Planningen

Planningen
inleiding
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
BedrijfskundeMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Planningen
inleiding

Slide 1 - Tekstslide

Wat zijn de voordelen van plannen?

Slide 2 - Woordweb

Wat zijn de gevolgen van slecht plannen?

Slide 3 - Woordweb

Belang van plannen 
 • overzicht 
 • rust en minder stress 
 • structuur 
 • tijdswinst 
 • doelmatigheid 
 • halen van doelstellingen 
 • soepele organisatie 
 • betrouwbaarheid

Slide 4 - Tekstslide

Gevolgen van slecht plannen
 • achterstand in tijd 
 • kwaliteitsverlies

Daarnaast heeft slechte planning de volgende indirecte gevolgen: 
 • gebrekkige communicatie door verkeerde, te late, of onduidelijke informatie 
 • aanpassingen aan het werk 
 • storingen bij het inplannen van onderaannemers of andere partijen 
 • materiaal en materieel is niet, te laat of te vroeg op de bouwplaats 
 • onvrede bij opdrachtgever en personeel

Slide 5 - Tekstslide

Beheersing van tijd
 • gereedheiddatum vaststellen en bewaken
 • tijden van verschillende projectactiviteiten op elkaar afstemmen
 • inzet van mensen en middelen koppelen aan tijd
 • overleg- en beslisdata vaststellen en bewaken
 • tijdgebonden kosten vast stellen en bewaken


Slide 6 - Tekstslide

Plannen tijdens de voorbereidingsfase
Opzetten van een planning:
 • WAT moet je maken? 
 • HOE moet je het maken? 
 • WANNEER moet je het maken? 
 • WAAR moet je het maken? 
 • WIE moet het maken? 
 • WAT mag het kosten? 
 • WANNEER moet het klaar zijn?

Slide 7 - Tekstslide

Plannen op verschillende niveau's
Je kunt op verschillende niveaus plannen:
 • ruwbouw en afbouw 
 • bouwfasen: aanloop, onderbouw, bovenbouw, gevel en dak, afbouw 
 • bouwdelen: fundering, vloeren, buitenwanden, binnenwanden, afwerkingen 
 • productiedelen: grondwerk, bekisting, betonwerk, metselwerk, timmerwerk 
 • ploegtaken 
 • mantaken

Slide 8 - Tekstslide

Fasen bouwproces
Voor de bouwtijdbepaling maak je eerst een grove planning in bouwfasen. Daarna plan je verfijnd, naar bouwdelen of productiedelen:

Slide 9 - Tekstslide

Projectanalyse
Een tijdschema heet ook wel primaire planning. Voor het maken van een tijdschema, moet je weten wat er moet worden gemaakt. Daarom begin je met een projectanalyse: 
je bestudeert tekeningen en bestek.


Slide 10 - Tekstslide

Opzetten van een planning
Bij het opzetten van een planning stelt de werkvoorbereider/planner zichzelf de volgende vragen:
 • Hoe is het gebouw constructief opgebouwd: door welke ruwbouwonderdelen blijft het staan? 
 • Hoe is de schil opgebouwd: gevel en dak? 
 • Hoe is de buitenafwerking: gevoegd, hout, stukwerk, beplating? 
 • Hoe is de indeling binnen? 
 • Hoe is de binnenafwerking? 
 • Welke installaties zijn er? 
 • Hoe is de inrichting? 
 • Staan al deze onderdelen op tekening en bestek?

Slide 11 - Tekstslide

Werken van grof naar fijn
Na die analyse worden de constructies in bouwdelen verdeeld, je werkt van grof naar fijn. 
Die bouwdelen leg je vast, en je bepaalt de volgorde waarin ze worden gebouwd, bijvoorbeeld:
 • palen 
 • fundering 
 • vloeren 
 • binnenspouwblad 
 • dragende wanden 
 • kap 
 • buitengevel

Slide 12 - Tekstslide

Activiteiten en deelactiviteiten
Na vaststelling van de bouwdelen bepaal je de activiteiten die nodig zijn om de bouwdelen te maken. Voor het maken van het bouwdeel fundering:
 • werkvloer aanbrengen 
 • bekisting maken 
 • wapening aanbrengen 
 • afkransen bekisting 
 • storten 
 • ontkisten 
 • verharden 
 • opruimen

Slide 13 - Tekstslide

Handelingen per deelactiviteit
Doordat je de activiteit fundering hier in handelingen hebt verdeeld, kun je berekenen:

 • hoeveelheid tijd 
 • inzet van personeel 
 • gebruik materiaal en materieel

Slide 14 - Tekstslide

Handelingen per deelactiviteit
Voor de deelactiviteit werkvloer aanbrengen van het bouwdeel fundering verricht je de volgende handelingen :
 • draad spannen 
 • grond uitvlakken 
 • loden 
 • bruggetjes aanbrengen 
 • werkvloer storten 
 • verharden

Slide 15 - Tekstslide

Wat zijn de handelingen bij de activiteit profiel stellen?

Slide 16 - Open vraag