Realisme/naturalisme: Groenten uit Balen

Realisme en naturalisme in theater
Groenten uit Balen - Walter Van den Broeck
1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsSecundair onderwijs

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Realisme en naturalisme in theater
Groenten uit Balen - Walter Van den Broeck

Slide 1 - Tekstslide

Rode draad
Theatergeschiedenis: over welke periodes leerde je al iets?
 • Klassieke oudheid: Grieken als voorbeelden, Romeinen als epigonen
 • Middeleeuwen: religieus en wereldlijk toneel, vooral verzonnen door rederijkers
 • Renaissance: Commedia dell' Arte en renaissancetheater in de Nederlanden

Slide 2 - Tekstslide

Rode draad: welke periode zullen we nu bespreken?
A
16de eeuw
B
17de en 18de eeuw
C
19de eeuw
D
20ste eeuw

Slide 3 - Quizvraag

19de en 20ste eeuw
Je weet (hopelijk) nog uit het vijfde jaar dat de eerste helft van de 19de eeuw gekenmerkt wordt door de romantiek. In die periode was er geen vernieuwing op het podium. 

In de tweede helft van de 19de eeuw ontstaat echter een nieuwe stroming: het realisme. Later (vanaf 1880) vloeit daaruit het naturalisme voort. Beide stromingen bestaan vandaag nog. 

Slide 4 - Tekstslide

Opbouw van het lesmateriaal
 1. Via LessonUp: Groenten uit Balen
 2. Via Smartschool Live: uitleg over realisme en naturalisme (historische context)
 3. Via (nog te beslissen): Het gezin van Paemel

We zien dus eerst een voorbeeld van een naturalistisch theaterstuk, dan krijg je de theorie en ten slotte kan je die weer toepassen op het bekendste voorbeeld: 'Het gezin van Paemel'. 

Slide 5 - Tekstslide

INSTAP 
Vakbonden: wie zijn ze, 
wat doen ze? 

Slide 6 - Tekstslide

Vakbonden in België
België kent drie heel grote vakbonden, die op hun beurt opgesplitst zijn in heel wat kleinere organisaties voor specifieke beroepsgroepen. 

Laten we even kijken wat je over die vakbonden al hebt opgevangen via bv. je ouders of het journaal. 

Slide 7 - Tekstslide

Geef informatie over
vakbonden.

Slide 8 - Woordweb

Tot welke 'zuil' behoort ACV?

Slide 9 - Tekstslide

Tot welke zuil behoort ACV?
A
Socialistisch
B
Christelijk
C
Liberaal

Slide 10 - Quizvraag

Tot welke 'zuil' behoort ACLVB? 

Slide 11 - Tekstslide

Tot welke zuil behoort ACLVB?
A
Socialistisch
B
Christelijk
C
Liberaal

Slide 12 - Quizvraag

Tot welke 'zuil' behoort ABVV? 

Slide 13 - Tekstslide

Tot welke zuil behoort ABVV?
A
Socialistisch
B
Christelijk
C
Liberaal

Slide 14 - Quizvraag

De kleuren blauw, rood en groen zijn typerend voor respectievelijk ACLVB, ABVV en ACV. Soms voeren de drie vakbonden samen actie, soms apart. 
Ze zijn gelinkt aan een politieke stroming, 
maar staan in principe los van een partij.

Slide 15 - Tekstslide

Wat doet een vakbond zoal?
Lees de informatie op de volgende slide grondig door. 
Nadien krijg je enkele vragen voorgeschoteld. 

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Link

Je aansluiten bij een vakbond is verplicht als werknemer.
A
Juist
B
Fout

Slide 18 - Quizvraag

Wat kan een vakbond niet doen?
A
Een individu informeren over zijn rechten en plichten op het werk. Aan de bedrijfsleiding loonsverhoging vragen voor een individu.
B
Een individu informeren over zijn rechten bij tijdelijke werkloosheid.
C
Bij de bedrijfsleiding aandringen op meer koffieautomaten.
D
Aan de bedrijfsleiding loonsverhoging vragen voor een groep.

Slide 19 - Quizvraag

Zoals je waarschijnlijk weet uit de les geschiedenis, zijn de eerste vakbonden ontstaan in het midden van de 19de eeuw. De syndicaten (want zo wordt een vakbond soms ook genoemd) kwamen op voor de fabrieksarbeider.

In het toneelstuk 'Groenten uit Balen' van Walter Van den Broeck spelen die vakbonden een belangrijke rol ... 

