Formatief evalueren


Workshop Formatief Evalueren.

Welkom!
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
Leren-lerenMiddelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 1-4

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les


Workshop Formatief Evalueren.

Welkom!

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel 
Ik ben me bewust(er) 
van de mogelijkheden 
die formatief evalueren biedt.

Slide 2 - Tekstslide

Waar denk je aan bij
formatief evalueren?

Slide 3 - Woordweb

Wat vind jij het belangrijkst?
A
goede / betere leerprestaties
B
hoge(re) intrinsieke motivatie
C
leerling (meer) eigenaar van leerproces
D
behaalde leerdoelen i.p.v. (on)voldoendes

Slide 4 - Quizvraag

Wat is formatief evalueren?
Definitie: 

Alle activiteiten die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen (Black & Wiliam, 1998).

Slide 5 - Tekstslide

Waarom gebruik je formatieve evaluatie?
 •Als je iedere leerling wilt laten zien dat hij kan groeien,
• Als je het belangrijk vindt dat leerlingen eigenaar worden van hun leerproces,
• Als je de focus wilt leggen op het leerproces en niet op ‘het juiste antwoord geven’,

dan is formatieve evaluatie de juiste benadering!

Slide 6 - Tekstslide

Wat is de opbrengst?

 • Betere leerprestaties
 • Hogere motivatie 
 • Meer eigenaarschap van leerlingen

Slide 7 - Tekstslide

Waar gaat het over?
 • Focus op groei en ontwikkeling 
 • Zinvol inzetten van verschillende vormen van toetsing
 • Meerdere formatieve toetsmomenten tijdens het leerproces
 • Geven en krijgen van feedback

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Welke stappen zijn er nodig?
 • Leerlingen weten wat het leerdoel is.
 • Leerlingen weten waar ze staan ten opzichte van dat leerdoel (wat kan/ken ik al en wat nog niet?).
 • Leerlingen weten welke stappen ze kunnen zetten om het leerdoel te bereiken.


Slide 11 - Tekstslide

Voor jou als leraar betekent dit: 
• Je weet wat je je leerlingen wilt laten leren, en dat breng je helder over.
• Je peilt voortdurend wat je leerlingen al weten en begrijpen.
• Je gebruikt die feiten om je leerlingen verder te helpen in hun leerproces.

Slide 12 - Tekstslide

Ervaringen havo-docent
 • Les geven is niet meer een voorbereiding op de toets.
 • Toets is een middel, een doel.
 • Niet één reproductiemoment.
 • Je kunt het, je kunt het bijna, je hebt nog oefening nodig
 • i.p.v. het verschil tussen 5,4 en 5,6.
 • Leerproces is belangrijk

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Welk leerdoel heeft jouw eerstvolgende les?

Slide 16 - Open vraag

Wat heb je nodig in je les?
Diverse manieren:  Vragen, (activerende) opdrachten, feedback (van de leraar maar ook van klasgenoten) en zelf-evaluatie door leerlingen. 

Er zijn meerdere (digitale) tools en kant en klare werkvormen beschikbaar die je kan toepassen.

Slide 17 - Tekstslide

Mogelijkheden
lessonup.io
mentimeter
goformative
itslearning
learnbeat
en ...

Slide 18 - Tekstslide

Lesson up kort wat nader bekeken
- Gratis account mogelijk
- Zelf lessen maken, maar ook een zoekfunctie voor bestaande lessen
- Bestaande lessen zijn te bewerken
- Eenvoudig in gebruik

Slide 19 - Tekstslide

We creëren een gezamenlijke taal 

Doel: 

In groepsverband zoeken naar een gezamenlijke taal voor formatief evalueren. 

Slide 20 - Tekstslide

Hoe?
 • In het kaartspel dat je ontvangt zitten allerlei uitspraken over formatief evalueren.
 • Je vormt een groepje van 4 of 5 personen
 • Er wordt een tijdbewaker bepaald
 • Ieder groepslid bekijkt alle kaartjes en selecteert de vijf kaartjes die voor hem/haar de kern van formatief evalueren weergeven (10 minuten)

Slide 21 - Tekstslide

Hoe?
 • Ieder groepslid pitcht in maximaal 2 minuten zijn / haar keuze voor de set kaartjes in het groepje (10 minuten)
 • Je komt gezamenlijk tot een gedeelde set van 5 kaartjes met onderbouwing waarom dit voor jullie als groepje de kern van formatief evalueren is. Schrijf de onderbouwing op. (15 minuten)
 • Leg de 5 gezamenlijke kaartjes met onderbouwing op tafel, Catharina maakt een foto van ieder team en deelt dit met jullie.
stopwatch
00:00

Slide 22 - Tekstslide

Stof tot nadenken
Voor nu...

 • Alleen cijfers?
 • Leerdoelen formatief evalueren naast cijfers?
 • Alleen formatief evalueren?

Slide 23 - Tekstslide

Na afloop van de workshop ontvang je zowel op papier als in je mailbox een document met meer informatie, links naar tools en concreet toepasbare werkvormen.
Je ontvangt digitaal een scan waarmee je voor jezelf kan bepalen waar je staat m.b.t. formatief evalueren.

Slide 24 - Tekstslide

Evalueren
Wat ging goed?Wat kon beter?

Slide 25 - Tekstslide

Waar denk je nu aan bij
formatief evalueren?

Slide 26 - Woordweb

Is het doel om je bewuster te maken van de mogelijkheden van formatief evalueren behaald? Waarom wel/niet?

Slide 27 - Open vraag

Welke tips en tricks kan je ons geven ter verbetering van onze workshop?

Slide 28 - Open vraagBedankt en veel formatief leerplezier!

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide