Chapter 5 shop till you drop

Chapter 5
Shop till you drop!
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 2

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Chapter 5
Shop till you drop!

Slide 1 - Tekstslide

Today
* Words
* Grammar
* Watching

Slide 2 - Tekstslide

Words

Bij de  volgende opdrachten ga je de woordjes oefenen. 
Sleep de woorden naar de juiste plaatjes of typ de juiste 
vertaling in.

Vind je het lastig? Kijk dan in het tekstboek op p.81.

Slide 3 - Tekstslide

gift shop
receipt
magazine
glove
groceries

Slide 4 - Sleepvraag

pols
inwoner
verschillende
geld  terug
ruilen
various
resident
wrist
exchange
refund

Slide 5 - Sleepvraag

Vertaal: badpak

Slide 6 - Open vraag

Vertaal: zakgeld

Slide 7 - Open vraag

Vertaal: op voorraad

Slide 8 - Open vraag

Vertaal: garantie

Slide 9 - Open vraag

Vertaal: munt

Slide 10 - Open vraag

Grammar
Je leest zo eerst een uitleg over de grammatica, daarna ga je er vragen over maken. 

De grammatica gaat over de present continuous.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

In short (in het kort):
Je gebruikt deze tijd om aan te geven dat iets nu gebeurd of bij afspraken waarbij de tijd/datum al vast staat..
Je maakt het met am/is/are werkwoord+ing:
* I am playing
* You are helping
* He is walking          Tina is working          The cat is hunting
* They are driving     We are eating           Tom and I are swimming

Slide 13 - Tekstslide

This bag .... heavy.
A
am
B
is
C
are

Slide 14 - Quizvraag

They ...... from England
A
am
B
are
C
is

Slide 15 - Quizvraag

They ... family
A
am
B
is
C
are

Slide 16 - Quizvraag

Jack ... funny.
A
am
B
are
C
is
D
be

Slide 17 - Quizvraag

My mother and I ... shopping.
A
am
B
is
C
are
D
be

Slide 18 - Quizvraag

Put in the Present Continuous
Gebruik am/is/are en het werkwoord+ing. 
Bijvoorbeeld:
Sally ... (sleep) > Sally is sleeping.

Je vult overal steeds 2 werkwoorden in!
* Schrijf deze antwoorden in je schrift > 
deze controleer ik op school! *

Slide 19 - Tekstslide

My rabbit ... (eat)

Slide 20 - Open vraag

We ... (work)

Slide 21 - Open vraag

They ... (plant) flowers.

Slide 22 - Open vraag

Karen and I ... (fish) by the river.

Slide 23 - Open vraag

I ... (study) from home.

Slide 24 - Open vraag

Peter ... (build) a house.

Slide 25 - Open vraag

Tom and Tim ... (share) their room.

Slide 26 - Open vraag

You ... (think) about pizza.

Slide 27 - Open vraag

They ... (listen) to music.

Slide 28 - Open vraag

You and I ... (ride) our bikes.

Slide 29 - Open vraag

I ... (water) the plants.

Slide 30 - Open vraag

David ... (read) an exciting book.

Slide 31 - Open vraag

Watching
Je gaat zo een Mr. Bean video  kijken .
Let goed op, want je krijgt hier vragen over!

De 5 antwoorden schrijf je in je schrift!

Slide 32 - Tekstslide

5

Slide 33 - Video

02:25
What is Mr. Bean buying?

Slide 34 - Open vraag

03:04
Name a shopping word.

Slide 35 - Open vraag

05:30
What was in the sleeping bag?

Slide 36 - Open vraag

07:06
What did Mr. Bean put on top of his car?

Slide 37 - Open vraag

09:18
In what kind of shop is Mr. Bean?

Slide 38 - Open vraag

You have finished all the exercises of today!
Wat je uit deze Lessonup op school moet laten zien:


- 12 x present continuous
- 5 antwoorden (Mr. Bean)

Slide 39 - Tekstslide