cross

VWO-Paragraaf 4.1

Opdracht 1 hoefde je niet te maken. Ging om eigen mening.
Opdracht 2
a bijvoorbeeld als je wordt ontslagen en je geen betaalde baan kunt vinden en je daarom als zelfstandige aan de slag gaat of je bent de enige die het bedrijf van je ouders kan overnemen.
b bedrijven willen wel beschikking hebben over arbeidskrachten, maar willen ze geen vast contract aanbieden. Soms worden mensen dan "verplicht" om zzp-er te worden. Het bedrijf dat arbeidskrachten nodig heeft, kan dan wel eisen stellen aan de mensen die zij inhuurt, maar heeft niet de verplichtingen van een vast arbeidscontract zoals doorbetalen bij ziekte. Mensen die een zwakke positie hebben op de arbeidsmarkt kunnen zo worden misbruikt.
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 10 min

Onderdelen in deze les

Opdracht 1 hoefde je niet te maken. Ging om eigen mening.
Opdracht 2
a bijvoorbeeld als je wordt ontslagen en je geen betaalde baan kunt vinden en je daarom als zelfstandige aan de slag gaat of je bent de enige die het bedrijf van je ouders kan overnemen.
b bedrijven willen wel beschikking hebben over arbeidskrachten, maar willen ze geen vast contract aanbieden. Soms worden mensen dan "verplicht" om zzp-er te worden. Het bedrijf dat arbeidskrachten nodig heeft, kan dan wel eisen stellen aan de mensen die zij inhuurt, maar heeft niet de verplichtingen van een vast arbeidscontract zoals doorbetalen bij ziekte. Mensen die een zwakke positie hebben op de arbeidsmarkt kunnen zo worden misbruikt.

Slide 1 - Tekstslide

Opdracht 3
a (1.777.138-1.391.971)/1.391.971x100 = 27,7%
b De omzet van deze grote bedrijven is natuurlijk veel groter dan de omzet van kleine bedrijven, daarom is het percentage van de totale omzet groter dan het percentage dat zij vormen van het aantal bedrijven.
c Bij de gegevens is zichtbaar dat er meer dan 400.000 bedrijven in het MKB zijn. Het aantal zzp-ers is meer dan 900.000 deze bedrijven hebben echer maar 1 werknemer. De meeste mensen werken dus in het MKB.

Slide 2 - Tekstslide

Opdracht 4
a De Nederlandse Staat wil ervoor zorgen dat veel grote buitenlandse bedrijven naar Nederland komen, dat levert werkgelegenheid op.
b Om Starbucks over te halen een hoofdkantoor in Nederland te vestigen. De winsten van Starbucks zouden dan in Nederland belast worden, wat weer geld oplevert.
c De Europese Commissie vindt het concurreren met belastingtarieven ongewenst. Het leidt ertoe dat bedrijven minder belasting gaan betalen. De belastingen nmoeten dan door andere (burgers) worden opgebracht.
d Zo'n ruiling leidt tot concurrentie tussen EU-landen op het gebied van belastingtarieven. Dat wil de EU niet.

Slide 3 - Tekstslide

Opdracht 5
a De gemeenten stellen regels over bijvoorbeeld veiligheid en aangewezen plaatsen voor wonen en werken. Het plan van beginnende ondernemers moet aan deze voorwaarden voldoen.
b Als je je inschrijft bij de KvK staat de onderneming geregistreerd. Je bent dan automatisch aansprakelijk voor de belastingafdrachten en -aangiften.
c Bijvoorbeeld: inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en milieubelasting.

Slide 4 - Tekstslide

Opdracht 6
a De Kamer van Koophandel kost veel geld. De informatie die de KvK levert zou je wellicht ook gewoon op een website van de overheid kunnen zetten.
b Door de KvK weet je als consument en bedrijf of je zaken doet met een officieel bedrijf. Als zaken fout lopen weet je wie er aansprakelijk is.

Slide 5 - Tekstslide

Opdracht 7
a Hoofdelijk aansprakelijk betekent dat je met je privé vermogen aansprakelijk bent voor de schulden van de onderneming. Dus niet alleen het geld wat je in het bedrijf hebt gestopt kun je kwijtraken maar ook al je andere geld!
b Bij een grote investering is een ondernemer niet in staat om met zijn privé vermogen de schulden van een bedrijf te betalen.
c De ondernemer is met zijn vermogen aansprakelijk. Als dit niet voldoende is om de schulden te betalen wordt ook de woning meegenomen als vermogen om de schulden te voldoen.

Slide 6 - Tekstslide

Opdracht 8
a Vennootschapsbelasting betaal je bij de NV en BV.
b Bij een rechtspersoon is de vennootschapsbelasting 20% van 25.000 dus € 5.000,- 
Bij een natuurlijk persoon bereken je eerst het bedrag waarover je belasting moet betalen 25.000-7280-2123
(winst-zelfstandigenaftrek-startersaftrek) € 15.597,-
De vrijstelling is 14%. Je betaalt aan belasting 36,55% van 12.097 = 
€ 4.421,- (belasting rond je altijd af naar beneden). 
Het bedrijf heeft een fiscaal voordeel bnij een natuurlijk persoon.
c De belastingdienst doet dit om te voorkomen dat veel mensen een onderneming starten om zodoende minder belasting te betalen.

Slide 7 - Tekstslide

Opdracht 9
a Overeenkomst: hoofdelijke aansprakelijkheid, geen rechtspersoon en de eigenaar of eigenaren betalen inkomstenbelasting.
Verschil: de eenmanszaak heeft 1 eigenaar, bij de vof zijn er meerdere eigenaren.
b Overeenkomst: beiden betalen vennootschapsbelasting.
Verschil: bij een BV zijn de aandelen niet vrij verkrijgbaar en bij de NV wel.

Slide 8 - Tekstslide

Opdracht 10
a Snap is naar de beurs gegaan, dus een NV.
b Op die manier kunnen ze geld bij elkaar krijgen om verder in hun bedrijf te investeren.
c De winstverwachtingen zijn blijkbaar zo goed dat men toch veel geld voor de aandelen over had.
d Eigen antwoord. Zoek op internet wat de koers van snap de afgelopen tijd heeft gedaan. Snap ging in 2017 naar de beurs, in 2018 was het aandeel veel minder waard. Hoe is het nu?

Slide 9 - Tekstslide

Opdracht 11
a Veel zzp-ers kiezen voor de eenmanszaak als ondernemingsvorm. De registratie van deze vorm is het eenvoudigst en je kunt dan ook eventueel personeel in dienst nemen.
b Nee, een zzp-er heeft geen personeel in dienst. Hij is een zelfstandige zonder personeel. In een eenmansbedrijf kunnen wel werknemers werkzaam zijn.
c Je kunt zelf bepalen hoevbeel, voor wie en wanneer je werkt.
d Je bent niet zeker van je inkomsten. Als je bijvoorbeeld ziek wordt heb je geen inkomsten

Slide 10 - Tekstslide

Opdracht 12
a Nadeel: als de opdrachten afnemen, moet je de werknemer doorbetalen. Imeand in vaste dienst kun je niet zomaar ontslaan.
Voordeel: een werknemers in vaste dienst kan niet op korte termijn van werkgever veranderen. Je bent zeker van zijn aanwezigheid. Hij voelt zich meer betrokken bij het bedrijf dan een werknemer is tijdelijke dienst.
b Seizoens-arbeiders worden ingehuurd als er werk is. Dat kan leiden tot veel kortere periodes van werk achter elkaar. Daarin voorziet de flexwet niet.

Slide 11 - Tekstslide

Opdracht 13
a Commercieel: Shell, Jumbo, sportschool. Het doel van deze organisaties is winst te maken.
Niet-commercieel: Ziekenhuis, WAR-Child, Belastingdienst, Universiteit. Deze organisaties hebben niet als doel winst te maken, maar zijn dienstverlenend of hebben als doel geld in te zamelen voor een goed doel. Let op: sommige ziekenhuizen zijn tegenwoordig wel commercieel.
b Om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen.

Slide 12 - Tekstslide

Opdracht 14
a De inkomsten van niet-commercieële organisaties bestaan uit giften en collectes. Het is dan vreemd dat een directeur van zo'n organisatie een erg hoog salaris heeft.
b Eigen antwoord, bijvoorbeeld: hij voelt zich persoonlijk verbonden met het doel van de organisatie of hij staat achter de doelstelling van de organisatie.
c Eigen antwoord.

Slide 13 - Tekstslide