Recap Grammar Ch.3 1KGT

Today recap grammar ch. 3
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, k, tLeerjaar 1

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Today recap grammar ch. 3

Slide 1 - Tekstslide

Recap plurals

Slide 2 - Tekstslide

Welke verschillende voorbeelden van meervoud ken je?

Slide 3 - Open vraag

Plurals

Slide 4 - Tekstslide

Fill in the plural form of 'cat'

Slide 5 - Open vraag

Fill in the plural form of 'kiss'

Slide 6 - Open vraag

Fill in the plural form of 'potato'

Slide 7 - Open vraag

Fill in the plural form of 'baby'

Slide 8 - Open vraag

Recap some & any

Slide 9 - Tekstslide

Some & any
"Some" & "any" betekenen allebei "iets" of "enkele".

  • "Some" gebruik je in vragen waarvan je al verwacht dat het antwoord "ja" is, en in een bevestigende zin.

  • "Any" gebruik je in negatieve zinnen en bij de meeste vragen. 

Slide 10 - Tekstslide

Can I have .... water please?
A
Some
B
Any

Slide 11 - Quizvraag

Do you have .... fruit left?
A
some
B
any

Slide 12 - Quizvraag

I don't have .... bananas left.
A
some
B
any

Slide 13 - Quizvraag

Some

  1. Can I have some water please?
  2. Do you have some more information?
  3. Can we have some books?
Any

  1. I don't have any bananas at the moment.
  2. Do you have any fruit left?
  3. We don't have any cereal.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

When do you use this/that/these and those?

Slide 16 - Open vraag

Slide 17 - Tekstslide

Would you like .... tomatoes here?
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 18 - Quizvraag

No, thank you. I’d like ..... tomatoes over there.
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 19 - Quizvraag

Could I have ..... pineapple on the top shelf?
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 20 - Quizvraag

Sorry, it’s not for sale. But ..... one is.
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 21 - Quizvraag

Write down all the forms from 'to be'. I..., you..., he/she/it...., we...., you...., they....

Slide 22 - Open vraag

Write down all forms from 'to have'. I..., you..., he/she/it...., we...., you...., they....

Slide 23 - Open vraag