AFP 1.3.1. Nieren en urinewegen

 AFP 1.3.  Nieren en urinewegen
week 13 les 1
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
Anatomie Fysiologie PathologieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

 AFP 1.3.  Nieren en urinewegen
week 13 les 1

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen aan het eind van deze lessencyclus:
• De student heeft kennis van de anatomie, fysiologie en pathologie van nieren en urinewegen.
• De student weet uit welke onderdelen een nefron is opgebouwd en hoe de vorming van urine plaatsvindt.
• De student heeft kennis van de onderdelen van de urinewegen, te weten de urineleiders, urineblaas en de urinebuis.
• De student kent de samenstelling van urine.
• De student weet de verschijnselen van de meeste voorkomende urinewegaandoeningen te herkennen en weet hoe de behandeling eruit ziet.


Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesopzet
1. Hoe ziet de rest van periode 3 AFP eruit?
2. Theorie anatomie en fysiologie van de nieren en urinewegen
3. Opdrachten + bespreken
4. Afsluiting en huiswerk

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Periode 3 AFP: Nieren en urinewegen
Zie de studentenhandleiding op Cumlaude
+ medicijnoverzicht

Let op: er is weer een gezamenlijke KT1 AFP/TRG toets!

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke uitscheidingsorganen kennen jullie?

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitscheidingsorganen
Huid                lever                        longen

Slide 6 - Tekstslide

Welke ontbreekt? Daar gaan we de komende weken mee aan de slag. 
De urinewegen
 • Nieren (ren of renes)
 • Urineleider (ureters) = urine van nier naar blaas
 • Blaas (vesica urinaria) = opslag van urine, uitscheiden van urine
 • Urinebuis (urethra) = uitscheiden van urine

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De nieren
 • Ren (EV) - renes (MV) 
 • Let op: bovenop de nier ligt een klier = de bijnier.
  Dit is geen onderdeel van de nier maar een apart orgaan.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Anatomie van de nier
 • 10-12 cm lang, 6-7 cm breed, 150 gram en 3 cm dik.
 • Roodbruine boonvormige organen.
  (Waarom deze kleur?)
 • Ze liggen retroperitoneaal t.h.v. onderste ribben 
  (Wat betekent dat?)
 • Waarom ligt de rechternier lager? 
Ligging nieren

Slide 9 - Tekstslide

roodbruin ivm de vele bloedvaten van de nieren. 

retro is achter
peritoneaal is buikvlies 
dus de nieren liggen achter het buikvlies

De rechternier ligt lager omdat hij onder de zware lever ligt. 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De nieren worden beschermd door: 
1. De ribben
2. Vetkapsel; ligt om de nieren heen en wordt verstevigd door een ophangband die zorgt dat de nier niet kan verzakken. 
Wat is een 'wandelnier'?

Slide 11 - Tekstslide

'Wandelnier'
Een 'wandelnier' betekent dat die steunbanden en/of het vetkapsel verslapt of geslonken zijn, waardoor de nier van ligging verandert. Dankzij de enorme reservecapaciteit kan een gedeelte van één nier de functie van beide nieren probleemloos overnemen.
Functie nier
 • Verwijderen van afvalstoffen uit het bloed/ lichaam door uitscheiding van de urine
Maar ook:
 • Regulatie RR
 • Regulering vochthuishouding (water en zouten) 
 • Rol in aanmaak rode bloedcellen 
 • Aanmaak vitamine D
 • Regelen zuurgraad (Ph) van het lichaam.
 • Aanmaak, uitscheiding en metabolisme hormonen.
Functies met uitleg

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke onderdelen van de nieren ken je?

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De onderdelen
Een nier bestaat van buiten naar binnen uit:
1.  Nierschors
2. Niermerg
3. Nierbekken
Vertel welke functies de onderdelen hebben + Zoek de medische term op. 
Nierschors
Cortex renalis
Buitenste laag van de nieren.
Hier bevinden zich de Nefronen. (Funtionele eenheden van de nier) 

Niermerg
Medulla renalis
Binnenste laag van de nier. 
Hierin liggen de verzamelbuisjes die de urine vanuit de kapsels naar de nierbekken (pyelum/pelvis) brengen. 
Hier wordt de echte urine gevormd.
Nierbekken
Hier worden de stoffen verzameld. De stoffen samen heten urine.
Latijnse naam: Pelvis/Pyelum
Trechervormig
Vanuit hier gaat de urine via de ureters (urineleiders) naar de blaas (vesica urinaria) 
Urineleider
via het nierbekken (Pyelum/Pelvis) komt de verzamelde urine in de urineleider (Ureter) . Het wordt afgevoerd naar de urineblaas. (Vesica urinaria)
Daar wordt het opgeslagen zodat je niet elk moment naar de w.c. moet.
De ureter mondt uit aan de achter-onderzijde van de blaas. Omdat hij schuin door de blaaswand loopt, wordt de ureter bij vulling van de blaas dichtgedrukt, zodat de urine niet kan terugstromen. 
Urinebuis
Urethra: verbinding tussen de blaas en de buitenwereld.

De urethra (urinebuis) ontspringt aan de onderzijde van de vesica urinaria (blaas). 

Als de urineblaas vol zit, krijg je aandrang om te plassen. Mictiedrang
Via de urinebuis (de plasbuis) verlaat de urine je lichaam. 

Het lozen van de urine wordt door 2 sluitspieren bewaakt. De ene willekeurig, de ander onwillekeurig.
D.m.v. ontspanning van de willekeurige sluitspier ontstaat mictie. (Het legen van de blaas) 

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Urineblaas (vesica urinaria)
 • De ureter (urineleider) mondt uit aan de achter-onderzijde van de
  blaas; 
 • Van binnen bekleedt met slijmvlies met daaromheen
  een wand van glad spierweefsel.
 • Blaas gevuld- prikkel zenuwstelsel-mictiedrang
 • De urethra (urinebuis) ontspringt aan de onderzijde.  

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
Ga naar Cumlaude en maak de opdracht medische terminologie nieren en urinewegen. 
timer
15:00

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
Ga naar Cumlaude en maak de opdracht vragen nieren en urinewegen.
timer
1:00

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
-Opdracht Vragen nieren en urinewegen af en mee
-Module www.mboleren.nl  maken: urineweginfectie
-Leren deze Lessonup
-Boek Medische terminologie AF mee naar de les. 

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies