H4 Voorraadbeheer

H4 Voorraadbeheer

1 / 49
volgende
Slide 1: Tekstslide
GoederenstroomMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 49 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

H4 Voorraadbeheer

Slide 1 - Tekstslide

Goederenstroom
periode 2
DOEL DEZE LES:
Je kunt 
 • totale voorraadkosten berekenen
 • Gemiste rente
 • afschrijvingskosten
 • voorraadkostenpercentage

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Gemiddelde waarde €25.000
rente 0.8%
Geef de berekening van de rentekosten

Slide 5 - Open vraag

Slide 6 - Tekstslide

Afschrijvingskosten
waardevermindering

Slide 7 - Tekstslide

afschrijvingskosten 
= waardevermindering

= Aanschaf - Restwaarde
              Levensduur

Slide 8 - Tekstslide

Bereken de jaarlijkse afschrijvingskosten

Slide 9 - Open vraag

commercieel risico
economisch voorraad

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

voorraadpercentage
Marijn en Bart hebben een kaaswinkel. Hun voorraadkosten zijn €42.050 per jaar. De voorraadwaarde is € 850.000. Hoe hoog is het voorraadpercentage?

Slide 12 - Tekstslide

Hoe hoog is het voorraadpercentage?

Slide 13 - Open vraag

bruto winst =

omzet - iwo


waarde van product
betalen aan leverancier
bruto winst =

exploitatiekosten +
netto winst

hoort niet bij het product
betalen aan 'derden' 
(andere bedrijven)

Slide 14 - Tekstslide

Goederenstroom
hoofdstuk 3
DOEL DEZE LES:
Je kunt 
 • IWO berekenen met voorraadgegevens
 • uitleggen iwo geen onderdeel        van de bruto winst
 • uitleggen voorraadkosten wel onderdeel van de bruto winst 
Welkom!

Slide 15 - Tekstslide

waarom iwo geen onderdeel van bruto winst?

Slide 16 - Open vraag

Waarom voorraadkosten wel onderdeel van bruto winst?

Slide 17 - Open vraag

vooruitblik
voor de volgende les: 
 • maak je opgave  1 t/m 9 van hoofdstuk 4
 • kijk je de gemaakte opgaven zelf na. 
 • begin je aan de opdracht RI&E
Les gemist? Check studiewijzer!
Teams\goederenstroom\bestanden

Slide 18 - Tekstslide

Goederenstroom
periode 2
hoofdstuk 4 Voorraadbeheer: kosten, 3 R's, bij- en afboeken, kengetallen: omzetsnelheid, omzetduur, bestelfrequentie, optimale bestelgrootte, bestelmethoden, bestelpunt, servicegraad. 

Slide 19 - Tekstslide

4.2 bij- en afboeken
DOEL DEZE LES:
Je kunt 
 • voorraadkostenpercentage
 • administratieve voorraad bij- en afboeken

Slide 20 - Tekstslide

gemiddelde voorraad!

Slide 21 - Tekstslide

Wat is het werkelijke voorraadkostenpercentage?
A
14,9%
B
15%

Slide 22 - Quizvraag

=14,9%

Slide 23 - Tekstslide

voorraadkosten% nog lager

Slide 24 - Woordweb

Slide 25 - Tekstslide

hoeveel bijboeken?

Slide 26 - Open vraag

hoeveel afboeken?

Slide 27 - Open vraag

hoeveel op voorraad?

Slide 28 - Open vraag

Omzetsnelheid
 • kengetal 
 • Hoe vaak wordt de gemiddelde voorraad in een periode verkocht?
 • omloopsnelheid
lessonup les h4 omzetsnelheid omzetduur

Slide 29 - Tekstslide

omzetsnelheid op 4 manieren
Omzetsnelheid = afzet : gemiddelde voorraad

Omzetsnelheid = omzet : (gem. voorraad x verkoopprijs)
Omzetsnelheid = consumentenomzet : 
                            (gem. voorraad xconsumentenprijs)

Omzetsnelheid = IWO : (gem. voorraad x inkoopprijs)

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide

vooruitblik
4 januari 2021: 
 • maak je opgave 12 t/m 27  van hoofdstuk 4
 • kijk je de gemaakte opgaven zelf na. 
 • lever je de opdracht RI&E in.
Les gemist? Check studiewijzer!
Teams\goederenstroom\bestanden

Slide 32 - Tekstslide

fijne feestdagen!

Slide 33 - Tekstslide

H4 Voorraadbeheer

Slide 34 - Tekstslide

Goederenstroom
periode 2
DOEL DEZE LES:
Je kunt berekenen:
 • omzetsnelheid 
 • omzetduur

Slide 35 - Tekstslide

H4 opgave 13

Omzetsnelheid = IWO
                                     Vgemiddelde

Slide 36 - Tekstslide

4.13 Geef de berekening van de omzetsnelheid

Slide 37 - Open vraag

H4 opgave 14
Omzetduur = 360 dagen
                            omzetsnelheid

Slide 38 - Tekstslide

4.14 Geef de berekening van de omzetduur.

Slide 39 - Open vraag

h4 opgave 14 
Schrijf deze som uit in de formule. 

Slide 40 - Tekstslide

oefenen, oefenen, oefenen
Open de Extra opgaven OS, OD (Teams\goederenstroom\bestanden)
Maak de opgaven 1 t/m 6 van 4.3 Omzetsnelheid 
timer
1:00

Slide 41 - Tekstslide

vooruitblik
12 januari 2021: 
 • Maak van de Extra opgaven OS, OD, BG, BF
4.4 Omzetduur 1 t/m 6
 • Maak de casus Decoratiewinkel Bas Kart
beide in Teams\goederenstroom\bestanden . 
Les gemist? Check studiewijzer!
Teams\goederenstroom\bestanden

Slide 42 - Tekstslide

vooruitblik
26 januari 2021 14.45 uur op school: 
Toets Goederenstroom 
 • hoofdstuk 3 Voorraad paragrafen 1, 4,5,6
 • hoofdstuk 4 Voorraadbeheer paragrafen 1, 2,3
eigen laptop mee! (opgeladen)
Teams\goederenstroom\bestanden

Slide 43 - Tekstslide

Doel deze les
Je kunt ...
 • Snel Omzetsnelheid en Omzetduur berekenen. (h4.3)
 • Besteleenheid, Bestelgrootte, Bestelfrequentie uitleggen. (h4.4)

Slide 44 - Tekstslide

extra opgaven OS OD

Slide 45 - Tekstslide

h4 opgave 22
Teams\O20MR\Goederenstroom\H4 opgave 22
Klaar?
Kijk de opgaven na t/m hoofdstuk 4 opgave 27 
Of maak en kijk na de extra opgaven OS en OD
Of lees de tekst van H4.4 Bestellen en maak opgaven H4 28 t/m 40
timer
10:00

Slide 46 - Tekstslide

h4 opgave 25
Klaar?
Kijk de opgaven na t/m hoofdstuk 4 opgave 27 
Of maak en kijk na de extra opgaven OS en OD
Of lees de tekst van H4.4 Bestellen en maak opgaven H4 28 t/m 40
timer
10:00

Slide 47 - Tekstslide

Doel deze les
Je kunt ...
 • Snel Omzetsnelheid en Omzetduur berekenen. (h4.3)
 • Besteleenheid, Bestelgrootte, Bestelfrequentie uitleggen. (h4.4)
We gaan verder in LessonUp H4.4 Bestellen

Slide 48 - Tekstslide

Slide 49 - Tekstslide