6V scheikunde: zuren en basen

ATC- herhaling
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
ChemistrySecondary Education

In deze les zitten 20 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

ATC- herhaling

Slide 1 - Tekstslide

Welkom
  8 min - intro video  
  5 min - zuur / base
  5 min - zwak zuur / base
  5 min - evenwichtsconstante
  5 min - pH berekenen
40 min - oefenenSlide 2 - Tekstslide

Leerdoelen

 1. Je leert dat er sterke en zwakke zuren en basen zijn en wat de verschillen hiertussen zijn. 
 2. Je kunt de Kz voor zwakke zuren opstellen en ermee beredeneren.
 3. Je kunt de pH bereken.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Zuren
 • Zuren lijken op zouten: in oplossing splitsen in ionen 
 • Positieve ion is altijd H+
 • Negatieve ion is de rest (zuurrestion)
 • Voorbeeld:

HCl (g) --> H+ (aq) + Cl- (aq)

Slide 5 - Tekstslide

Sterke zuren
 • Sommige zuren noemen we sterk
 • splitsen volledig op in ionen (alle moleculen)
 • VB: zwavelzuur, zoutzuur, salpeterzuur
 • Binas tabel 49
 • Notatie altijd in ionen!
 • Nooit HCl, maar H+ + Cl-

Slide 6 - Tekstslide

Zwakke zuren
 • Sommige zuren noemen we zwak
 • splitsen gedeeltelijk in ionen --> evenwichtsreactie 
 • Oplosreactie vb: HIO3 (aq) <-> H+ (aq) + IO3- (aq)
 • vb: citroenzuur, azijnzuur, koolzuur
 • Onder H3O+ in Binas 49
 • Notatie niet in ionen! Hele molecuul

Slide 7 - Tekstslide

Verband Kb en Kz
HZ + H2O <-> H3O+ + Z-       en Kz = 
Z- + H2O <-> OH- + HZ                       en Kb = 

Kz * Kb =                *                   =                      = Kw

dus Kz * Kb = 1,0*10-14 bij 298 K
HZZH3O+
ZHZOH
HZZH3O+
ZHZOH
H3O+OH

Slide 8 - Tekstslide

Stappenplan om pH te berekenen
 1. Geef de reactievergelijking
 2. Stel Kz of Kb op 
 3. BOE-tabel 
 4. Bereken x (=[H3O+])
 5. Bereken de pH

Slide 9 - Tekstslide

Aan de slag...

Slide 10 - Tekstslide

Instapvraag
Vraag 1:
Is CH3COOH een zuur of een base?
Is het sterk of zwak?
Waarom?

Vraag 2:
Geef de reactie van CH3COOH met ammoniak

Slide 11 - Tekstslide

Instapvraag 
Vraag 4:
Er is een onbekende hoeveelheid salpeterzuur opgelost in 500 mL water. Er wordt een pH gemeten van 4,31. Hoeveel gram salpeterzuur is er opgelost?

Slide 12 - Tekstslide

SE-vraag 
Vraag 6:
Ascorbinezuur (vitamine C) is een zwak zuur met de formule C8H8O6 dat 1 proton kan afstaan. Het zuurrest-ion van ascorbinezuur heet het ascoorbaat-ion, de formule daarvan is dus C6H7O6- . Dennis lost 0,025 mol natriumascorbaat op in 500 ml water. De pH van de oplossing blijkt 8,40 te zijn. De temperatuur van de oplossing is 298K.
Bereken de baseconstante Kb van het ascorbaation bij 298K.

Slide 13 - Tekstslide

Instapvraag 
Vraag 4:
Er is een onbekende hoeveelheid salpeterzuur opgelost in 500 mL water. Er wordt een pH gemeten van 4,31. Hoeveel gram salpeterzuur is er opgelost?

Slide 14 - Tekstslide

SE-vraag 
Vraag 5:
Aan 23,0 mg NaOH voegt men 736 ml HCL-oplossing met pH=2,77 toe.
Bereken de pH van de ontstane oplossing

Slide 15 - Tekstslide

SE-vraag 
Vraag 7:
Men heeft een oplossing van het eenwaardig zuur HZ. De pH van deze oplossing is 2,5. Er is 7,2 ml 0,10M kaliloog nodig om 10 ml van deze HZ-oplossing te neutraliseren (maw: er is 7,2 ml 0,10M kaliloog nodig oom met alle HZ moleculen uit 10ml van de HZ-oplossing te reageren.
Leg met behulp van deze gegevens uit of HZ een sterk of zwak zuur is.

Slide 16 - Tekstslide

Reflectie
Wat ging goed?

Wat kan beter?

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?

Slide 17 - Tekstslide

Samenvatting
Bekijk de volgende video's

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Slide 20 - Video