P4 - Week 1

Branche
Leerjaar 2&3 | 2022-2023
Periode 4 | Week 1

Vret3v2a, Vret4v2 en Vret3v1
👩‍🏫 Liza Bakhuis
     al.bakhuis-botter@alfa-college.nl
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
BrancheMBOStudiejaar 1,2

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Branche
Leerjaar 2&3 | 2022-2023
Periode 4 | Week 1

Vret3v2a, Vret4v2 en Vret3v1
👩‍🏫 Liza Bakhuis
     al.bakhuis-botter@alfa-college.nl

Slide 1 - Tekstslide

Afspraken tijdens de les
Drinken mag, eten niet.
Eten doe je buiten het klaslokaal.

Je komt op tijd.
Tot vijf minuten na aanvang van de les mag je naar binnen. 
Deur al dicht? Dan mag je na 30 minuten de les in.

Telefoon uit het zicht.
Je telefoon gaat aan het begin van de les in je jas of tas.

Tas van tafel.
Na binnenkomst pak je je lesmateriaal. Je tas staat op de grond.

Slide 2 - Tekstslide

✅ Presentie
Fijn dat je er bent! 😀👍

Slide 3 - Tekstslide

✍️ Toetsing
Wat?
Punten
Datum
Toets over branche- en assortimentskennis
2
Periode 3
Opdracht brancheverslag
2
Periode 4
Presentatie brancheverslag
2
Periode 4 
Afname op school, datum plannen met docent

Slide 4 - Tekstslide

📋 Leerdoelen
De student kan na het schrijven van het brancheverslag een kritische analyse maken van de trends en ontwikkelingen binnen de branche en deze vertalen naar kansen en bedreigingen voor het stagebedrijf.

Slide 5 - Tekstslide

Brancheverslag
 • Voorblad  ✅
 • Inhoudsopgave ✅
 • Inleiding ✅
 • Hoofstuk 1: kennismaken met de branche ✅
 • Hoofstuk 2: Consumenten marketing en media in de branche ✍️
 • Hoofdstuk 3: Marketingmix van het bedrijf 
 • Hoofdstuk 4: Het assortiment
 • Conclusie
 • Bronvermelding
 • BijlagenSlide 6 - Tekstslide

Algemeen
 • Voorblad met titel, je naam, studentnummer, klas, de inleverdatum en eventueel een passende afbeelding.
 • Een inhoudsopgave met een juiste vermelding van de hoofdstukken, paragrafen en verwijzing naar de juiste paginanummers.
 • Een algemene inleiding op het complete branche werkstuk.
 • Een conclusie van het complete werkstuk.
 • Een overzichtelijke, volledige en juiste bronvermelding.
 • Bijlagen zijn genummerd of gelabeld en zijn opgenomen in de inhoudsopgave.

Slide 7 - Tekstslide

1 Kennismaken met de branche
 • 1.1 Inleiding
 • 1.2 Beschrijving van de branche
 • 1.3 Trends en productontwikkelingen
 • 1.4 Duurzaam ondernemen

Slide 8 - Tekstslide

1.2 Beschrijving van de branche
Beschrijf de branche waarin het bedrijf actief is. Doe dit door middel van de volgende punten: 

 • De bestedingen, het marktaandeel en omzet, de verwachte ontwikkeling hierin. 
 • De belangrijkste distributievormen en verkoopsystemen. 
 • De internetontwikkeling (single-, multi- en omnichannel). 
 • De ambulante handel in de branche. 
 • Twee ketens en twee samenwerkingsvormen. 
 • De locatie van de vestiging, met twee redenen. 

Slide 9 - Tekstslide

1.3 Trends en productontwikkelingen
Het is van belang dat je weet wat er speelt binnen de branche waarin jouw bedrijf actief is. Beschrijf daarom de trends en ontwikkelingen binnen de branche. Benoem hierbij:

 • Drie trends.
 • Twee productontwikkelingen. 
 • Drie actuele nieuwsberichten met een samenvatting. 

Slide 10 - Tekstslide

1.4 Duurzaam ondernemen
Tegenwoordig is duurzaam ondernemen een hot topic voor bedrijven. Beschrijf daarom wat jouw bedrijf doet aan duurzaam ondernemen. Benoem hierbij: 

 • Twee voorbeelden van duurzaam ondernemen.
 • Twee branchespecifieke milieumaatregelen.  
 • Vier keurmerken (met foto's) + organisaties. 

