Uitleg 3.2 - bb1

Wat gaan we doen?
- Herhaling 3.1
- Nakijken 3.1
- Uitleg 3.2
- Quizvragen
- Huiswerk
Pak blz 121 voor je!

Je leert aan welke eigenschappen je stoffen kunt herkennen.
Je leert welke gevaren stoffen voor mens en milieu kunnen hebben.
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 1

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Wat gaan we doen?
- Herhaling 3.1
- Nakijken 3.1
- Uitleg 3.2
- Quizvragen
- Huiswerk
Pak blz 121 voor je!

Je leert aan welke eigenschappen je stoffen kunt herkennen.
Je leert welke gevaren stoffen voor mens en milieu kunnen hebben.

Slide 1 - Tekstslide

Een spijker is gemaakt van ijzer. Welke eigenschap van ijzer is nodig voor een spijker?
A
niet brandbaar
B
buigzaam
C
hard
D
doorzichtig

Slide 2 - Quizvraag

Stofeigenschappen
Stofeigenschappen: eigenschappen waar aan je stoffen herkent.
- smaak
- kleur
- geur 
- hardheid
- brandbaarheid 
- dichtheid
- doorzichtigheid
(elektrische stroom doorlaten of magnetisch)

Pak blz 121 voor je!

Slide 3 - Tekstslide

Hier zie je blokjes.
Welke bewering is juist?

Meerdere kunnen goed zijn, kies er één.
A
De vorm van het blokje is een stofeigenschap.
B
De vorm van het blokje is een voorwerpeigenschap.
C
De massa van het blokje is een stofeigenschap.
D
De massa van het blokje is een voorwerpeigenschap.

Slide 4 - Quizvraag

Voorwerpeigenschappen
Voorwerpeigenschappen: eigenschappen van een voorwerp.
- groot
- klein
- breed
- rond
- vierkant
enz...

Pak blz 125 voor je!
Voorwerpen zijn van bepaalde stoffen gemaakt!

Die stoffen hebben wel een stofeigenschap!

Slide 5 - Tekstslide

Bij de grootheid dichtheid hoort de eenheid g/cm³.

Om eerlijk te vergelijken, wat blijft hetzelfde?
A
het aantal gram
B
het aantal kubieke cm
C
volume van een stof
D
massa van een stof

Slide 6 - Quizvraag

Dichtheid
Grootheid: Dichtheid
Eenheid: gram per kubieke centimeter (g/cm³)
-> Stofeigenschap; je herkent een stof aan dichtheid


Eerlijk vergelijken: dus altijd een volume van 1 cm³
zoveel gram per 1 kubieke centimeter
Pak blz 126 voor je!

Slide 7 - Tekstslide

Dichtheid berekenen
Weet je de massa in gram?
Weet je de volume in cm³?

Massa staat (bijna) altijd in de tekst
Volume kun je aflezen/uitrekenen

In verhoudingstabel zetten ->
Je doet hetzelfde, boven of onder!
Pak blz 127 voor je!

Slide 8 - Tekstslide

Nakijken 3.1
Pak blz 121 voor je!

Denk mee & Schrijf mee!

Slide 9 - Tekstslide

Veiligheidspictogrammen
Veiligheidspictogram: schematische tekening die waarschuwt voor gevaar.
Schoonmaakmiddelen: hierop staan ook veiligheidspictogrammen.
Dosis: het aantal mg van een stof dat je binnenkrijgt.

Slide 10 - Tekstslide

Afval hergebruiken
Afval kan schadelijke stoffen bevatten; daarom op de juiste manier scheiden en wegbrengen.

recyclen: hergebruiken van afval
Bijvoorbeeld: plastic, papier, glas, metaal en gft (groente-, fruit- en tuinafval).

restafval: ongescheiden afval.

Slide 11 - Tekstslide

Wat is de betekenis van deze pictogram?
A
explosief
B
bijtend
C
giftig
D
ontvlambaar

Slide 12 - Quizvraag

Roxan is 3 jaar.
Wat is haar dosis driemaal daags?
A
2 mL
B
5 mL
C
12 druppels
D
25 druppels

Slide 13 - Quizvraag

Hoe noem je het ongescheiden afval?
A
plastic
B
gft
C
recyclen
D
restafval

Slide 14 - Quizvraag

Huiswerk
Maken Samenvatting 3.1 + Opgaven 3.2 Online

Planning staat klaar "Opgaven 3.2 - 1bc"


(lukt online niet? Maak het in je boek en stuur mij een foto in Teams)
B-route: Maken Samenvatting 3.1 (blz 131) + Opgaven 29 + 30 + 32 t/m 37 + 40 + 41 (blz 132 t/m 137)
K-route: Maken Samenvatting 3.1 (blz 131) + Opgaven 29 + 30 + 33 t/m 35 + 37 t/m 39 + 41 + 42 (blz 132 t/m 137)

Slide 15 - Tekstslide