9.2 Elektriciteit maken

  9.2 Elektriciteit maken
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

  9.2 Elektriciteit maken

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
Je gaat vandaag leren:

 • hoe je met een magneet spanning kan opwekken
 • wat inductiestroom is
 • wat wisselspanning is
 • hoe een dynamo / generator werkt
 • hoe microfoons en luidsprekers werken

Slide 2 - Tekstslide

Herhaling elektromagneet
Bestaat uit een ijzeren kern met daaromheen een spoel.
 • stroom door spoel: er ontstaat een magnetisch veld in de spoel
 • door de ijzeren kern wordt magnetisch veld versterkt
 • heeft een noord- en een zuidpool
 • als stroomrichting omgedraaid wordt verandert de noordpool in de zuidpool, zuidpool wordt noordpool

Slide 3 - Tekstslide

Elektromagnetische inductie

Slide 4 - Tekstslide

Inductie
Het opwekken van een elektrische stroom in een stroomkring door een spoel in een veranderend magnetisch veld te plaatsen.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Op het moment dat de magneet beweegt verandert het aantal veldlijnen binnen de spoel.
Hierdoor wordt spanning opgewekt

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Link

Dus:
 
Inductiespanning

Spanning opgewekt in een spoel doordat het aantal magnetische veldlijnen binnen de spoel verandert.


Slide 9 - Tekstslide

Wisselspanning / gelijkspanning
Bij wisselspanning lopen elektronen van de pluspool naar de minpool en van de minpool naar de pluspool. De stroom wisselt dus continu van richting. 

Bij gelijkspanning lopen elektronen alleen van de pluspool naar de minpool; de stroom loopt dus altijd in dezelfde richting. 


Slide 10 - Tekstslide

Werking dynamo / generator
1. Je fietst.
2. Het wieltje van de dynamo gaat draaien.
3. De magneet gaat draaien.
4. In de spoel gaat een stroom lopen.
5. De lamp gaat branden.

Slide 11 - Tekstslide

Werking dynamo / generator
 • In een dynamo of generator ontstaat wisselspanning doordat of de spoel of de magneet draait. 
 • Hierdoor wordt het ijzer in de kern gemagnetiseerd met steeds wisselende polen.
 •  Er is dus ook een steeds wisselend magneetveld met een (wisselende) inductiespanning. 

Slide 12 - Tekstslide

Wanneer je een magneet bij een spoel houdt, ontstaat er (inductie)spanning.
A
Ja, altijd.
B
Ja, wanneer je de magneet of de spoel beweegt.
C
Ja, wanneer je de magneet én de spoel beweegt.
D
Nee, nooit.

Slide 13 - Quizvraag

Spanning opgewekt met een elektromagneet is altijd
A
wisselspanning
B
gelijkspanning

Slide 14 - Quizvraag

De inductiespanning die kan ontstaan is afhankelijk van...
A
De hoeveelheid wikkelingen van de spoel.
B
De sterkte van het gebruikte magneetveld.
C
De grootte van een wikkeling van de spoel.
D
Alle antwoorden zijn juist.

Slide 15 - Quizvraag

Luidspreker en microfoon
Bevatten dezelfde onderdelen, maar werken in tegengestelde richting

luidspreker: permanente magneet, spoel en een conus
microfoon: permanente magneet, spoel en een trilplaatje

Slide 16 - Tekstslide

Microfoon
Dynamische microfoon

Slide 17 - Tekstslide

Werking microfoon

Slide 18 - Tekstslide

Luidspreker
Onderdelen:
 • Spoel
 • Permanente magneet
 • Conus

Slide 19 - Tekstslide

Luidspreker
Werking:
 • Spoel wordt elektromagneet
 • Aantrekking en afstoting
   permanente- en elektromagneet
 • Conus maakt trillingen door
    lucht weg te drukken

Slide 20 - Tekstslide

Een luidspreker zet
A
geluid om in elektrische stroom
B
elektrische stroom om in geluid

Slide 21 - Quizvraag

Welk onderdeel van de luidspreker wordt een elektromagneet?
A
de permanente magneet
B
de conus
C
de spoel

Slide 22 - Quizvraag

Een microfoon zet
A
geluid om in elektrische stroom
B
elektrische stroom om in geluid

Slide 23 - Quizvraag

Slide 24 - Video

Nu zelf aan de slag
Maak § 9.2 (lees zo nodig § 9.2 nog even door).

Slide 25 - Tekstslide

Lesdoelen
Je weet nu:
 • hoe je met een magneet spanning kan opwekken
 • wat inductiestroom is
 • wat wisselspanning is
 • hoe een dynamo / generator werkt
 • hoe microfoons en luidsprekers werken

Slide 26 - Tekstslide