Workshop 5 G's

workshop 
Bart, Claudia, Floris en John
WELKOM
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

workshop 
Bart, Claudia, Floris en John
WELKOM

Slide 1 - Tekstslide

muziek op de achtergrond
check-in

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ingelogd? 
lessonup.app

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

de 5 G's!
 • cognitieve gedragstherapie

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

de 5 G's!
 • cognitieve gedragstherapie
helen/beter maken
denken/waarnemen

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

de 5 G's!
 • cognitieve gedragstherapie
 • kaartjes Bart & check-in Claudia

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inhoud
 • les- & leerdoelen
 • filmpje - werkvorm (placemat) - korte theorie
 • zelf ervaren
 • theorie; resumerend en concluderend
 • evaluaties 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
Na deze workshop...
 • ken je de 5 G's
 • begrijp je hoe de 5 G's zich tot elkaar verhouden
 • heb je de 5 G's (zelf) ervaren (herkenning/bewustwording)

 • weet je hoe je de 5 G's toe zou kunnen passen in je coachende rol als docent

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Persoonlijke leerdoelen
 • kaartje           Bart / Claudia / Floris / John
 • achterzijde (of een device)

Slide 9 - Tekstslide

(ALLEN vanaf die plek kort toelichten) (bewust niet in presentatie, los van de inhoud presentatie; aan muur hangen evt.)
(Bij binnenkomst nummeren; stapel onze 4 afbeeldingen leggen en bij binnenkomst pakken = voor evaluatie pers. leerdoelen aan het einde --> groepjes uiteen, diegene nabespreken en korte video maken als slotsom
-->kaartjes open op tafel, zelf kiezen, een van ons erbij die iemand toch ander laat pakken, dus terugleggen en/of sommigen niet laat kiezen)

LEERDOELEN 1 voor 1 laten zien, nieuwe slide per persoon maken! 
Persoonlijke leerdoelen
Bart

"Ik wil mijn ruimte pakken binnen de workshop en ik ben tijdens de workshop voldoende zichtbaar voor de medestudenten."

"Ik wil overbrengen dat ik eigenaar ben van de theorie en ik toon dit aan in mijn gespreksvoering en verschillende werkvormen."

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Persoonlijke leerdoelen
Claudia

"Ik wil bewust aandacht besteden aan competentie en autonomie bij de medestudenten."

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Persoonlijke leerdoelen
Floris

"Ik wil laten zien dat ik de beheerste theorie kan koppelen aan de input van onze eigen werkvormen en voorbeelden, maar ook aan de input van de medestudenten."

"Ik wil, in de opbouw van onze workshop,  telkens precies genoeg delen en tegelijkertijd voldoende te volgen zijn."

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Persoonlijke leerdoelen
John

"Ik wil bewust ruimte geven aan mijn groepsgenoten."

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Filmpje en werkvorm (placemat)

Slide 14 - Tekstslide

Filmpje - stop - vragen; placemat - bespreken - vervolg filmpje
Welke situatie(s) heb jij zelf als docent meegemaakt waarin een student emotioneel (boos/onzeker/verdrietig/angstig/anders...) was?

Slide 15 - Open vraag

Inventariseren
Theorie

Slide 16 - Tekstslide

Filmpje (en voorbeelden medestudenten) op de theorie leggen/plakken
Zelf ervaren
-Bart en John

-Claudia
én
-Floris

Slide 17 - Tekstslide

Zelf ervaren, voelen, over nadenken... Deze (e.a. (toekomstige) ervaringen) om mee te nemen naar studenten ook in je rol als coachende docent. 

Twee groepen uiteen, bij C&F die groep ook weer in 2-en.
Zelf ervaren: afsluiting
"straatje"

Slide 18 - Tekstslide

Buiten (als het droog is), door Claudia, ondersteund door Bart. John doet mee. Floris blijft boven, zet klaar voor vervolg. 
Professor F. Sterk

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Theorie
resumerend / concluderend

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Theorie
gebeurtenis
gedachte
gevoel
gedrag
gevolg

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Theorie
gebeurtenis
GEDACHTE
gevoel
gedrag
gevolg

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Theorie
gebeurtenis
GEDACHTE
gevoel
gedrag
gevolg
helpende gedachten

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Theorie
gebeurtenis
GEDACHTE
gevoel
gedrag
gevolg

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Theorie
gebeurtenis
GEDACHTE
gevoel
gedrag
gevolg

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Evaluatie workshop:
TOPS!

Slide 26 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Evaluatie persoonlijke leerdoelen
Exit-ticket!
-kaartje         persoon 
= 4 groepjes
-kort filmpje; tips & tops

       06 53 42 84 09

Slide 27 - Tekstslide

-tips & tops pers. leerdoelen; in de groepjes van foto's uiteen, de pers. leerdoelen bij hen leggen. Wissel uit, bespreek en maak een (korte) video voor diegene met tips en tops over pers. leerdoelen en w.v.t.t.k. 

-app naar Claudia

-diegenen die gaan krijgen van Claudia een boekenlegger. Ondertussen 'afloopmuziek'