Repetitie H1 en H2 herkansing

HerkansingRepetitie H1 en H2
Havo en VWO
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

HerkansingRepetitie H1 en H2
Havo en VWO

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mengsels
Nienke doet een proef met vier stoffen om te zien of ze oplossen in water. Hieronder staan in de tabel de resultaten.

Oplossing
Suspensie
Emulsie

Slide 2 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies


Nienke wil het ontstane mengsel in buis 4 scheiden.
Geef twee scheidingsmethoden waarmee ze dat kan doen. 

Slide 3 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


Duralum
Duralum is één van de oudste legeringen van aluminium. Het is veel toegepast in de vliegtuigbouw en voor motorfietsframes. Een bepaalde soort duralum bevat 93,5 massa% aluminium, 4,0% koper, 1,9% magnesium en 0,60% mangaan. 
Bereken hoeveel gram magnesium aanwezig is in 3,5 kg van deze legering.

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk van onderstaande diagrammen hoort bij het kooktraject van kerosine (mengsel)?
A
B
C
D

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Verbind de begrippen met het juiste plaatje.
Dichtheid
Destilleren
Bezinken en afschenken
Kookpunt
Oplosbaarheid
Deeltjesgrote
Indampen
Extraheren
Filtreren

Slide 6 - Sleepvraag

elk plaatje goed is 1 punt

De standaardinhoud van een bierglas is 250 mL, de inhoud van een wijnglas is 100 mL. Bier bevat 5% alcohol, wijn bevat 12% alcohol. 

Laat met een berekening zien in welk glas meer alcohol zit.

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Sleep de fase en faseovergang naar de juiste plek.
Smelten
Stollen
Condenseren
Sublimeren
Rijpen
Verdampen
gas
vloeistof
vaste stof

Slide 8 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies


Welk diagram hoort bij de de kookcurve van gedestilleerd water?
A
B
C
D

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Johan is verpleegkundige. Hij moet een injectiespuit vullen met 0,60 mg van een bepaald medicijn. Op het flesje van het medicijn staat 0,25 mg/mL. 

Hoe veel mL moet Johan in de spuit doen?

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


Hiernaast zie je een maatcilinder waar een blokje in wordt gedaan. De massa van het blokje is  0,022kg.  Bereken de dichtheid, schrijf je berekening op !

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


Gebruik om te antwoorden de afbeelding hiernaast. 
In een watertank zit 1500 Liter water. De vissen die hierin zwemmen hebben in deze tank minimaal 67,5 g zuurstof nodig. Hoe warm mag het water maximaal worden. 
A
45 graden Celcius
B
30 graden Celcius
C
20 graden Celcius
D
5 graden Celcius

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Ryanne heeft 150 mL verzadigde oplossing van keukenzout gemaakt. Hoeveel keukenzout is er aanwezig in 150 mL verzadigde zoutoplossing (oplosbaarheid zout: 359 g/L)
A
5,39 g
B
53,9 g
C
4,40 g
D
40,4 g

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Sleep het mengsel naar de juiste reageerbuis.
Suspensie
Oplossing
Emulsie

Slide 14 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Kun je een suspensie scheiden door bezinken en afschenken?
A
ja
B
nee

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Filtreren berust op het verschil in
A
deeltjesgrootte
B
dichtheid
C
massa
D
volume

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Je kunt een oplossing niet filtreren.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

wat is extraheren?
A
scheiding op basis van deeltjes grootte
B
scheiding op basis van oplosbaarheid
C
scheiding op basis van kookpunt
D
scheiding op basis van dichtheid

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat voor twee stoffen kunnen worden gescheiden met extractie?
A
Vaste stof + Vaste stof
B
Gas + Vloeistof
C
Vloeistof + Vloeistof
D
Vaste stof + Vloeistof

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bij een scheiding van zand en zout, zit er 5 gram zout in 100 gram van het mengsel. Na het extraheren blijkt er slechts 4,5 gram zout teruggewonnen te zijn. Bereken het rendement van deze scheiding.
A
4,5%
B
5%
C
90%
D
111%

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Zet in de juiste volgorde voor het verkrijgen van een kleurloze vlam
1.
2
3
4
5
controleer gasknop en luchtschijf
zet de hoofdgaskraan open
steek een lucifer aan 


zet de gas regelknop open


zet de lucht schijf open


Slide 21 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dit symbool betekent:
A
corrosief
B
ontvlambaar
C
irriterend
D
ontplofbaar

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dit symbool betekent:
A
corrosief
B
milieugevaarlijk
C
schadelijk
D
explosief

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hieronder staan 4 uitspraken over cola. In welk geval is er sprake van een conclusie.
A
cola is een donkerbruine vloeistof
B
cola is slecht voor je tanden
C
cola smaakt zoet
D
in cola zie je gasbelletjes

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Zet in het juiste vak
wel een stofeigenschap
geen stofeigenschap
kleur
geur
smeltpunt
kookpunt
massa
volume
dichtheid
fase
oplosbaarheid in water
oplosbaarheid in olie

Slide 25 - Sleepvraag

3 punten wanneer ze de drie NIET stofeigenschappen goed hebben
We zien hier het afkoelen van een gas. Welke fase heeft de stof bij 473 graden Kelvin?
A
vast
B
vloeibaar
C
gas
D
mengsel

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Op het plaatje zie je ...........
A
Links een mengsel rechts een zuivere stof
B
Links een mengsel rechts een mengsel
C
Links een zuivere stof rechts een zuivere stof
D
Links een zuivere stof en rechts een mengsel

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies