Les 5 vervuiling

Vervuiling
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1,2

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Vervuiling

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we deze week doen?
Vandaag: nieuwe leerdoelen
je weet wat er gebeurt met huishoudelijk afval
je weet hoe luchtvervuiling ontstaat 
je kunt  gevolgen van luchtvervuiling uitleggen  


Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het laatste afval dat je hebt weggegooid?

Slide 3 - Open vraag

vragen waar ze dat hebben weggegooid
Huishoudelijk afval
550 kg per jaar per persoon
gescheiden ingezameld en verwerkt

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verwerking
Nuttige toepassing: recycling, compost, hergebruik
Verbranden: restafval
Storten: vuilnisbelt

Slide 5 - Tekstslide

recycling: glas, blik, papier, plastic, grondstoffen worden opnieuw gebruikt
compost: gft
hergebruik: spullen, kleding, meubels, auto's, elektrische apparaten, tweedehands, kringloopwinkel
vuilnisbelt is aan onderkant afgedekt zodat geen giftige stoffen kunnen weglekken
plaatje: steeds meer afval krijgt nuttige toepassing

Slide 6 - Video

filmpje waarin restafval wordt verbrand, 
afvalenergiecentrale, geeft warmte, nuttige toepassingen
Zwerfafval

Slide 7 - Tekstslide

afval achtergelaten op straat of in de natuur
schadelijk, want kan honderden jaren duren voor het is afgebroken

heb je wel eens gehoord van de plastic soep? allerlei dieren die dat opeten en sterven
je ziet hoe lang het duurt voor afval dat je in de natuur gooit is afgebroken

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Door welke organismen wordt zwerfafval afgebroken?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Stel je gaat zwerfafval opruimen, van welk zwerfafval is het niet zo erg als het blijft liggen?

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Afvalgassen -> luchtvervuiling
zwaveldioxide
stikstofoxiden
koolstofdioxide

Slide 11 - Tekstslide

komen vrij in de lucht door verbranding fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas, steenkool
gebruiken wij voor energie
energie
benzine
koolstofdioxide
zwaveldioxide
stikstofoxiden

Slide 12 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

opdracht: lees 2 alinea's en vat in 3 zinnen het belangrijkste samen
Waarom hebben mensen die in de stad, bij snelwegen of industriegebieden wonen een grotere kans op ziekte aan de luchtwegen?

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Verzuring

Slide 15 - Tekstslide

plaatje vorige les ook gezien
verzuring ontstaat door ammoniak uit mest maar ook door zwaveldioxide en stikstofoxiden
zure regen -> in bodem of grondwater, vooral in zandgronden verzuring want humus en kalk neutraliseren het
2 gevolgen: mineralen lossen op en spoelen naar het grondwater, 
onbereikbaar voor plantenwortels
giftige stoffen komen vrij zoals lood en aluminium waardoor wortelharen beschadigen en planten ziek worden
zwaveldioxide
zwaveldioxide
stikstofoxiden
stikstofoxiden
ammoniak
ammoniak
zure regen
zwavelzuur
salpeterzuur

Slide 16 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies