De school

Sociale positie 1 = liefje
Geef hieronder rolgedrag dat erbij hoort.
1 / 15
volgende
Slide 1: Open vraag
gedrSecundair onderwijs

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Sociale positie 1 = liefje
Geef hieronder rolgedrag dat erbij hoort.

Slide 1 - Open vraag

Geef hieronder een rolgrensovertreding van een liefje.

Slide 2 - Open vraag

Geef een rolconflict van iemand die liefje maar ook vriend/vriendin is van iemand anders

Slide 3 - Open vraag

Sociale positie 1: zoon/dochter
Geef rolgedrag dat hierbij past.

Slide 4 - Open vraag

Geef een rolgrensovertreding van een zoon/dochter.

Slide 5 - Open vraag

Geef een rolconflict van de positie zoon/dochter met de positie broer/zus.

Slide 6 - Open vraag

Relaties tussen leerlingen
Noteren
Luisteren naar de leerkracht
Je hand niet opsteken als je antwoordt
Huiswerk niet maken
Formele positie in de klas
Informele positie in de klas

Slide 7 - Sleepvraag

Welke informele regels kunnen nog heersen in de klas?

Slide 8 - Open vraag

Er zijn 4 categorieën leerlingen te onderscheiden in de klas
Deze leerlingen onthouden zich, doen niets.
Deze leerlingen gaan niet akkoord met het gedrag van de voortrekkers.
Deze leerlingen bedenken niets zelf, maar doen mee.
Zij geven het voorbeeld, ze trekken de klas mee in positieve of negatieve zin.
Voortrekkers, de leiders
Steunverleners
Toekijkers
Gefrustreerden

Slide 9 - Sleepvraag

Je krijgt soms een rol in de klas
  • Voorbeelden: de slaper, de dromer, de strever, de grapjas ...
  • Denk je dat sommige leerlingen hier zelf naar streven? Waarom wel/niet?
  • Geef een voorbeeld van hoe je zo'n rol kan toebedeeld krijgen?
  • Er komt een zekere druk om die rol te spelen volgens de verwachtingen!

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Link

Met de klas op busreis... p. 24
Wie zit aan het stuur?
Wie leest de kaart?
Wie zit achteraan?
Wie zit naast je?
....

Slide 12 - Tekstslide

Wat zijn de formele taken
van een leerkracht?

Slide 13 - Woordweb

De informele verwachtingen
jegens een leerkracht?

Slide 14 - Woordweb

De ideale klas volgens de leerkracht

Slide 15 - Woordweb