H4.5 Werktuigen en Constructies

leerdoelen 
 • Jullie kunnen de nettokracht berekenen door middel van parallellogrammetheode en/of kop-staartmethode
 • Jullie kunnen de krachten in een constructie tekenen
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeVoortgezet speciaal onderwijs

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

leerdoelen 
 • Jullie kunnen de nettokracht berekenen door middel van parallellogrammetheode en/of kop-staartmethode
 • Jullie kunnen de krachten in een constructie tekenen

Slide 1 - Tekstslide

Lesopbouw
 • Terugblik: Vectoren en krachten
 • Herhaling Kop-staart of parralellogram methode. 
 • Quizz 10 korte vragen
 • Zelfstandig werken aan opgave 57 en 58, controle huiswerk
 • Uitwerkingen 57 en 58, bespreken Quizz.
 • Afsluiting

Slide 2 - Tekstslide

Krachten
Een vector heeft grootte
richting en een aangrijpingspunt.

We tekenen een vector met een pijl:
 • De lengte van de pijl geeft de grootte van de kracht aan.
 • De richting van de pijl geeft de richting van de kracht aan.
 • De beginpunt van de pijl is de aangrijpingspunt.

  Slide 3 - Tekstslide

  Resultante kracht
  De optelsom van alle krachten samen.
  Ook wel genoemd: resulterende kracht, netto kracht of somkracht.
  (Fr)

  Slide 4 - Tekstslide

  Krachten optellen.
  wanneer krachten onder een hoek staan met elkaar, dus niet op dezelfde werklijn zoals op de vorige dia, dan mag je deze krachten niet optellen of van elkaar af trekjen. je moet dan de parallellogrammethode of de kop,staart-methode gebruiken om de resultante te vinden.

  Slide 5 - Tekstslide

  Slide 6 - Link

  Slide 7 - Tekstslide

  Slide 8 - Link

  Samenvatting:
  • Krachten die langs dezelfde lijn liggen kun je bij elkaar optellen om de resultante kracht te bepalen.
  • Krachten die in verschillende richtingen werken kun je samenstellen, en met een parallelogram kun je de resultante kracht bepalen.

  Slide 9 - Tekstslide

  Quizz

  Slide 10 - Tekstslide

  Vraag 1: In welke van de volgende tekeningen is de resultante kracht(blauw) goed getekend?
  A
  B
  C
  D

  Slide 11 - Quizvraag

  Vraag 2: In welke van de volgende tekeningen is de resultante kracht(blauw) goed getekend?
  A
  B
  C
  D

  Slide 12 - Quizvraag

  Vraag 3: In welke van de volgende tekeningen is de resultante kracht(blauw) goed getekend?
  A
  B
  C
  D

  Slide 13 - Quizvraag

  Vraag 4: In welke van de volgende tekeningen is de resultante kracht(blauw) goed getekend?
  A
  B
  C
  D

  Slide 14 - Quizvraag

  Vraag 5: In welke van de volgende tekeningen is de resultante kracht(blauw) goed getekend?
  A
  B
  C
  D

  Slide 15 - Quizvraag

  Vraag 6: In welke van de volgende tekeningen is de resultante kracht(blauw) goed getekend?
  A
  B
  C
  D

  Slide 16 - Quizvraag

  Vraag 7: In welke van de volgende tekeningen is de resultante kracht(blauw) goed getekend?
  A
  B
  C
  D

  Slide 17 - Quizvraag

  Vraag 8: In welke van de volgende tekeningen is de resultante kracht(blauw) goed getekend?
  A
  B
  C
  D

  Slide 18 - Quizvraag

  Vraag 9: In welke van de volgende tekeningen is de resultante kracht(blauw) goed getekend?
  A
  B
  C
  D

  Slide 19 - Quizvraag

  Vraag 10: Als de resultante kracht op een appel 0 is wat gebeurt er dan?
  A
  De appel staat stil
  B
  De snelheid blijft gelijk
  C
  De appel valt naar beneden
  D
  De appel zweeft

  Slide 20 - Quizvraag

                                            Uitwerking 57 & 58

  Slide 21 - Tekstslide