Presentatie 18mei

Waarom?
Probleem (DAT naar CAT)
Het gebruik van vaktermen
vanuit het alledaags begrip

Leerlingen leren niet de vaktermen. Het gevolg hiervan is een foutief begrip van de concepten.
1 / 6
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerWOStudiejaar 6

In deze les zitten 6 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Waarom?
Probleem (DAT naar CAT)
Het gebruik van vaktermen
vanuit het alledaags begrip

Leerlingen leren niet de vaktermen. Het gevolg hiervan is een foutief begrip van de concepten.

Slide 1 - Tekstslide

Taakanalyse
Voorbeeld: Socialisering/individualisering

Stap 1: Het CAT concept onthouden.
Stap 2: Het CAT concept in eigen woorden omvormen.
Stap 3: Het verschil tussen DAT en CAT in het concept beschrijven.
Stap 4: Het gebruik van CAT in nieuwe context.

Slide 2 - Tekstslide

Empirische analyse
1: Gebruik van recente schoolexamens
2: Voorafgaand: Toetsen van gebruik vaktermen
    
     Door: Klassikaal debat 
                SE-voorbereiding (toets)

Slide 3 - Tekstslide

Extra literatuur
Opmerking:
Veel literatuur CAT is berust op mensen die leren in tweede taal

-Cognitive academic language learning approach (CALLA)
              -Doel: Leerlingen onafhankelijk en zelfregulerend maken

-Handboek vakdidactiek

Slide 4 - Tekstslide

Welke aanpak?
                                   Taalgericht vakonderwijs

Vereisten:
                   Rijke context (maak het relevant)

                   Veel interactie (interactie uitlokken + gebruik concept)

                   Taalsteun (stimuleer leerlingen concepten te leren en                         gebruiken in verschillende contexten)

Slide 5 - Tekstslide

Formatieve evaluatie
Evalueren tijdens en aan het einde van de les

-Aan de hand van gekozen werkvormen
VB: Bij klassikaal debat gerichte vragen stellen over het gebruik van de concepten.
Doel: Begrip en toepassing bepalen.

-Einde van de les
Vraag maken die zowel concrete als abstracte kennis van het begrip toetst.

Slide 6 - Tekstslide