Slide 11 - Tekstslide

2. Consumenten en media in de Branche 
● 2.1 Inleiding schrijven
● 2.2 Websites
● 2.3 Consumentenmarketing
● 2.4 Social media
● 2.5 Vloggers en bloggers
● 2.6 Mediavormen

Slide 12 - Tekstslide

2.1 Inleiding
Begin dit hoofdstuk met een inleiding, zodat de lezer weet wat hij van dit hoofdstuk kan verwachten. In de inleiding geef je onder andere aan welke onderwerpen er aan bod komen in dit hoofdstuk.

Daarnaast beschrijf je waarom het belangrijk is om kennis te hebben van de onderwerpen uit dit hoofdstuk. 

Slide 13 - Tekstslide

2.2 Websites
Kijk naar verschillende websites van vergelijkbare bedrijven in dezelfde branche. 

Maak een vergelijking van drie websites en geef per website een passende motivatie hoe de website consumenten boeit en bindt. 


Slide 14 - Tekstslide

2.3 Consumentenmarketing
Geef twee voorbeelden van consumentenmarketing van jouw bedrijf. Ondersteun dit met beeldmateriaal. 

Slide 15 - Tekstslide

2.4 Social media
Bekijk eens hoe jouw bedrijf social media inzet en hoe dit door vergelijkbare bedrijven wordt ingezet in de branche. 

 • Geef drie voorbeelden van hoe social media is toegepast binnen de branche.
 • Geef drie voordelen van social media.
 • Geef ook een nadeel van social media aan.

Slide 16 - Tekstslide

2.5 Vloggers en bloggers
Via social media kunnen vele vloggers en bloggers van invloed zijn. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat een product of bedrijf opeens erg populair wordt. Ga daarom aan de slag met de volgende punten: 

 • Geef aan wie een bekende vlogger of blogger is binnen de branche waarin jouw bedrijf actief is (inclusief link).
 • Geef door middel van twee voorbeelden aan waarom deze vlogger of blogger zo succesvol is. 

Slide 17 - Tekstslide

2.6 Mediavormen
Het is van belang dat je weet welke mediavormen ingezet kunnen worden. Werk daarom zes veelgebruikte mediavormen uit en geef ook een doelgroep per mediavorm. 

In hoofdstuk 3 Marketingmix: Promotiebeleid, uit het onderdeel Marketing, vind je veel informatie over verschillende mediavormen en communicatiemiddelen. Duik nog eens even in deze lesstof om deze vraag goed uit te kunnen werken. 

Slide 18 - Tekstslide

3. Marketingmix van het bedrijf
3.1 Inleiding schrijven
3.2 Winkelformule en concurrentie
3.3 Promotie
3.4 Presentatie: Huisstijl
3.5 Presentatie: Winkelexterieur
3.6 Presentatie: Winkelinterieur
3.7 Presentatie: Presentatieplan en schappenplan
3.8 Presentatie: Presentatievormen
3.9 Plaats
3.10 Personeel
3.11 Prijs
3.12 Product

Slide 19 - Tekstslide

3.3 Promotie
Zonder promotie kan een bedrijf niet bestaan, zoek daarom uit wat het bedrijf doet aan promotie. Je gaat hiervoor aan de slag met de volgende punten: 

 • Beschrijf de promotiemix in eigen woorden en licht dit toe. 
 • Geef drie redenen waarom de promotiemix aansluit op de doelgroep. 
 • Geef één voorbeeld van een promotieactiviteit, ondersteund met beeldmateriaal. 

Slide 20 - Tekstslide

3.4 Presentatie: Huisstijl
Bekijk eens hoe jouw bedrijf zich presenteert met zijn huisstijl. Werk de volgende punten uit:  
Geef aan welke huisstijl bij de winkelformule hoort. Neem de volgende onderdelen in jouw beschrijving mee: 
 • ​Logo
 • Kleur
 • Vorm 
 • Materiaalgebruik

Geef aan of je vindt dat de huisstijl van het bedrijf wel of niet goed afgestemd is met de winkelformule. Ondersteun dit met drie foto's. 

Slide 21 - Tekstslide

3.5 Presentatie: Winkelexterieur
Bekijk eens hoe jouw bedrijf zich presenteert door middel van zijn winkelexterieur. Werk de volgende punten uit:  

 • Neem drie foto's van het winkelexterieur op in jouw branche werkstuk.  
 • Geef aan waarom het bedrijf veel aandacht besteedt aan het winkelexterieur. 
 • Wat voor etalagevorm heeft de winkel? (open, gesloten, enz.)
 • Wat voor etalagevariant heeft de winkel? (front, hoek, enz.) 
 • Vind je dat het winkelexterieur goed aansluit bij de winkelformule? 