Slide 20 - Tekstslide

Groenten uit Balen - Walter Van den Broeck (1972)

Slide 21 - Tekstslide

Walter Van den Broeck schreef in 1972 het toneelstuk 'Groenten uit Balen'. In 2011 werd dit heel bekende theaterstuk verfilmd. 

Jullie bekijken een fragment uit die film en krijgen daar achteraf vragen over. Beantwoord die kort! De ondertiteling klopt niet altijd. 

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

In welk milieu speelt het verhaal zich af?

Slide 24 - Open vraag

In welk jaartal speelt het verhaal zich af?

Slide 25 - Open vraag

In welke Belgische gemeente speelt het verhaal zich af?

Slide 26 - Open vraag

Waarom leggen de arbeiders het werk neer?

Slide 27 - Open vraag

Waarom betwijfelt het hoofdpersonage Jan (Stany Crets) of de staking een goed idee is?

Slide 28 - Open vraag

Historische achtergrond van 'Groenten uit Balen'

Slide 29 - Tekstslide

Lees de krantenartikels over de achtergrond van de staking grondig. 

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide

Wat waren redenen voor de staking in de zinkfabriek in Balen, volgens het artikel?
A
Werkomstandigheden
B
Leefomstandigheden
C
Houding bedrijfsleiding
D
Een conflict met een ploegbaas

Slide 32 - Quizvraag

Redenen staking Balen
 1. Gevaarlijk werk: werken in een zinkfabriek geeft vele arbeiders de loodziekte (= werkomstandigheden);
 2. Verouderde en armoedige huizen waarin de arbeiders moesten wonen (= leefomstandigheden);
 3. Inspraak was niet mogelijk, de vakbond werd niet serieus genomen (= houding bedrijfsleiding)
De stakers eisen als compensatie voor deze problemen een hoger uurloon. 

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

De staking is een voorbeeld van solidariteit. Wie helpt de arbeiders zoal?

Slide 35 - Woordweb

Solidariteit tijdens een staking
 • Studenten, geïnspireerd door de idealen van mei 68, moedigen de stakers aan
 • Dokters bieden gratis consultaties aan
 • Banken stellen de betalingstermijnen even uit
 • De stakers krijgen voedselpakketten

Slide 36 - Tekstslide

Solidariteit nu
Ook tijdens de coronacrisis zijn er heel wat voorbeelden te vinden van solidariteit. Sommige werknemers zijn immers gedeeltelijk of volledig tijdelijk werkloos en moeten het daardoor maandelijks met heel wat minder doen. 

Slide 37 - Tekstslide

Terug naar het verhaal: 'Groenten uit Balen'

Slide 38 - Tekstslide

 • Bekijk de trailer van de film aandachtig op de volgende slide. Besteed aandacht aan de personages: wie zijn ze? Wat kom je over hen te weten? 
 • Nadien volgt een sleepoefening. 

Slide 39 - Tekstslide

Slide 40 - Video

Vader Jan
Moeder Clara
Dochter Germaine
Opa
Tevredenmet wat ze heeft
Kostwinner van het gezin
Ontevreden met armoe
Huisvrouw
Kassière in GB
Heeft last van de loodziekte
Vindt Germaine te modern
Schrijft brieven aan o.a. de koning om hulp te vragen
Wordt gedwongen om mee te staken
Armoedig pensioenblijkt broodnodig
Verbrandt de brieven van Jan

Slide 41 - Sleepvraag

Het gezin van vader Jan staat onder druk: hij wil liever niet deelnemen aan de staking, maar wordt gedwongen. Opa kijkt misprijzend op hem neer: hij vindt de staking onzin en vindt dat Jan zich gewoon moet neerleggen bij zijn situatie. De inkomsten vallen weg, waardoor de moeder des huizes panikeert. Dochter Germaine klaagt dan weer over de armoedige levensomstandigheden: zij had liever wat luxueuzer gewoond. Vader Jan schrijft in zijn miserie dan maar brieven naar koningen en presidenten: hij hoopt op hun hulp om uit hun armoede bevrijd te worden. 
Maar daar blijft het niet bij. Germaine krijgt een oogje op de Leuvense rechtenstudent Luc. Al snel blijkt ze zwanger te zijn van hem. En dan gebeurt dit ... 

Bekijk het fragment op de volgende slide. 

Slide 42 - Tekstslide

Slide 43 - Video

 • Neem je handboek Nederlands erbij op pagina 305.
 • Download de werkbundel 'realisme en naturalisme' van Smartschool, controleer de oefeningen op pagina 2 t.e.m. 4 en maak de oefening op pagina 5 en 6. 

Slide 44 - Tekstslide