cross

Tekst opbouw havo 1

Tekst opbouw
Lezen hoofdstuk 4 
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Tekst opbouw
Lezen hoofdstuk 4 

Slide 1 - Tekstslide

Oriënterend lezen
Globaal lezen
Zoekend lezen
Doel: Onderwerp bepalen
Doel: Vinden hoofdzaken
Stap 1: Tekst bekijken


Stap 2: Lees de eerste alinea
Stap 2: Lees de eerste en laatste zin van alle alinea's
Stap 1: Lees de eerste en laatste alinea
Doel: Specifieke informatie vinden
Stap 1: Lees de titel en tussenkopjes
Stap 2: Lees de anders gedrukte woorden en let op opvallende tekens

Slide 2 - Sleepvraag

Leerdoel
Je weet hoe een tekst is opgebouwd (inleiding, middenstuk, slot).

Slide 3 - Tekstslide

Inleiding
Kern
Slot

Slide 4 - Sleepvraag

Slide 5 - Link

Inleiding
Kennismaken met het onderwerp
Doel: nieuwsgierig maken
Door een voorbeeld of anekdote

Bestaat vaak uit één alinea, maar kan ook meer

Slide 6 - Tekstslide

Middenstuk (kern)
Informatie over het onderwerp
Deelonderwerpen

Slide 7 - Tekstslide

Slot
Belangrijkste uit de tekst herhaald

Krantenberichten hebben vaak geen slot

Slide 8 - Tekstslide

Opbouw van een artikel
1. Pakkende titel 

2. Inleiding: hier introduceer je het onderwerp.

3. Kern/ middenstuk: schrijf over elk deelonderwerp één alinea. Gebruik signaalwoorden.

4. Slot: hier geef je een conclusie of korte samenvatting.

5. Naam en klas

Slide 9 - Tekstslide

Op welke plaats in een tekst hoort een conclusie?
A
slot
B
inleiding
C
kern
D
kern of slot

Slide 10 - Quizvraag

Wat is een anekdote?

Slide 11 - Open vraag

Waar wordt een anekdote gebuikt?
A
Middenstuk
B
Slot
C
Inleiding

Slide 12 - Quizvraag

Waar of niet waar: een krantenartikel heeft altijd een slot
A
Waar
B
Niet waar

Slide 13 - Quizvraag

Waar of niet waar:
Deelonderwerpen komen voor in de inleiding
A
Waar
B
Niet waar

Slide 14 - Quizvraag