Slide 22 - Tekstslide

3.6 Presentatie: Winkelinterieur
Bekijk eens hoe jouw bedrijf zich presenteert door middel van zijn winkelinterieur. Werk de volgende punten uit:  
 • Neem een plattegrond van het winkelinterieur op in jouw branche werkstuk. Hierin zijn diverse ruimtes gemarkeerd, zoals de operationele kassa enz.  
 • Zet daarnaast ook een plattegrond van de verkoopruimte waarin de artikelgroepen zijn aangegeven in jouw branche werkstuk. 
 • In de plattegrond is een routing, voorzien van uitleg.

Slide 23 - Tekstslide

3.7 Presentatie: Presentatieplan en schappenplan
Bekijk eens hoe jouw bedrijf zich presenteert door middel van zijn presentatieplan en schappenplan. Werk de volgende punten uit:  

 • Wat de functie van het presentatieplan in het bedrijf is (of zou kunnen zijn). 
 • Hoe het presentatieplan aansluit op de winkelformule. 

Slide 24 - Tekstslide

3.8 Presentatie: Presentatievormen
Bekijk eens hoe jouw bedrijf zich presenteert door middel van de verschillende presentatievormen. Werk de volgende punten uit:  
 • Verwerk drie foto's van diverse displaysoorten in je verslag. Per foto geef je aan of de displaysoort zinvol is bij het product.  
 • Verwerk vier foto's van diverse displayvormen in je verslag. Per foto geef je aan of de displayvorm zinvol is bij het product.
 • Verwerk twee foto's van tijdelijke artikelpresentatie in je verslag. Geef per foto aan wat het doel is van deze presentatie. 
 • Benoem twee aandachtspunten bij het opzetten van een tijdelijke artikelpresentatie. 

Slide 25 - Tekstslide

3.9 Plaats
De plaats waar een bedrijf zich vestigt is iets waar vooraf goed over nagedacht moet worden. Beschrijf daarom de volgende punten: 

Geef aan op welke locatie het bedrijf gevestigd is en waarom het bedrijf voor deze locatie gekozen heeft. 
Benoem twee voordelen van deze locatie en onderbouw dit. 
Benoem twee nadelen van deze locatie en onderbouw dit. 

Slide 26 - Tekstslide

3.10 Personeel
Bij deze opdracht werk je de volgende punten uit: 

 • Een organigram van het bedrijf of filiaal. 
 • Per functie geef je het opleidingsadvies aan en de belangrijkste werkzaamheden van deze functie. 
 • Geef aan hoe het personeelsbeleid aansluit op de winkelformule. 
 • Geef aan wat het service en klachtenbeleid is. 

Slide 27 - Tekstslide

3.11 Prijs
Je gaat nu kijken naar het prijsbeleid van het bedrijf dat je hebt gekozen. Werk daarom de volgende punten uit:  

 • In welk prijssegment bevindt het bedrijf zich? 
 • Wat is de prijs-kwaliteitverhouding? 
 • Welke prijsstellingsstrategie wordt gebruikt? 
 • Neem drie fotos van prijsaanduidingen in de winkel in je verslag mee en leg uit waarom voor deze prijsaanduiding is gekozen. 

Slide 28 - Tekstslide

3.12 Product
Hoe zit het met het productbeleid van het bedrijf dat je hebt gekozen? Tijd om hier eens mee aan de slag te gaan. Werk daarom de volgende punten uit: 

 • Geef met één voorbeeld aan of het bedrijf een breed of smal assortiment heeft.  
 • Geef met één voorbeeld aan of het bedrijf een diep of ondiep assortiment heeft.  
 • Geef met één voorbeeld aan of het bedrijf een kern- en randassortiment heeft.  

Slide 29 - Tekstslide

🧑‍💻 Zelf aan de slag! 
Dit ga je doen:
✍️ Zelfstandig werken aan je brancheverslag.  

Vragen? 
Steek je vinger op! 👆 Dan kom ik je helpen. 
Succes! 💪

Slide 30 - Tekstslide


Hoe vond je 
deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 31 - Poll


Na deze les heb ik het volgende nodig:

Slide 32 - Open vraag

🗓️ Volgende les
Huiswerk
Je hebt hoofdstuk 1 en 2 van je brancheverslag af. ✅ 

Inhoud
Hoofdstuk 3


📝

Slide 33 - Tekstslide

Bedankt voor jullie inzet en tot de volgende les! 👋

Slide 34 - Tekstslide