JDW les format MYP

1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
GesMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welkom bij VAKGEBIED
Unit #: NAAM
Je werkt aan Learner Profile: ....
Je werkt aan de ATL-skills: ....

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Overzicht Unit #
 • Statement of Inquiry: 
 • Key and related concepts: 
 • Global Context: 
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
...
......
...
...
...
...

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

JdW-kijkwijzer
Lesopbouw:
 1. VOORAF: Startklaar, Voorkennis activeren
 2. INSTRUCTIE: Leerdoelgericht werken, Inclusieve didactiek, Concrete en herkenbare voorbeelden
 3. TOEPASSING: Actieve verwerking, Formatief handelen 
 4. EVALUATIE: Afsluiting

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Startklaar
 • Op je plek zitten 
 • Telefoon in het Zakkie 
 • Jas over de stoel, oortjes in de tas, tas op de grond
 • Schoolspullen op tafel: Chromebook, JdW-map, etui 
timer
3:00

Slide 6 - Tekstslide

1. Startklaar
Bij de start van iedere les verwelkomt de docent de leerlingen bij de ingang van de deur, noemt leerlingen bij naam, maakt oogcontact en besteedt aandacht aan het welbevinden van leerlingen. De docent geeft het goede voorbeeld en spreekt hoge verwachtingen uit voor het verloop van de les door succescriteria op gewenst gedrag, schooltaal en ATL-skills te benoemen. De leerlingen zitten startklaar en zijn bijvoorbeeld ingelogd in LessonUp, Toddle en hebben hun JdW-map op tafel.

Terugblik-opdracht

Slide 7 - Woordweb


2. Voorkennis activeren
De docent activeert relevante voorkennis aan de hand van een terugblik-opdracht, waarbij eventueel een beroep op de thuistalen wordt gedaan. Op deze manier biedt de docent een kapstok om nieuwe stof te verbinden aan de eerder geleerde stof en richting te geven aan het verdere verloop van de les. Tegelijkertijd worden hiermee misconcepties van leerlingen zichtbaar gemaakt, waar de docent vervolgens gericht op in kan spelen.

Leerdoelen
 1. ...
 2. ...
 3. Laat ruimte voor leerdoelen geformuleerd door leerlingen


 
 

Checklist:
 • Het leerdoel is in leerlingentaal geformuleerd.
 • Het leerdoel geeft een omschrijving van de context (inhoud).
 • Er wordt een werkwoord gebruikt in het leerdoel (gedrag).
 • De condities worden weergeven in het leerdoel (voorwaarden).
 • Er zijn succescriteria gekoppeld aan het leerdoel (norm).

Slide 8 - Tekstslide

3. Leerdoelgericht werken
De docent maakt een koppeling naar de Unit met bijbehorende Statement of Inquiry, Key and related concepts en Global context. De docent introduceert de leerdoelen van de les en nodigt leerlingen uit om zelf ook leerdoelen te formuleren. Deze leerdoelen sluiten aan bij de voorkennis en het (taal)niveau van de leerlingen. Gedurende de les wordt continu een terugkoppeling naar de leerdoelen gemaakt om de mate van beheersing te controleren.

Instructie
Checklist: 
 • Interactieve uitleg (responsief): wisbordjes, LessonUp, Cornell-methode, etc.
 • Meertaligheid functioneel inzetten
 • Koppeling concept met local context leerlingen (leefwereld) en global context
 • Koppeling met ATL-skills 
 • Iedereen bij de les betrekken

Slide 9 - Tekstslide

4. Inclusieve didactiek
De docent past een inclusieve didactiek toe door de interactie, eventueel in de thuistalen, in de klas te stimuleren om tot beter begrip van de lesstof te komen. De docent creëert een contextrijke leeromgeving door actief de culturele achtergronden van leerlingen bij de lesinhoud te betrekken. Hierin is de docent zich bewust van de verschillen in de klas. Door flexibel of heterogeen te differentiëren blijft iedereen bij de les betrokken. Gedurende de les reageert de docent positief en proactief op gedrag en maakt het daarmee makkelijker voor leerlingen om gewenst gedrag te laten zien.

VoorbeeldenChecklist: 
 • Dual Coding (woord en beeld combineren)
 • Koppeling concept met local context leerlingen (leefwereld) en global context

Slide 10 - Tekstslide

5. Concrete en herkenbare voorbeelden
De docent maakt gebruik van praktische, herkenbare voorbeelden die aansluiten bij de Global Context, waardoor leerlingen deze kunnen relateren aan hun eigen leefwereld en ervaringen. De docent doet hierbij een beroep op dual coding. Door het visuele en het verbale te combineren vergroot de docent de kans dat lesstof beter bij de leerlingen blijft beklijven.

Controlevragen
A
a.
B
b.
C
c.
D
d.

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag
Checklist:
 • Inquiry based (kennis is voorwaardelijk!)
 • Expliciete instructie voor toepassingsopdracht: wat, hoe, hoe lang, klaar?
 • Eerst voordoen, daarna begeleidt inoefenen, vervolgens zelfstanding en weer samen (ik, wij, jij, wij)
 • Differentiëren waar nodig: heterogeen en flexibel
 • Stimuleren van ATL-skills: communicatie-, sociale, zelfregulerende, onderzoek- en denkvaardigheden.

Slide 12 - Tekstslide

6. Actieve verwerking
De docent maakt expliciet over hoe de leerstof actief verwerkt dient te worden. Hierbij modelleert de docent eerst en laat daarna de leerlingen actief inoefenen. De ondersteuning wordt geleidelijk afgebouwd en leerlingen worden steeds zelfstandiger. De docent zorgt voor afwisseling in oefentypes en maakt gedurende de les het leren zichtbaar. De docent zet bijvoorbeeld in op hardop denken opdrachten en koppelt daar een geïnformeerde vervolgstap aan.

Controlevragen
A
a.
B
b.
C
c.
D
d.

Slide 13 - Quizvraag

7. Formatief handelen
De docent geeft de leerlingen gedurende de verschillende lesfasen gerichte feedback, feedup en feedforward op de op de inhoud van het werk, de leerstrategie, het gedrag en op zelfsturing. De docent bevraagt leerlingen willekeurig met open vragen. Hierbij stimuleert de docent het kwaliteitsbesef onder leerlingen door bijvoorbeeld leerlingen werk met elkaar te laten vergelijken of uitgewerkte voorbeelden in te zetten.

ReflectieChecklist:
 • Reflecteren op leerdoelen,  ATL-skills en/ of Learner Profile
 • Doelen volgende les opstellen
 • JdW-planner

Waar gaan de leerlingen de reflectie en het leerproces vastleggen?
Toddle, whiteboard/poster/prikbord in de klas bijwerken 

Slide 14 - Tekstslide

8. Afsluiting
De docent controleert in de slotfase van de les of de leerdoelen door alle leerlingen behaald zijn en plaatst de les in de context van de betreffende Unit. De docent evalueert samen met de leerlingen het leren en het gedrag op basis van het Learner Profile en de ATL-skills. Dit wordt vastgelegd in Toddle. Samen blikken docent en leerlingen vooruit aan de hand van de JdW-planner.