2 Kader H2P1 Stoffen

Hoofdstuk 2 

Stoffen
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 2

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 2 

Stoffen

Slide 1 - Tekstslide

Introductie
Maak nu eerst de opdrachten die staan bij hoofdstuk 2, introductie
5 minuten

Slide 2 - Tekstslide

2 Stoffen

Leerdoelen
1 Je kunt vier stofeigenschappen noemen.
2 Je kunt stoffen herkennen aan hun stofeigenschappen.
3 Je kunt uitleggen in welke gevallen een stof gevaarlijk kan zijn.
4 Je kunt de betekenis van enkele gevarensymbolen beschrijven. (PLUS)

Slide 3 - Tekstslide

Stoffen
 • Alles om je heen bestaat uit stoffen
 • Alle stoffen bestaan uit deeltjes (ook atomen of moleculen of zouten genoemd)
 • De meeste bestaan uit verschillende deeltjes, dat zijn mengsels
 • Soms bestaat het uit maar 1 soort deeltjes dan is de stof zuiver
 • Stoffen kan je herkennen aan de eigenschappen (stofeigenschappen)
 • Eigenschappen kunnen zijn :  geur, kleur, fase, brandbaarheid, smaak (!)

Slide 4 - Tekstslide

Stoffen herkennen
Stoffen kan je herkennen aan de eigenschappen van die stof.
Bijvoorbeeld: Water
 • Water is helder, kleurloos
 • bij 20 graden celsius vloeibaar,
 •  bevriest bij 0 graden celsius, 
 • kookt bij 100 graden celsius, 
 • heeft een dichtheid van 1,00 gram per cm3
 • is niet brandbaar, 
 • geleid geen elektriciteit. 
 • en zo zijn er nog meer eigenschappen

Slide 5 - Tekstslide

Stoffen herkennen
Bijvoorbeeld 2 Alcohol
 • Alcohol is helder, kleurloos
 • bij 20 graden celsius vloeibaar, 
 • bevriest bij -114 graden celsius, 
 • kookt bij 78 graden celsius, 
 • heeft een dichtheid van 0,79 gram per cm3, 
 • is  brandbaar, 
 • geleid geen elektriciteit. 
 • en zo zijn er nog meer eigenschappen
De rode eigenscahppen zijn dezelfde als water die ook heeft

Slide 6 - Tekstslide

Stoffen herkennen
De eigenschappen van water en alcohol
te vinden op 
MSDS  (Material Safety Data Sheets),
VIB (Veiligheids informatie Bladen), 
Chemiekaarten, 
Internet (vaak bij een leverancier van de stof)

Ook vaak extra vermelding van gevaren

Slide 7 - Tekstslide

Gevaren
Sommige stoffen zijn gevaarlijk bij gebruik. 
Daarom zijn verpakkingen voorzien van gevaarsymbolen
Deze worden ook wel gevaarpictogrammen genoemd.


Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Welke van de volgende antwoorden is geen stof eigenschap
A
Brandbaarheid
B
Dichtheid
C
Vorm
D
Kleur

Slide 10 - Quizvraag

Het is glimmend-grijs van kleur, geleid de elektriciteit en warmte goed. Het is vloeibaar bij kamertemperatuur
Welke stof zou dat kunnen zijn
A
Goud
B
Zilver
C
Plastic
D
Kwik

Slide 11 - Quizvraag

Waarom is benzine gevaarlijk?
A
Je kan er geen bier van maken
B
Het is zeer brandbaar
C
Het lost op in water
D
het wordt hard bij 3 graden Celsius

Slide 12 - Quizvraag

Wat betekend het pictogram hiernaast
A
Gevaar schadelijke/Irriterende stof
B
Explosieve stof
C
Let op Brandgevaar
D
Milieugevaarlijk

Slide 13 - Quizvraag

Wat betekend het pictogram hiernaast
A
Gevaar schadelijke/Irriterende stof
B
Giftig
C
Let op Brandgevaar
D
Milieugevaarlijk

Slide 14 - Quizvraag

2.1 Stoffen

Leerdoelen
Vraag jezelf nu eens af: 

1. Kan je vier stofeigenschappen noemen ?
2 Kan je stoffen herkennen aan hun stofeigenschappen?
3 Kan je uitleggen in welke gevallen een stof gevaarlijk kan zijn?
4 Kan je de betekenis van enkele gevarensymbolen beschrijven. (PLUS)

Slide 15 - Tekstslide

Opdrachten voor deze week staan in SOM op de vrijdag zoals nu wel bekend mag zijn

Hoofdstuk 2.1
Stoffen in huis en op schoolSlide 16 - Tekstslide