Les 6 2.2 en 2.3

Ontwikkeling stimuleren
Boek Onderwijsassistent 
Thema 2 Groepsplannen en handelingsplannen
2.2 Verschillende groepsplannen
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Ontwikkeling stimuleren
Boek Onderwijsassistent 
Thema 2 Groepsplannen en handelingsplannen
2.2 Verschillende groepsplannen

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud
Vorige keer
Komende weken
Keuze - theorie of opdracht
Nieuwe theorie

Slide 2 - Tekstslide

Boek OA: Thema 2
Groepsplannen en Handelingsplannen

Slide 3 - Tekstslide

Wat gaan we behandelen?

2.1 Groepsplannen
2.2 Verschillende groepsplannen
2.3 Handelingsplannen
2.4 Ontwikkelingsperspectiefplan
2.5 Verdieping: ambulante begeleiding


Slide 4 - Tekstslide

2.2 Verschillende groepsplannen
2.3 Handelingsplannen

Slide 5 - Tekstslide

2.2  Verschillende groepsplannen
Didactisch groepsplan
  • Cognitieve vakken: rekenen, taal, schrijven, lezen
  • Welke hoofstukken, oefeningen, etc.


Slide 6 - Tekstslide

2.2  Verschillende groepsplannen
Pedagogisch groepsplan
  • Welk pedagogisch klimaat werkt bevorderend?
  • Afspraken buitenspelen, vrije tijd in de klas
  • Voor een leerling met ASS: consequent handelen


Slide 7 - Tekstslide

2.2  Verschillende groepsplannen
Groepsplan gedrag
  • Om gedragsproblemen te voorkomen, voor leerlingen met een speciale behoefte (passend onderwijs).

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

2.3 Groepsplan/Handelingsplan
Groepsplan: welke doelen je binnen de klas wilt behalen.
Handelingsplan: welke doelen je wilt halen m.b.t. één leerling.

- Ontstaat vanuit specifieke leer- of ontwikkelbehoefte.
- Het kind vind iets moeilijk op het gebied van:
   Leren, gedrag of groepsproces

Slide 11 - Tekstslide