Thema Paulus - Les 6

Les 6 - Hoe loopt het af met Paulus?
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
GodsdienstLager onderwijs

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Les 6 - Hoe loopt het af met Paulus?

Slide 1 - Tekstslide

Terugblik op Les 5 - Zoveel brieven
Naar wie schreef Paulus brieven?
A
joden
B
moslims
C
christenen
D
boeddhisten

Slide 2 - Quizvraag

Terugblik op Les 5 - Zoveel brieven
Waarom schreef Paulus
brieven aan de christenen?

Slide 3 - Open vraag

Het juiste antwoord ...

Slide 4 - Tekstslide

Doelen van deze les

Slide 5 - Tekstslide

Bijbelverhaal
Paulus: onvermoeibaar op reis
en tot slot gevangengenomen

Slide 6 - Tekstslide

Oefening in het leerwerkboek
Leerwerkboek p. 64-65
Oefening 1
 
 
 • Zoek eerst welke prenten en teksten bij elkaar horen.
   
 • Geef het eerste bolletje
  bij elke tekst dezelfde kleur als deze van de prent.
   
 • Kies dan de juiste volgorde. Start bij 1 en ga tot 4.
  Je schrijft dit in bolletje 2.

Slide 7 - Tekstslide

De juiste oplossing ...
1
2
3
4

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Les 1 - Een kennismaking met Paulus
Wat was Paulus zijn oorspronkelijke naam?
A
Salus
B
Taulus
C
Saulus
D
Daulus

Slide 10 - Quizvraag

Les 1 - Een kennismaking met Paulus
Paulus verdiende de kost met ......
A
tenten maken
B
rondgaan van stad tot stad
C
beeldjes verkopen
D
brieven schrijven

Slide 11 - Quizvraag

Les 1 - Een kennismaking met Paulus
Wie zorgde ervoor dat Paulus weer kon zien?
A
Barnabas
B
Ananias
C
De griffier in Athene
D
De joodse leiders

Slide 12 - Quizvraag

Les 2 - Wat nu? Op pad in naam van Jezus
Kijk naar de tekening
en vertel wat er gebeurt.

Slide 13 - Open vraag

Les 2 - Wat nu? Op pad in naam van Jezus
Met wie reisde Paulus rond
om over Jezus te vertellen?
A
Ananias
B
de griffier
C
zijn vrienden
D
Barnabas

Slide 14 - Quizvraag

Les 2 - Wat nu? Op pad in naam van Jezus
Waarom wordt Paulus
'een wereldreiziger in zijn tijd' genoemd?

Slide 15 - Open vraag

Les 3 - Paulus in Athene
Hoe zou jij de stad Athene
omschrijven in de tijd van Paulus?

Slide 16 - Open vraag

Les 4: Paulus in Efeze
Wat weet je nog over Demetrius?

Slide 17 - Open vraag

Les 4: Paulus in Efeze
Wie zorgde ervoor dat Paulus en zijn vrienden
niet gevangen worden genomen?
A
Barnabas
B
de griffier
C
Ananias
D
Artemis

Slide 18 - Quizvraag

Juist of fout?
Paulus volgt lessen bij Gamaliël.
A
juist
B
fout

Slide 19 - Quizvraag

Juist of fout?
Paulus maakt al zijn reizen samen met Barnabas.
A
juist
B
fout

Slide 20 - Quizvraag

Juist of fout?
Paulus schrijft al zijn brieven vanuit Rome.
A
juist
B
fout

Slide 21 - Quizvraag

Juist of fout?
Wanneer Paulus jong is, heet hij Saulus.
A
juist
B
fout

Slide 22 - Quizvraag

Juist of fout?
Overal waar Paulus komt, is hij welkom.
A
juist
B
fout

Slide 23 - Quizvraag

Juist of fout?
Paulus reist veel rond om over Jezus te vertellen.
A
juist
B
fout

Slide 24 - Quizvraag

Leerwerkboek p. 51
Themalied

Slide 25 - Tekstslide

Geef jouw mening over het themalied.
😒🙁😐🙂😃

Slide 26 - Poll

Stel dat je aan jouw medeleerlingen
die islam of zedenleer volgen Paulus
zou moeten voorstellen, hoe zou jij dat doen?

Slide 27 - Open vraag

Oefening in het leerwerkboek
Leerwerkboek p. 65
Oefening 2 
!!! Op de volgende dia stuur je jouw antwoord digitaal door. !!!

Slide 28 - Tekstslide

Wat onthoud jij het meest over Paulus?
Een verhaal? Een karaktertrek?
Iets anders?

Slide 29 - Open vraag