Zorgsystemen week 1

Zorgsystemen
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
VoedingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Zorgsystemen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Week 1
Doelen:
 1. jij kunt het ontstaan van een zorgsysteem benoemen.
 2. jij kunt verklaren voor de noodzaak van een zorgsysteem.
 3. Uitleg casus opdracht

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welkom bij de geschiedenis

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Geschiedenis

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

(Pre)-industriële fase
 1. Kleine schaal industrie.
 2. Op bestelling van de klant.
 3. Eisen aan product werden afgesproken.
 4. Berust op vakmanschap.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Industriële fase

 1. Vakmanschap werd specialisatie.
 2. Eigen eisen werden gesteld.
 3. 100% testen.
 4. Vormen van inspecties en controles ontstaan.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

informatie opzoeken
Hoe doe je dat?????????
Zoek op wat is kwaliteit ??

Slide 8 - Tekstslide

Kwaliteit is het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product of dienst dat van belang is voor het voldoen aan vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften.
Ontwikkeling kwaliteit
 1. Verdere ontwikkeling inspecties en keuringen.
 2. Kwaliteitszorg en statistieken.
 3. Procesbeheersing.
 4. Ontstaan van IKZ (Integrale Kwaliteitszorg).

Slide 9 - Tekstslide

IKZ: Het opsporen van de fouten en die elimineren om herhaling te voorkomen.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Efficiency en kwaliteit
 1. Naast efficiency en kwaliteit ook flexibiliteit.
 2. Vorm van dienstverlening naast het product.
 3. Kwaliteitsbeleid.
 4. Het zorgdragen voor het product betreft de gehele
  organisatie. 
 5. De rol van de mens wordt belangrijk.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het heden
 1. Kleinere bedrijven met een HACCP-certificering,
 2. HACCP-certificering vaak een laagdrempelige stap van het voldoen aan wet- en regelgeving naar een certificering.
 3. 2019 Besloten het HACCP-certificatieschema uit te faseren.
 4. Reden hiervoor is een sterke daling in het aantal HACCP-certificaten in de afgelopen jaren.
 5. Alternatieven voor het HACCP-schema. BRC,IFS,FSSC22000
 6. Tegenwoordig GFSI erkend certificaat.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

GFSI
Het GFSI (Global Food Safety Initiative) brengt alle belangrijke bedrijven uit de voedingsindustrie samen om gezamenlijk te zorgen voor continue verbetering op gebied van voedselveiligheidsmanagementsystemen over de hele wereld. 

Slide 13 - Tekstslide

De visie van het GFSI is ‘Veilig voedsel voor alle consumenten’. Aan de hand van deze visie hebben grote spelers uit de voedingsmiddelensector in 2000 gezocht naar gezamenlijke oplossingen voor collectieve belangen, met name om de risico’s voor voedselveiligheid, dubbele audits en kosten te verminderen en tegelijkertijd vertrouwen te creëren in de gehele toeleveringsketen. Zodoende is een pakket van eisen opgesteld waaraan certificeringsstandaarden dienen te voldoen om ‘GFSI erkend’ te kunnen worden.

De noodzaak (kwaliteits) zorgsysteem
 1. Vastleggen van afspraken en kernprocessen.
 2. Interne afspraken voor goede werkomgeving.
 3. Werkvoorschriften.
 4. Registratieformulieren.
 5. Normbladen.
 6. Productspecificatie.
 7. Externe afspraken certificeerbaar door onafhankelijke instantie.
 8. Certificaat bij goedkeur en aantoonbaarheid van een goed bedrijf. 

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De noodzaak (kwaliteits) zorgsysteem

Belangrijker is nog het ‘grote schoonmaak’ effect. De interne organisatie wordt van a tot z doorgelicht, zodat alles en iedereen weer op scherp staat.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom kiezen voor een kwaliteitszorgsysteem
 1. Helderheid en duidelijkheid voor iedereen.
 2. De basisstructuur van alle werkzaamheden in het bedrijf
  zijn overzichtelijk vastgelegd.  
 3. Knelpunten komen aan het licht en worden waar mogelijk
  opgelost. 
 4. Besparingen, verbetert de werksfeer, omdat er minder
  misgaat.  
 5. Bij certificering kan onafhankelijk worden aangetoond dat
  het bedrijf voldoet aan de gestelde normen. 
 6. Eis van de klant. 
 7. Verplicht vanuit de overheid.  

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zoek enkele zorgsystemen en vertel er iets over
timer
5:00

Slide 17 - Tekstslide

zoek in google: voedselveiligheids zorgsysteem.
Wat is de juiste volgorde over de geschiedenis van kwaliteit
A
(pre) industriële, industrieel, kwaliteit, haccp, efficiëntie, BRC,IFS
B
(pre) industriële, industrieel, kwaliteit, haccp, BRC,IFS,efficiëntie,
C
(pre) industriële, industrieel, haccp,kwaliteit, efficiëntie, BRC,IFS
D
industriële,(pre) industrieel, kwaliteit, haccp, efficiëntie, BRC,IFS

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekend HACCP?

Slide 19 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Evaluatie doelen week 1
Doelen:
 1. jij kunt het ontstaan van een zorgsysteem benoemen.
 2. jij kunt verklaren voor de noodzaak en het waarom van een zorgsysteem.

Slide 20 - Tekstslide

Aan de leerlingen vragen wat ze nog weten.
Opdracht

Slide 21 - Tekstslide

Casusopdracht fictief bedrijf met hygiënecode wil producten aan een retailer verkopen. De retailer eist het zorgsysteem IFS. Een aangegeven deel uit beide systemen dient in het bedrijf ingevoerd worden. De leerlingen dienen uit te zoeken wat de overeenkomsten en verschillen zijn. Daaruitvolgend een plan van aanpak maken en presenteren incl. kosten overzicht.