Bankwezen 11

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
economische vakkenSecondary Education

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoofdstuk 2 Het recht van hpotheek

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het recht van hypotheek
Geeft de hypotheeknemer het recht om het onderpand te verkkopen als er niet aan de verplichtingen voldaan wordt. 

De bank heeft het recht van hypotheek

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een hypotheek?

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 Hypotheek
Wat is een hypotheek? 

Een hypotheek is een lening die je afsluit bij de bank met een onroerend goed als onderpand.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke kenmerken van een recht van hypotheek zijn beide juist?
A
Stelling 1: betreft een particulier recht op een registergoed Stelling 2: voor het kunnen vestigen van dit recht is een notariële akte verplicht
B
Stelling 1: betreft een zakelijk recht op een registergoed Stelling 2: voor het kunnen vestigen van dit recht is een notariële akte verplicht
C
Stelling 1: betreft een zakelijk recht op een registergoed Stelling 2: op een registergoed kan maar één hypotheekrecht rusten
D
Stelling 1: betreft een particulier recht op een registergoed Stelling 2:op een registergoed kan maar één hypotheekrecht rusten

Slide 6 - Quizvraag

Het hypotheekrecht is een zakelijk recht op een registergoed. Voor overdracht is inschrijving in het register bij het kadaster noodzakelijk en dit dient te gebeuren middels een notariële akte. Op een registergoed kunnen meerdere hypotheekrechten rusten. Je spreekt dan van een 1ste hypotheek, 2de hypotheek etc.
Het vestigen van hypotheek
De overeenkomst moet aan twee eisen voldoen:
zij moet worden vastgelegd in een notariele akte;
De akte moet officieel worden ingeschreven in het hypotheekregister

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hypotheekakte
Als laatste willen Anic en Stijn weten wat zij precies in de hypotheekakte kunnen vinden.

Hypotheekakte bestaat uit de volgende onderdelen: 
 • de betrokken partijen -hypotheekgever, hypotheeknemer en notaris
 • beschrijving registergoed inclusief kadastrale aanduiding en adresgegevens
 • juridische oorzaak van de hypotheekakte, namelijk de geldleningsovereenkomst
 • schuldigerkenning - de debiteur verklaart een bedrag schuldig te zijn aan de crediteur 
 • hypotheekbedrag
 • ondeelbaarheid - het recht van hypotheek rust op het totale onderpand/registergoed.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hypotheekakte

 • De hoogte van de hypotheekakte zegt niets over de hoogte van de hypothecaire lening
 • Soms worden de financieringsgegevens opgenomen in de hypotheekakte. Meestal staan deze in de akte van de geldlening
 • De notaris verricht vooraf uitvoerig onderzoek naar o.a. identiteit van kopers, kadastrale gegevens (sommige zaken 3x controleren) en eigendomsbewijs.
 • Ook vraagt de notaris vooraf de hypotheekgelden op, bevestigd hij ontvangst van de hypotheekopdracht, geeft gevraagd en ongevraagd voorlichting en maakt de nota van afrekening op
 • Na de inschrijving controleert de notaris nogmaals of er géén beslagen zijn gelegd, keert de gelden uit en verzend een afschrift van de hypotheekakte met de zogenaamde "notarisverklaring"

Slide 9 - Tekstslide

3x controleren door notaris: 
rond de koopovereenkomst, vlak voor het tekenen van de akte van levering en dadelijk na de inschrijving van de akte bij het Kadaster 

Hypotheek akte
De hypotheekakte wordt opgemaakt om er voor te zorgen dat de hypotheekgever (eigenaar woning) de woning als onderpand geeft aan de hypotheeknemer (geldverstrekker). Dit wordt het hypotheek recht genoemd.

De akte bestaat uit
- De betrokken partijen
- Beschrijving van het registergoed, kadastrale aanduiding en adresgegevens
- Juridische oorzaak van de hypotheekakte
- Schuldigerkenning
- Hypotheekbedrag
- Ondeelbaarheid

Er zijn drie vormen van hypotheekvorm
- Vaste hypotheek
- Krediethypotheek
- Bankhypotheek

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vaste hypotheek
Bij de vast hypotheek is er een directe koppeling tussen de geldlening en de hypotheek.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De krediethypotheek
Bij een krediethypotheek staat het bedrag van de geldlening niet vast.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De bankhypotheek
De bankhypotheek lijkt sterk op de krediethypotheek, maar is daar eigenlijk een verruiming van. De krediethypotheek dekt de vordering die de geldgever uit hoofde van een kredietovereenkomst op de client heeft.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het royement
Een hypotheek is geroyeerd indien het registergoed is bevrijd van het erop rustende recht van hypotheek.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

vragen
VRAGEN? 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies