Grammatica WS H1 t/m H3

Wat weet je aan het eind van deze les?

  1. Je kent het verschil tussen zinsdelen en woordsoorten
  2. Je kent de woordsoorten: zelfstandig naamwoord (zn) en lidwoord (lw)
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Wat weet je aan het eind van deze les?

  1. Je kent het verschil tussen zinsdelen en woordsoorten
  2. Je kent de woordsoorten: zelfstandig naamwoord (zn) en lidwoord (lw)

Slide 1 - Tekstslide

Zinsdelen

Je verdeelt de zin in zinsdelen en geeft ieder zinsdeel een aparte naam.
                                 pv 
De oude man I heeft I een jas
    O                           WG          LV
gekocht. 
    WG
Woordsoorten

Je geeft ieder woord een aparte naam.
De = lw
oude = bn
man = zn
heeft = ww
een = lw
jas = zn
gekocht = ww

Slide 2 - Tekstslide

Uitleg via een filmpje


ZN en LW

Slide 3 - Tekstslide

Huiswerk nakijken
startopdracht
opdr 1 en opdr 2 blz. 30

Slide 4 - Tekstslide

Aan de slag
opdracht 3 blz. 31


eerder klaar?

Huiswerk Havo: mk. opdr 3,  4 en 5 blz. 31
timer
10:00

Slide 5 - Tekstslide

Doel van de les
Je kunt
lidwoorden, 
zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden in een zin herkennen.

Slide 6 - Tekstslide

zelf huiswerk nakijken
Havo: opdracht 3 t/m 5 blz. 31
VWO: opdr 3
Nakijkboek blz.  12

Slide 7 - Tekstslide

1. Wat is het zelfstandig naamwoord?
A
liever
B
slim
C
kans
D
leuk

Slide 8 - Quizvraag

2. Het is een goed plan.
Is HET wel of niet een lidwoord?
A
wel
B
niet

Slide 9 - Quizvraag

3. Het meisje was weggelopen.
HET is .....
A
geen lidwoord
B
een bepaald lidwoord
C
een onbepaald lidwoord

Slide 10 - Quizvraag

4. Hij behoorde tot een van de winnaars.
EEN is …...
A
een bepaads lidwoord
B
een onbepaald lidwoord
C
geen lidwoord

Slide 11 - Quizvraag

5. Wat is een zelfstandig naamwoord?
A
over
B
waardeloos
C
gouden
D
Amsterdam

Slide 12 - Quizvraag

6. Helaas was het erg mistig vandaag.
HET is ….
A
geen lidwoord
B
een bepaald lidwoord
C
een onbepaald lidwoord

Slide 13 - Quizvraag

Het bijvoeglijk naamwoord
UITLEG
BLZ. 60

Slide 14 - Tekstslide

Huiswerk a.s. maandag

bestuderen theorie blz. 60
mk. opdr 1 t/m 3 blz. 60, 61

Slide 15 - Tekstslide

Doel van de les
Je kunt het bijvoeglijk naamwoord (BN) herkennen.

Slide 16 - Tekstslide

Een BN zegt iets over een …...
A
LW
B
ZN
C
WW

Slide 17 - Quizvraag

Een BN staat meestal …… het ZN.
A
voor
B
achter

Slide 18 - Quizvraag

Maak een kort zinnetje waarbij het BN achter het ZN staat.

Slide 19 - Open vraag

Wat is een stoffelijk BN?
De …… tafel.
A
vierkante
B
verkleurde
C
houten
D
ruwe

Slide 20 - Quizvraag

Een stoffelijk BN eindigt meestal op...
A
-E
B
-R
C
-ER
D
-EN

Slide 21 - Quizvraag

Welk stoffelijk BN heeft geen meervoud op
-EN?
A
katoen
B
glas
C
nylon
D
steen

Slide 22 - Quizvraag

Welk BN is gemaakt van een WW?
Het ….. hart.
A
rode
B
kleine
C
gebroken
D
grote

Slide 23 - Quizvraag

Huiswerk nakijken (1 t/m 3, blz. 60, 61)

Havo: blz. 26 , VWO blz. 27
Klaar?
huiswerk maandag 3 feb: mk. opdr 4 blz. 61

Slide 24 - Tekstslide

huiswerk nakijken blz. 26 gele boek
opdr 4 blz. 61 

 "SCORE" - les 1 t/m 3 (ik kom langs bij sommige leerlingen)

Slide 25 - Tekstslide

Doel van de les
Je kent het verschil tussen een 
zelfstandig werkwoord (ZWW) en een 
hulpwerkwoord (HWW)

Slide 26 - Tekstslide

Hoe herken je een ZWW en een HWW?

Uitleg uit het boek
filmpje met uitleg

Slide 27 - Tekstslide

Aan de slag
Boek: bestuderen theorie blz. 90
mk. opdr 1 + 2 blz. 90, 91

iPad: mk. "SCORE" les 1 van Taalverzorging

Slide 28 - Tekstslide

Leesboek
Op 10 februari geef je een titel door van het boek dat je gaat lezen.


Op 16 maart lever je een keuzeopdracht in.

Slide 29 - Tekstslide

Doel van de les 

Je kunt de woordsoorten lw, zn, bn, hww en zww herkennen.

Slide 30 - Tekstslide

huiswerk nakijken blz. 43 (opdr 1, 2)
Dit doen we in stilte zodat ik jullie kan helpen.

klaar? 
Ga alvast aan de slag met opdr 3 en 4 blz. 91

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Link

huiswerk a.s. maandag
mk. opdr 3 en 4 blz. 91
SCORE - taalverzorging les 1 is af!!

Geef een boektitel en auteur door van je leesboek.

Slide 33 - Tekstslide

huiswerk nakijken
opdr 3 + 4 blz. 91

Slide 34 - Tekstslide

Boektitel doorgeven


Vul de titel in op de lijst die door de klas gaat.

Slide 35 - Tekstslide

mk. opdr 5 blz. 91

Slide 36 - Tekstslide

S.O. Grammatica
WOORDSOORTEN H1 T/M H3

VRIJDAG 28 FEBRUARI


Slide 37 - Tekstslide

Doel van de les

Je bent goed voorbereid 
voor de S.O. 
Grammatica 
 woordsoorten  
H1 t/m H3
(di 3 maart)

Slide 38 - Tekstslide

WAT WEET JE OVER HET.....

Slide 39 - Tekstslide

Voorbereiden is oefenen

blz. 251; OPDR 1 T/M 6


Zelf nakijken en vragen stellen!!!

Slide 40 - Tekstslide

Boektitel doorgeven


Vul de titel in op de lijst die door de klas gaat.

17 maart creatieve opdracht inleveren.

Slide 41 - Tekstslide