this' voor (...) en je gebruikt 'those' voor (...)

Slide 12 - Open vraag

Je gebruikt 'that'/'those' voor iets dat...

Slide 13 - Open vraag

Je gebruikt 'that' voor (...) en je gebruikt 'those' voor (...)

Slide 14 - Open vraag

Signaalwoorden voor 'this'/'these' zijn...
Signaalwoorden 'that'/'those' zijn...

Slide 15 - Open vraag

Slide 16 - Tekstslide

Wanneer gebruik je 'to be going to + infinitive'?

Slide 17 - Open vraag

Hoe vervoeg je 'to be going to' in een zin?

Slide 18 - Open vraag

Fill in the following sentences by using to be going to.

1. He (…) his friend. (not/phone)

Slide 19 - Open vraag

Fill in the following sentences by using to be going to.

2. We (…) a new computer game. (to play)

Slide 20 - Open vraag

Fill in the following sentences by using to be going to.

3. You (…) a picnic next Tuesday. (not/have)

Slide 21 - Open vraag

Fill in the following sentences by using to be going to.

4. His brother (…) a letter to his uncle today. (to write)

Slide 22 - Open vraag

Fill in the following sentences by using to be going to.

5. (…) I (…) my homework after school? (to do)

Slide 23 - Open vraag