1.4 Zouten

1.4 Zouten
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

1.4 Zouten

Slide 1 - Tekstslide

Deze les
 • Uitleg zouten + overzicht bindingstypen
 • Maken opdracht: metalen vs zouten
 • Lezen 1.4 deel 1
 • Maken vragen 36, 37, 46
 • Uitleg verhoudingsformules 
 • Lezen 1.4 deel 2
 • Maken vragen 38, 40
 • Uitleg naamgeving zouten

 • Maken vragen 39, 41, 42


Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen


 • Je kunt van een willekeurig ion het atoommodel beschrijven volgens Bohr: welke en hoeveel deeltjes zijn aanwezig en waar bevinden deze zich.


 • Je kunt de verhoudingsformule opstellen van een zout bestaande uit enkelvoudige ionen.
 • Je kunt de naam geven van een zout bij een gegeven verhoudingsformule, inclusief eventuele romeinse cijfers.
 • Je kunt uitleggen wanneer een zout de stroom kan geleiden en hoe dat werkt.

Slide 3 - Tekstslide

Zouten
 • Combinatie van metaal- en niet-metaalatoom.
 • Wordt gevormd doordat metaalatoom elektron(en) weggeeft aan niet-metaalatoom.
 • Hierdoor worden geladen deeltjes gevormd: ionen.Slide 4 - Tekstslide

Ionen

 • Neutraal atoom heeft gelijk aantal protonen (+) en elektronen (-).
 • Ion heeft afwijkend aantal elektronen, waardoor een geladen deeltje ontstaat.
 • Metaalatomen vormen positief geladen ionen, doordat ze elektronen weggeven, bijv. Na+ en Ca2+.
 • Niet-metaalatomen vormen negatieve ionen, bijv. Cl- en O2-.
 • Ladingen te vinden in Binas tabel 40A, soms te voorspellen met elektronenconfiguratie.


Slide 5 - Tekstslide

Hoeveel protonen heeft een fluoride-ion (F-)?
A
8
B
9
C
10
D
19

Slide 6 - Quizvraag

Hoeveel elektronen heeft een titaan(II)ion (Ti2+)?
A
20
B
22
C
24
D
26

Slide 7 - Quizvraag

Hoeveel neutronen heeft een kalium-ion (K+, isotoop K-41)?
A
18
B
19
C
20
D
22

Slide 8 - Quizvraag

Ionbinding


 • Aantrekking tussen + en - ionen noem je de ionbinding.

 • In zout zijn ionen gerangschikt in een ionrooster.

Slide 9 - Tekstslide

Overzicht bindingstypen

Kun je het complete plaatje nu uitleggen?


Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Opdracht: metalen vs zouten
 1. Maak een schets van een metaalrooster en een ionrooster. 
 2. Leg aan de hand van de roosters uit waarom een metaal buigzaam is, terwijl een zout bros is.
 3. Leg uit waarom een zout alleen stroom kan geleiden in vloeibare of opgeloste vorm, terwijl een metaal ook als vaste stof stroom kan geleiden.

Slide 12 - Tekstslide

Aan de slag
 • Lezen 1.4 t/m figuur 1.17
 • Maken 1.4 vragen 36, 37, 46

Slide 13 - Tekstslide

Verhoudingsformules
 • De formule van een zout wordt de verhoudingsformule genoemd (dus geen molecuulformule!).
 • Deze formule geeft de verhouding weer tussen de ionen.
 • De lading van de ionen bepaald de verhouding: een zout heeft geen netto lading (evenveel + als - lading).
 • Ladingen kun je vinden in Binas 40A.

Slide 14 - Tekstslide

Voorbeeld 1: keukenzout
 • Keukenzout is de triviale naam voor de rationele (=chemische) naam van natriumchloride (Binas 66A).
 • Bestaat uit natriumionen en chloride-ionen.
 • Na+ en Cl- (Binas 40A)
 • Netto lading 0, dus van beide 1 nodig. 
 • Verhoudingsformule = NaCl

Slide 15 - Tekstslide

Voorbeeld 2: natriumsulfide
 • Natriumionen en sulfide-ionen.
 • Na+ en S2- (Binas 40A)
 • Netto lading 0, dus 2 Na+ nodig en 1 S2-
 • Verhoudingsformule = Na2S

Slide 16 - Tekstslide

Voorbeeld 3: aluminiumoxide
 • Aluminiumionen en oxide-ionen.
 • Al3+ en O2- (Binas 40A)
 • Netto lading 0, dus 2 Al3+ nodig en 3 O2-
 • Verhoudingsformule = Al2O3

Slide 17 - Tekstslide

Wat is de verhoudingsformule van kaliumfluoride?
A
KF
B
K2F
C
KF2
D
K2F2

Slide 18 - Quizvraag

Wat is de verhoudingsformule van magnesiumchloride?
A
MgCl
B
Mg2Cl
C
MgCl2
D
Mg2Cl2

Slide 19 - Quizvraag

Aan de slag
 • Lezen 1.4 blz. 26
 • Maken 1.4 vragen 38 + 40

Slide 20 - Tekstslide

Naamgeving zouten

 • Eerste ion krijgt naam van atoomsoort.
 • Als metaal-ion verschillende ladingen kan hebben, geef je erachter met Romeinse cijfers aan welk ion wordt bedoeld.
 • Tweede ion krijgt uitgang -ide.
 • Bijv. ijzer(II)chloride

Slide 21 - Tekstslide

Wat is de naam van Na2O?
A
Natriumoxide
B
Dinatriumoxide
C
Natriumzuurstof
D
Natrium(II)oxide

Slide 22 - Quizvraag

Wat is de naam van CuO?
A
Koperoxide
B
Koper(I)oxide
C
Koper(II)oxide
D
Koper(III)oxide

Slide 23 - Quizvraag

Wat is de naam van NO2?
A
Stikstofoxide
B
Stikstof(I)oxide
C
Stikstof(II)oxide
D
Stikstofdioxide

Slide 24 - Quizvraag

Aan de slag
 • Maken 1.4 vragen 39, 41, 42

Slide 25 - Tekstslide