7.3 Burgers, bedrijven en de overheid

1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Herhaling lesdoelen 7.2

- Welke is er sociale zekerheid?

- Welke soorten sociale uitkeringen zijn er?

- Wie betaalt de sociale zekerheid?

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen 7.3

- Wat is het verschil tussen collectieve- en de particuliere sector?

- Hoe plant een gemeente zijn inkomsten en uitgaven?

- Wat is privatisering?

Slide 3 - Tekstslide

Collectieve en particuliere sector
collectieve sector
  • overheid en sociale zekerheidinstellingen
  • iedereen kan er gebruik van maken

particuliere sector
  • bedrijven
  • willen verkopen om winst te maken

Slide 4 - Tekstslide

privatiseren
Activiteiten overhevelen van de collectieve sector naar de particuliere sector.

Voordelen:
Minder kosten en organisatie voor de overheid.
Prijzen kunnen lager worden door marktwerking.

Nadelen:
Overheid verliest inspraak.
Sommige activiteiten kunnen ophouden met bestaan.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Waarom privatiseert de overheid sommige activiteiten?
A
Omdat ze dan minder te hoeven regelen.
B
Omdat het niet haalbaar is om de activiteit in overheidshanden te houden.
C
Omdat ze dan hopen dat de consumentenprijzen omlaag gaan.
D
Alledrie de antwoorden zijn goed.

Slide 7 - Quizvraag

In welke sector vind je alle bedrijven terug?
A
Particuliere sector
B
Primaire sector
C
Collectieve sector
D
Secundaire sector

Slide 8 - Quizvraag

Wat zijn kenmerken van collectieve voorzieningen?
A
De particuliere sector betaalt de voorzieningen.
B
De overheid betaalt de voorzieningen.

Slide 9 - Quizvraag

Wanneer de overheid taken uitbesteedt of overdraagt aan particuliere bedrijven, noem je dit
A
particuleren
B
privatiseren
C
ex-overheid
D
bedrijfsleven

Slide 10 - Quizvraag

Waarop zit geen accijns?
A
Alcohol
B
Brandstof
C
Tabak
D
Voedsel

Slide 11 - Quizvraag

Collectieve sector 
Collectieve sector
Particuliere sector 

Slide 12 - Sleepvraag

Wat heb je geleerd?

Slide 13 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen collectieve- en de particuliere sector?

Slide 14 - Open vraag

Hoe plant een gemeente zijn inkomsten en uitgaven?

Slide 15 - Open vraag

Door wie worden collectieve goederen geleverd?
A
bedrijven
B
particulieren
C
overheid
D
buitenland

Slide 16 - Quizvraag

extra uitleg

Slide 17 - Tekstslide

Taken van de overheid
  • zorgen voor veiligheid (politie en leger)
  • gezondheidszorg (ziekenhuizen)
  • sociale zekerheid (uitkeringen)
  • zorgen voor volkshuisvesting (wonen)
  • zorgen voor onderwijs


Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Slide 20 - Video

Slide 21 - Video

Slide 22 - Video