Palliatieve zorg - Voortijdige Zorg Planning - Code Beperking - Therapie

1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
verzorging, verpleegkundeSecundair onderwijs

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

videofragment (duurt 2 min)
Voor welke  soorten patiënten?
Wat is het doel van PZ?
Wat betekent autonomie?
op welke dimensies, peilers steunt PZ? 

Slide 2 - Tekstslide

Palliatieve Zorg

Slide 3 - Woordweb

videofragment (duurt 2 min)
Voor welke  soorten patiënten?
Wat is het doel van PZ?
Wat betekent autonomie?
op welke dimensies, peilers steunt PZ? 

Slide 4 - Tekstslide

0

Slide 5 - Video

"Palliatieve zorg is alles wat nog gedaan dient te worden als men denkt dat er niets meer gedaan kan worden."                            Cicely Saunders

Palliatieve zorg
* Genezing is niet meer mogelijk.
* Kwaliteit van het leven zo hoog mogelijk houden.
* Pijn en andere ongemakken onder controle krijgen en houden.
* Gericht op de totale mens.
* Autonomie van de zorgvrager zo lang mogelijk behouden (zelf beslissen).
* Multidisciplinaire aanpak (arts, zorg- verpleegkundigen, kinésist,     manteltzorg, specialisten in palliatieve zorg, ...).
* In de eerste plaats voor de zorgvrager maar ook voor diens omgeving.

Slide 6 - Tekstslide

Palliatieve zorg = gedeelde zorg
Zorgvrager wordt omringd door een multidisciplinair team.
bv arts, verpleegkundige, zorgkundige, kinésist, thuishulp, spiritueel begeleider, vrijwilliger, specialist,..... dit team is zo groot als nodig.
Ieder heeft zijn eigen rol.
Samen werken aan een kwaliteitsvolle zorg.

Slide 7 - Tekstslide

Zorgvrager wordt omringd door een multidisciplinair team.
bv arts, verpleegkundige, zorgkundige, kinésist, thuishulp, spititueel begeleider, vrijwilliger, specialist,..... dit team is zo groot als nodig.
Ieder heeft zijn eigen rol.
Samen werken aan een kwaliteitsvolle zorg.
Palliatief arts

Palliatief Support Team
Beiden werkzaam in het ziekenhuis gespecialiseerd in palliatieve zorg. 
Geven ondersteuning aan zorgvragers en familie en advies aan zorgverleners.
Palliatief referentie zorg- en/of verpleegkundige
Zowel residentieel als bij thuiszorg. Staan in voor de verzorging en geven advies aan collega's.
Bijgeschoold in palliatieve zorg.
Palliatief netwerk
Bieden ondersteuning aan zorgvrager en familie.
Geven advies aan zorgverleners.
Werken onder leiding van de huisarts die hen inschakelt.
Palliatief deskundigen:

Slide 8 - Tekstslide

Curatieve zorg - Palliatieve zorg 
 • Curatieve zorg : gericht om genezing te bekomen ( to cure!!).

 • Palliatieve zorg: gericht naar comfort want genezing is niet meer mogelijk.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Mia 86 jaar werd in het ziekenhuis opgenomen met een zware longontsteking, na 10 dagen antibiotica was ze veel beter en mocht ze terug naar huis. Welke zorg kreeg Mia?

A
Palliatieve zorg
B
Curatieve zorg

Slide 11 - Quizvraag

Geef een ander woord voor "een team van zorgverleners met verschillende opleidingen die samenwerken" vb arts, verpleegkundige, psycholoog, kinésist,...
A
collegiaal team
B
multidisciplinair team
C
interdisciplinair team
D
klassikaal team

Slide 12 - Quizvraag

Jean 76 jaar is zwaar dement en sinds 2 dagen maakt hij hoge koorts. De dokter stelt een longontsteking vast.
Samen met de familie beslist hij om geen antibiotica op te starten maar te zorgen dat hij zoveel mogelijk comfort krijgt. Welke zorg krijgt Jean?

A
Palliatieve zorg
B
Curatieve zorg

Slide 13 - Quizvraag

De patiënt beslist zelf welke zorg bij hem past, op basis van zijn wensen en waarden. De patiënt beslist dit.....
A
palliatief
B
terminaal
C
autonoom
D
wilsbekwaam

Slide 14 - Quizvraag

voorafgaande  zorgplanning

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

voorafgaande zorgplanning

Slide 17 - Woordweb

Voorafgaande zorgplanning 
 • Voorafgaand: op voorhand.
 • Zorgplanning: het plannen van je zorg.

Vooraf bepalen welke behandelingen en onderzoeken ik later wel of niet meer wil. Vooral belangrijk voor als ik later niet meer zelf kan beslissen.

Slide 18 - Tekstslide

Voorafgaande zorgplanning 
5 Soorten in België:
 • Negatieve wilsverklaring 
 • Wilsverklaring euthanasie 
 • Verklaring ter aardebestelling 
 • Verklaring orgaandonatie
 • Testament lichaamsschenking 

Slide 19 - Tekstslide

Negatieve wilsverklaring 
 • Verklaring waarin je aangeeft welke onderzoeken of behandelingen je niet meer wenst wanneer je wilsonbekwaam bent (coma, dementie, verwardheid, hersentumor,...) en het dus niet meer zelf kan beslissen. 
 • bv. Weigeren van kunstmatige toediening van voeding of vocht, reanimatie, beademing, dialyse, CT-scan, antibiotica,....
 • Negatief want het gaat om het afwijzen van behandelingen en onderzoeken.

Slide 20 - Tekstslide

Negatieve wilsverklaring: voordelen

 • Jij maakt zelf je keuzes, autonomie 
 • Duidelijk voor familie en zorgverleners wat je wensen zijn.
 • Artsen zijn wettelijk verplicht dit te respecteren. 
 • Onbeperkt geldig.
 • Aandacht : zorgvrager moet voldoende geïnformeerd worden.

Slide 21 - Tekstslide

Voorafgaande wilsverklaring euthanasie 

 • Verklaring waarin je aangeeft dat je euthanasie wenst.
 • Enkel in geval van onomkeerbare comateuze toestand bent (je kan nooit meer uit de coma ontwaken) .

Slide 22 - Tekstslide

Voorafgaande wilsverklaring euthanasie: voordelen

 • Duidelijk voor familie wat je wensen zijn.
 • Artsen zijn wettelijk verplicht dit te respecteren. 
 • Sinds 2 april 2020 onbeperkt geldig.

Slide 23 - Tekstslide

Code Beperking Therapie (CBT)
Do Not Reanimate (DNR)

Slide 24 - Tekstslide

Code Beperking Therapie

 • De behandelende arts beslist of en welke code de zorgvrager krijgt.
 • Beslissing door de arts liefst in overleg met zorgvrager en/ of familie.
 • Elke code heeft een eigen betekenis in beperking van therapie.
 • Geldig tot einde van de opname. 


CBT wordt opgemaakt door de arts
VZP wordt opgemaakt door de patiënt

Slide 25 - Tekstslide

CBT- codes
Code 0 = geen therapiebeperking
Code 1 = niet reanimeren, alle andere levensverlengende medische zorgen worden nog gegeven
Code 2 = niet reanimeren en de bestaande medische zorgen breiden niet uit, er worden geen levensverlengde medische behandelingen meer gestart.
Code 3 = niet reanimeren, geen levensverlengende behandelingen opstarten en de lopende behandelingen worden afgebouwd.

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Taak van de zorgkundige bij VZP-CBT
Wat zijn volgens jullie taken specifiek voor een zorgkundige rond 
Voortijdige zorgplanning en Code Beperking Therapie?

Slide 28 - Tekstslide

Taak van de zorgkundige bij VZP-CBT
Observeer zorgvuldig.
Heb aandacht voor wat de zorgvrager vertelt (soms tussen de lijnen door)
Rapporteer duidelijk naar je collega's, overleg met elkaar over wat je opmerkte.
Weet dat VZP en CBT bestaan en beantwoord de vragen die een zorgvrager daarover heeft.

heb je zelf vragen surf dan naar :
https://leif.be/voorafgaande-zorgplanning/wegwijs-voor-de-zorgverlener/

Slide 29 - Tekstslide

VROEGTIJDIGE ZORG PLANNING
CONTROLE BEPERKING THERAPIE
Opgemaakt door zorgvrager
Soms opgesteld als je zelf niet meer kan beslissen
Op - gemaakt door de arts
In totaal 4 codes
In totaal 5 verschillende wilsverklaringen
Vervalt bij ontslag uit ziekenhuis of instelling
Opgesteld als je zelf nog kan beslissen
Onbeperkt geldig

Slide 30 - Sleepvraag

PROTOCOL

Slide 31 - Tekstslide

Protocollen - Wat?
Een document met duidelijke richtlijnen hoe een bepaalde activiteit wordt uitgevoerd. 
Protocols bestaan in alle domeinen, op verschillende niveaus en over allerlei onderwerpen. 
In de zorg worden er heel veel protocols gebruikt.
Wat zijn volgens jullie de voordelen bij het gebruik van protocols?


Slide 32 - Tekstslide

voordelen protocol

Slide 33 - Woordweb

Voordelen van gebruik van protocollen

 • Gelijke manier van werken tussen de verschillende medewerkers.
 • Duidelijk voor iedereen, ook voor nieuwe medewerkers.
 • Zorgt voor continuïteit in de zorg naar de zorgvragers toe.

Slide 34 - Tekstslide

Protocollen
Voorafgaande Zorgplanning en Code Beperking Therapie zijn ook een vorm van protocol.
CBT is een protocol dat binnen de instelling wordt opgesteld aan elke code hangt een protocol vast.
VZP is een protocol dat de patiënt zelf opstelt, zorgverleners moeten dit volgen.

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Tekstslide

Opdracht Palliatieve zorg - Voortijdige Zorg Planning

Lees de 2 casussen en beantwoord de bijhorende vragen.
De antwoorden mogen kort en bondig zijn.
Lees de vragen grondig zodat je gericht antwoordt.

Indien je zelf vragen hebt over de opdracht mag je mailen naar : isabelle.sorgeloos@student.arteveldehs.be 

Slide 37 - Tekstslide