Keuzedeel ondernemerschap mbo - W2 vorm, verzekeringen en vergunningen (les 3, 31 oktober 23)

1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
BedrijfseconomieMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Opdracht 1
Je ontvangt binnen twee weken na 
inleverdeadline feedback van Yvonne of Noortje.
Voldoet het niet aan 75% van de examencriteria?
Dan lever je het (aangepast) opnieuw in.

Eind december volgt studieadvies
betreft voortgang keuzedeel. 

Slide 2 - Tekstslide

D1-K1: Start en/of runt een zzp-onderneming
D1-K1-W1: Bepaalt het (toekomst)beeld van de onderneming
D1-K1-W2: Geeft de zzp-onderneming/eenmanszaak vorm
D1-K1-W3: Regelt het financiële gedeelte (van het opstarten) van de onderneming
D1-K1-W4: Bewaakt, registreert en verantwoordt de financiële situatie
D1-K1-W5: Presenteert en promoot de onderneming
D1-K1-W6: Koopt in voor de onderneming (producten en/of diensten)
D1-K1-W7: Verwerft opdrachten/bindt klanten

Slide 3 - Tekstslide

W2: geeft de zzp-onderneming/eenmanszaak vorm

Slide 4 - Tekstslide

Welke rechtsvorm?
Welke rechtsvorm past bij jouw bedrijf? 
Deze keuze heeft gevolgen voor je 
aansprakelijkheid en belastingverplichtingen. 

Meer info:

https://www.ikgastarten.nl/bedrijf-starten/rechtsvorm/9-rechtsvormen-voor-ondernemers

Slide 5 - Tekstslide

Eenmanszaak
 • De leiding ligt in handen van één persoon
 • De leider is ook de eigenaar van de onderneming
 • De leider kan alle beslissingen zelf nemen
 • Je bent aansprakelijk met je hele (privé) vermogen
 • Je hebt recht op zelfstandigenaftrek 

Slide 6 - Tekstslide

Vennootschap onder firma
 • De leiding ligt in handen van twee of meer personen
 • De leiders zijn ook de eigenaren van de onderneming
 • De leiders nemen samen de beslissingen 
 • De eigenaren zijn samen aansprakelijk met hun hele (privé)vermogen, er is een gedeeld risico
 • Je hebt recht op zelfstandigenaftrek

Slide 7 - Tekstslide

Besloten vennootschap
 • De eigenaren besturen de onderneming niet zelf
 • De eigenaren hebben aandelen gekocht in het bedrijf
 • De aandeelhouders kunnen inspraak hebben in de bedrijfsvoering
 • De aandelen van een bv kunnen niet zomaar worden verkocht
 • De onderneming is aansprakelijk voor schulden
 • Je hebt géén recht op zelfstandigenaftrek 
 • Als ZZP'er ben je 'in dienst' van de BV en keer je jezelf salaris uit

Slide 8 - Tekstslide

Naamloze vennootschap
 • De eigenaren besturen de onderneming niet zelf
 • De eigenaren hebben aandelen gekocht in het bedrijf
 • De aandeelhouders kunnen inspraak hebben in de bedrijfsvoering
 • In de aandelen van een nv kan gehandeld worden
 • Voor het oprichten van een nv heb je een startkapitaal nodig
 • De onderneming is aansprakelijk voor schulden
 • Je hebt géén recht op zelfstandigenaftrek 

Slide 9 - Tekstslide

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid
(natuurlijk persoon): 
 • Eenmanszaak
 • Vennootschap onder firma (vof)
 • Commanditaire vennootschap (cv)
 • Maatschap

Eigenaar = hoofdelijk (privé) aansprakelijk
Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid:
 • Besloten vennootschap (bv)

  'flex BV'
 • Naamloze vennootschap (nv)
 • Stichting
 • Vereniging
 • Coöperatie

Slide 10 - Tekstslide

Deze 2 zaken bepalen je keuze:
Je winst: ZZP Nederland is van mening dat het pas zin heeft om een bv te starten als je een winst van €150.000 of meer maakt met je bedrijf. Vanaf dit bedrag haal je er namelijk pas fiscaal voordeel uit.

Aansprakelijkheid: Wil je geen aansprakelijkheid dragen voor je onderneming dan kies je een bv .
Het oprichten van een bv kost meer dan een eenmanszaak, maar daar staat wel tegenover dat de belastingtarieven voor een bv lager zijn (mits je voldoende omzet maakt met je bedrijf). 

Je kunt ook altijd beginnen als eenmanszaak en later doorgroeien naar een bv. Dit gebeurt vaak omdat het bedrijf groeit en je niet meer met je privévermogen aansprakelijk wilt zijn.

Slide 12 - Tekstslide

Kennisquiz

Hoe staat het met jouw kennis
over de verschillende rechtsvormen.

Slide 13 - Tekstslide

Bij een eenmanszaak kun je géén personeel in dienst nemen
A
waar
B
niet waar

Slide 14 - Quizvraag

Bij deze rechtsvorm is er altijd
maar één eigenaar.
A
VOF
B
BV
C
Eenmanszaak
D
NV

Slide 15 - Quizvraag

Als rechtspersoon ben je privé aansprakelijk voor eventuele schulden
A
waar
B
niet waar

Slide 16 - Quizvraag

Bij deze rechtsvormen ben je
NIET hoofdelijk aansprakelijk
voor schulden van het bedrijf.
A
Eenmanszaak en VOF
B
VOF en BV
C
BV en NV
D
NV en Eenmanszaak

Slide 17 - Quizvraag

Bij deze rechtsvorm noemen wij de eigenaar vennoten
A
Eenmanszaak
B
VOF
C
BV
D
NV

Slide 18 - Quizvraag

Bij het starten van een onderneming is deze rechtsvorm het beste:
A
Eenmanszaak
B
VOF
C
BV
D
Hangt ervan af

Slide 19 - Quizvraag

Een eenmanszaak heeft de volgende kenmerken qua belastingregime en rechtsvorm:
A
betaalt vennootschapsbelasting over de winst , is een rechtspersoon
B
betaalt inkomstenbelasting over de winst, is een rechtspersoon
C
betaalt vennootschapsbelasting over de winst , is een natuurlijk persoon
D
betaalt inkomstenbelasting over de winst, is een natuurlijk persoon

Slide 20 - Quizvraag

Recht op belastingvoordelen zoals zelfstandigenaftrek heb je bij de rechtsvorm(en):
A
Eenmanszaak
B
VOF
C
BV
D
VOF en eenmanszaak

Slide 21 - Quizvraag

Frits wil een frietzaak openen. Welke rechtsvorm kan hij het beste kiezen?
A
Eenmanszaak
B
Maatschap
C
VOF
D
CV

Slide 22 - Quizvraag

Frits wil samen met een vriend een klusbedrijf oprichten. Welke rechtsvorm kunnen zij het best kiezen?
A
Eenmanszaak
B
NV
C
VOF
D
BV

Slide 23 - Quizvraag

Wat is jouw volgende stap n.a.v. de kennisquiz?

Slide 24 - Open vraag

Risico's afdekken
 • algemene voorwaarden
 • verzekeringen
  https://www.ikgastarten.nl/verzekeren/verzekeringen-voor-ondernemers-een-compleet-overzicht
 • vergunningen 

Slide 25 - Tekstslide

Wat zet ik in mijn A.V.?
• Offerte (vrijblijvend of niet, termijn voor aanvaarding)
• Transport (wie betaalt transport, verzekering, invoerrechten?)
• Levertijd (overmacht)
• Betaling (betalingstermijn, incassokosten, rente)
• Eigendomsvoorbehoud (eigendom gaat pas over na betaling)
• Garantie (zo ja, onder welke voorwaarden)
• Afwikkeling van geschillen (rechter of arbitrage)
• Aansprakelijkheid (beperking, hoogte schadevergoeding).

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video

Verzekeringen
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: als je bedrijf of werknemers schade bij de klant veroorzaken (tip: lees de reader in de ondersteuningsbieb)
Arbeidsongeschiktheidsverzekering: om uitkering te krijgen bij arbeidsongeschiktheid
(met ingang van 2027 verplicht voor ondernemers)
Rechtsbijstandsverzekering: voor de kosten van juridische bijstand bij geschillen met een klant
Pensioenverzekering: voor een aanvulling op je AOW-uitkering als je met pensioen gaat
Bedrijfsschadeverzekering: na schade door bijvoorbeeld brand of storm ligt een bedrijf vaak even stil, hierdoor loop je inkomsten mis, terwijl je nog wel vaste lasten hebt. Met een bedrijfsschadeverzekering bent je hiervoor verzekerd.
Brandverzekering: voor de herbouw van je bedrijfspand na brand

Slide 29 - Tekstslide

Verplichte AOV per 2027

Slide 30 - Tekstslide

Vergunningen
Als je een bedrijf wilt starten, moet je 
checken of je vergunningen nodig hebt. 
Vergunningen zijn bedoeld om alles op 
orde te houden. 
Meestal vraag je de vergunning aan bij je gemeente. 

Doe de check op www.omgevingsloket.nl

Slide 31 - Tekstslide

Omgevingsvergunning

Slide 32 - Tekstslide

Andere veelvoorkomende vergunningen
 • Drank- en horecavergunning (alcohol en hygiëne)
 • Exploitatievergunning (horeca)
 • Terrasvergunning 
 • Ventvergunning (verkoop op straat)
 • Marktvergunning (marktkraam)
 • Standplaatsvergunning (straat) 

Slide 33 - Tekstslide

Oefenen
Bedenk 5 risico's
voor je onderneming
Wat zou de schade kunnen zijn?
Hoe kun je dit risico afdekken?

Slide 34 - Tekstslide

Pauze

Slide 35 - Tekstslide

Samenwerkingsverbanden
"Alleen ga je sneller, 
samen kom je verder"


Slide 36 - Tekstslide

Waarom samenwerken?

Slide 37 - Tekstslide

Opdracht: lees de hand-out
We bespreken deze klassikaal.

Slide 38 - Tekstslide

Subsidies
De overheid stimuleert bepaalde ontwikkelingen. Subsidies zijn finan-cieringen, dit kan geld zijn, een voordelig krediet of een 'aftrekpost'. Slide 39 - Tekstslide

Slide 40 - Tekstslide

De les van vandaag vond ik:
😒🙁😐🙂😃

Slide 41 - Poll

Tips en tops

Slide 42 - Open vraag

Deadline opdracht 2

Vrijdag 17 november
Inleveren it's learning

Volgende les: 
Dinsdag 14 november 
10.15-12.15 uur.  

Slide 43 - Tekstslide

Voorbereiding les 4 (14 nov):
 • Deel uiterlijk maandag 13 november
  een (unieke!) link naar een artikel/video/etc. in de chat met als onderwerp 'Duurzaam ondernemen'
 • Bekijk het template ondernemingsplan
 • Start aan opdracht 2

  Tip! Werk je urenregistratie bij

  Tip! Neem contact op voor huiswerkbegeleiding

Slide 44 - Tekstslide